ข่าวประชาสัมพันธ์สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย | newswit

ร่วมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลของประเทศ
ร่วมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลของประเทศ
นายกสมาคมโทรคมนาคมฯ แบ่งปันมุมมอง ด้านการผลักดันเทคโนโลยีไฟเบอร์บรอดแบนด์ในประเทศไทย ในงาน Giga Thailand: Broadband Dec 2021
ครบรอบ 31 ปี…สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยฯ
ครบรอบ 31 ปี…สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยฯ
ร่วมสมทบทุนสร้างหอผู้ป่วยสนามเร่งด่วน พร้อมเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จำนวน 678,999 บาท – Sep 2021
3BB เดินหน้าจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า
3BB เดินหน้าจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า
77 จังหวัด สร้างความปลอดภัยในชีวิตและสังคม – 3BB ได้สำรวจสายสื่อสารที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบและร่วมจัดระเบียบส Sep 2020
5 ผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่
5 ผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่
ลงนามในบันทึกความร่วมมือ การศึกษาและพัฒนาระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลโดยใช้ฐานข้อมูล Jan 2020
ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม 11 ราย
ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม 11 ราย
ลงนามสัญญาบันทึกความร่วมมือการใช้ท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดิน ของ ทีโอที ทั่วประเทศ – นายพิพัฒน์ ขันทอง กรรมการ Jan 2020
สมาคมโทรคมนาคมฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามความร่วมมือ
สมาคมโทรคมนาคมฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามความร่วมมือ
การรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ – ทั้งนี้มีการหาแนวทางในการพัฒนา และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญ รวมถึงการรับรู้ Mar 2019
ภาพข่าว: สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย
ภาพข่าว: สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย
จับมือกลุ่มผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม ลงนามความร่วมมือสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ – Mar 2019
ภาพข่าว: สมาคมโทรคมนาคมฯ จับมือ
ภาพข่าว: สมาคมโทรคมนาคมฯ จับมือ
กลุ่มผู้ประกอบการโทรคมนาคม สร้างความปลอดภัยทางไซเบอร์ ณ สำนักงาน กสทช. – Mar 2019
ทีโอที เดินหน้าขับเคลื่อนสู่ Digital
ทีโอที เดินหน้าขับเคลื่อนสู่ Digital
Transformation เฟ้นหาประกาศรางวัลคนรุ่นใหม่ Digital ในโครงการ TOT Hackathon 2019 Feb 2019
ทีโอที ประกาศพร้อมลงทุนเป็นผู้พัฒนาโครงข่าย
ทีโอที ประกาศพร้อมลงทุนเป็นผู้พัฒนาโครงข่าย
5G ของประเทศไทย ประเดิม Infrastructure Sharing ทดสอบ 5G Testbed ของกระทรวงดิจิทัลฯ Feb 2019
เอ็นทีที คอม ร่วมสนับสนุนการจัดงาน
เอ็นทีที คอม ร่วมสนับสนุนการจัดงาน
“TCT/TTA Joint Seminar 2019 – สำหรับงานสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่สมาชิกและผู้ที่สนใจทั่วไป Jan 2019
ความร่วมมือในการสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้แก่ผู้ต้องขัง
ความร่วมมือในการสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้แก่ผู้ต้องขัง
ระหว่างกรมราชทัณฑ์ กับ สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ – ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม Nov 2018
ภาพข่าว: สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยมอบเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจ
ภาพข่าว: สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยมอบเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจ
(AED) ให้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ – รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ Mar 2018
ฟังเรื่อง “โลกยุค 5G” จากยักษ์โทรคมนาคมญี่ปุ่น
ฟังเรื่อง “โลกยุค 5G” จากยักษ์โทรคมนาคมญี่ปุ่น
– สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศญี่ปุ่น โดยการสนับสนุนของภาคเอกชนและสำนักงาน กสทช. Feb 2018
ภาพข่าว: กฟน. กสทช. และสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย
ภาพข่าว: กฟน. กสทช. และสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย
เปิดงาน “ถนนมหานครแห่งอาเซียน” – Jul 2017
กฟน.ผนึกกำลัง กสทช. และสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยฯ นำสายสื่อสารลงดิน โครงการถนนพหลโยธิน มุ่งสู่ถนนมหานครแห่งอาเซียน – นายชัยยงค์ พัวพงศกร ผู้ว่าการ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เปิดเผยว่า การนำสายสื่อสารลงใต้ดินในโครงการถนนพหลโยธินจากบริเวณห้าแยกลาดพร้าว-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ถือเป็นโครงการนำร่องที่สำคัญเพื่อตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล ตามแผนปรับปรุงภูมิทัศน์แบบเร่งรัดของกรุงเทพมหานครเร่งรัดให้แล้วเสร็จใน 5 ปี
สมาคมธนาคารไทย จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเกี่ยวกับระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์ – 13.00 น. ลงทะเบียน 13.30 น. ผู้บริหารกล่าวถึงการลงนาม นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. นายปรีดี ดาวฉาย ประธานกรรมการ สมาคมธนาคารไทย นายศุภชัย เจียรวรนนท์ นายกสมาคมโทรคมนาคมฯ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างสมาคมธนาคารไทยและสมาคมโทรคมนาคมฯ 14.10 น. ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน 14.30 น. ถ่ายภาพรวมกัน 14.45 น.
ภาพข่าว: สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย
ภาพข่าว: สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ยื่นหนังสือต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญ – สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย Apr 2017
กฟน.ผนึกกำลัง กสทช.-กทม.-สตช.-สมาคมโทรคมนาคม
กฟน.ผนึกกำลัง กสทช.-กทม.-สตช.-สมาคมโทรคมนาคม
เปิดโครงการนำร่องเอาสายสื่อสารลงใต้ดินพื้นที่ถนนพหลโยธิน ปรับปรุงภูมิทัศน์กทม. ก้าวสู่การเป็นเมืองแห่งมหานครอาเซียน Dec 2016
สรุปข้อหารือ เรื่อง การสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ สำนักงาน กสทช. ธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมธนาคารไทย – 1. สำนักงาน กสทช. ธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยฯ และผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จะกำหนดแนวทางปฏิบัติร่วมกันในการพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้บริการของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในขณะเดียวกัน สำนักงาน กสทช.
สมาคมธนาคารไทย จัดแถลงข่าว “แนวทางการสร้างความเชื่อมั่นในการใช้บริการทางการเงินผ่านอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่” – โดยผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นายปรีดี ดาวฉาย กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะประธานสมาคมธนาคารไทย นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. นางฤชุกร สิริโยธิน ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายสถาบันการเงิน ธปท. และนายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในฐานะประธานสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์
ภาพข่าว: งาน เสวนา “กฎหมายดิจิทัล
ภาพข่าว: งาน เสวนา “กฎหมายดิจิทัล
ความหวังสู่การปฏิรูป” – ดร. อุตตม สาวนายน (ที่ 2 จากขวา) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, Jun 2016
ก.ไอซีที จับมือ สมาคมโทรคมนาคมฯ
ก.ไอซีที จับมือ สมาคมโทรคมนาคมฯ
และกสทช. จัดเวทีเสวนา “กฎหมายดิจิทัล ความหวัง สู่การปฏิรูป” – Jun 2016
ภาพข่าว: กสทช. เชิญ นายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยฯ บรรยาย หัวข้อ “กิจการโทรคมนาคมไทยในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต” –
เปิดวิสัยทัศน์สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยฯ พร้อมผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางอาเซียน – พล.อ.อ. ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกล่าวเปิดงาน ได้แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปีของสมาคมฯ และกล่าวถึงความก้าวหน้าของระบบโทรคมนาคมไทยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ซึ่งไอซีทีเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของแนวทางในการพัฒนาประเทศตลอดเวลา 25 ปีที่ผ่านมา และปัจจุบันมีหลายโครงการที่จะช่วยกันนำไปสู่สมาร์ทซิตี้