สมาคมเสริมสร้างชีวิต ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

1 มีนาคม ฟังเสียงผู้ป่วยจิตเวช จากหลุมดำ.สู่แสงดาว มืดได้ก็สว่างได้

๒๒ ก.พ. ๒๐๑๙ ๑๕:๕๙

กรุงเทพฯ-22 ก.พ.-สมาคมเสริมสร้างชีวิต สมาคมสายใยครอบครัวร่วมกับภาคีเครือข่ายจิตสังคมจัดงานประชุมวิชาการ Psychosocial Network Conference 2019, A Journey of Recovery: From Stuck to Star จากหลุมดำ.สู่แสงดาว วันที่ 1 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม นพ.ปรีชา ศตวรรษธำรง ชั้น 9 อาคารราชสาทิส