สมาคมเปิดที่ ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เวลา 9.00 น.

๐๖ ก.พ. ๒๐๑๕ ๑๐:๒๖

กรุงเทพฯ-6 ก.พ.-MTS Gold Group ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,272 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,261 เหรียญ/ออนซ์ (22.30น.) ค่าเงินบาทปิด 32.65 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 19,550 บาท กับ 19,650 บาท และกลับมาปิดที่ 19,500 บาท กับ 19,600 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาท อยู่ที่

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เวลา 9.00 น.

๐๕ ก.พ. ๒๐๑๕ ๑๑:๓๐

กรุงเทพฯ-5 ก.พ.-MTS Gold Group ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,260 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,267 เหรียญ/ออนซ์ (22.30น.) ค่าเงินบาทปิด 32.61 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 19,400 บาท กับ 19,500 บาท และกลับมาปิดที่ 19,500 บาท กับ 19,600 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาท อยู่ที่

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เวลา 9.00 น.

๐๔ ก.พ. ๒๐๑๕ ๑๐:๐๙

กรุงเทพฯ-4 ก.พ.-MTS Gold Group ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,274 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,261 เหรียญ/ออนซ์ (22.30น.) ค่าเงินบาทปิด 32.62 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 19,550 บาท กับ 19,650 บาท และกลับมาปิดที่ 19,750 บาท กับ 19,850 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาท อยู่ที่

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เวลา 9.00 น.

๐๓ ก.พ. ๒๐๑๕ ๑๐:๒๐

กรุงเทพฯ-3 ก.พ.-MTS Gold Group ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,278 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,271 เหรียญ/ออนซ์ (22.30น.) ค่าเงินบาทปิด 32.58 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 19,750 บาท กับ 19,850 บาท และกลับมาปิดที่ 19,600 บาท กับ 19,700 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาท อยู่ที่

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันจันทร์ที่ 2 กุมาพันธ์ พ.ศ. 2558 เวลา 9.00 น.

๐๒ ก.พ. ๒๐๑๕ ๑๐:๑๓

กรุงเทพฯ-2 ก.พ.-MTS Gold Group ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,260 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,266 เหรียญ/ออนซ์ (22.30น.) ค่าเงินบาทปิด 32.74 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 19,500 บาท กับ 19,600 บาท และกลับมาปิดที่ 19,500 บาท กับ 19,600 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาท อยู่ที่

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันศุกร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2558 เวลา 9.00 น.

๓๐ ม.ค. ๒๐๑๕ ๑๐:๐๗

กรุงเทพฯ-30 ม.ค.-MTS Gold Group ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,281 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,270 เหรียญ/ออนซ์ (22.30น.) ค่าเงินบาทปิด 32.68 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 19,700 บาท กับ 19,800 บาท และกลับมาปิดที่ 19,650 บาท กับ 19,750 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาท อยู่ที่

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2558 เวลา 9.00 น.

๒๙ ม.ค. ๒๐๑๕ ๑๐:๐๙

กรุงเทพฯ-29 ม.ค.-MTS Gold Group ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,290 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,287 เหรียญ/ออนซ์ (22.30น.) ค่าเงินบาทปิด 32.52 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 19,850 บาท กับ 19,950 บาท และกลับมาปิดที่ 19,800 บาท กับ 19,900 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาท อยู่ที่

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันพุธที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2558 เวลา 9.00 น.

๒๘ ม.ค. ๒๐๑๕ ๑๐:๑๓

กรุงเทพฯ-28 ม.ค.-MTS Gold Group ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,276 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,290 เหรียญ/ออนซ์ (22.30น.) ค่าเงินบาทปิด 32.52 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 19,650 บาท กับ 19750 บาท และกลับมาปิดที่ 19,650 บาท กับ 19,750 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาท อยู่ที่

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันอังคารที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2558 เวลา 9.00 น.

๒๗ ม.ค. ๒๐๑๕ ๑๐:๑๕

กรุงเทพฯ-27 ม.ค.-MTS Gold Group ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,295 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,277 เหรียญ/ออนซ์ (22.30น.) ค่าเงินบาทปิด 32.54 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 19,900 บาท กับ 20,000 บาท และกลับมาปิดที่ 19,750 บาท กับ 19,850 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาท อยู่ที่

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันจันทร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2558 เวลา 9.00 น.

๒๖ ม.ค. ๒๐๑๕ ๑๐:๒๓

กรุงเทพฯ-26 ม.ค.-MTS Gold Group ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,299 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,288 เหรียญ/ออนซ์ (22.30น.) ค่าเงินบาทปิด 32.59 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 19,950 บาท กับ 20,050 บาท และกลับมาปิดที่ 19,900 บาท กับ 20,000 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาท อยู่ที่

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันจันทร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2558 เวลา 9.00 น.

๑๙ ม.ค. ๒๐๑๕ ๑๐:๐๗

กรุงเทพฯ-19 ม.ค.-MTS Gold Group ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,261 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,272เหรียญ/ออนซ์ (22.30น.) ค่าเงินบาทปิด 32.57 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 19,400 บาท กับ 19,500 บาท และกลับมาปิดที่ 19,350 บาท กับ 19,450 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาท อยู่ที่

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันศุกร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2558 เวลา 9.00 น.

๑๖ ม.ค. ๒๐๑๕ ๑๐:๓๕

กรุงเทพฯ-16 ม.ค.-MTS Gold Group ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,230 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,255 เหรียญ/ออนซ์ (22.30น.) ค่าเงินบาทปิด 32.74 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 19,000 บาท กับ 19,100 บาท และกลับมาปิดที่ 19,100 บาท กับ 19,200 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาท อยู่ที่

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2558 เวลา 9.00 น.

๑๕ ม.ค. ๒๐๑๕ ๑๐:๑๕

กรุงเทพฯ-15 ม.ค.-MTS Gold Group ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,229 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ1,238เหรียญ/ออนซ์ (22.30น.) ค่าเงินบาทปิด 32.74 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 19,050 บาท กับ 19,150 บาท และกลับมาปิดที่ 19,000 บาท กับ 19,100 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาท อยู่ที่

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันพุธที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2558 เวลา 9.00 น.

๑๔ ม.ค. ๒๐๑๕ ๑๐:๑๔

กรุงเทพฯ-14 ม.ค.-MTS Gold Group ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,238 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ1,235เหรียญ/ออนซ์ (22.30น.) ค่าเงินบาทปิด 32.85 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 19,100 บาท กับ 19,200 บาท และกลับมาปิดที่ 19,200 บาท กับ 19,300 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาท อยู่ที่

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันอังคารที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2558 เวลา 9.00 น.

๑๓ ม.ค. ๒๐๑๕ ๑๐:๑๕

กรุงเทพฯ-13 ม.ค.-MTS Gold Group ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,225 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ1,226เหรียญ/ออนซ์ (22.30น.) ค่าเงินบาทปิด 32.85 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 18,950 บาท กับ 19,050 บาท และกลับมาปิดที่ 18,950 บาท กับ 19,050 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาท อยู่ที่

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันจันทร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2558 เวลา 9.00 น.

๑๒ ม.ค. ๒๐๑๕ ๐๙:๕๕

กรุงเทพฯ-12 ม.ค.-MTS Gold Group ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,212 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ1,220เหรียญ/ออนซ์ (22.30น.) ค่าเงินบาทปิด 32.83 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 18,750 บาท กับ 18,850 บาท และกลับมาปิดที่ 18,800 บาท กับ 18,900 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาท อยู่ที่

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันศุกร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2558 เวลา 9.00 น.

๐๙ ม.ค. ๒๐๑๕ ๑๐:๒๑

กรุงเทพฯ-9 ม.ค.-MTS Gold Group ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,211 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ1,213 เหรียญ/ออนซ์ (22.30น.) ค่าเงินบาทปิด 32.86 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 18,800 บาท กับ 18,900 บาท และกลับมาปิดที่ 18,750 บาท กับ 18,850 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาทอยู่ที่ 425

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันพฤหัสบดีที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2558 เวลา 9.00 น.

๐๘ ม.ค. ๒๐๑๕ ๑๐:๐๓

กรุงเทพฯ-8 ม.ค.-MTS Gold Group ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,216 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,211 เหรียญ/ออนซ์ (22.30น.) ค่าเงินบาทปิด 32.91บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 18,850 บาท กับ 18,950 บาท และกลับมาปิดที่ 18,850 บาท กับ 18,950 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาทอยู่ที่ 727

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันพุธที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2558 เวลา 9.00 น.

๐๗ ม.ค. ๒๐๑๕ ๑๐:๐๙

กรุงเทพฯ-7 ม.ค.-MTS Gold Group ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,204 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,207เหรียญ/ออนซ์ (22.30น.) ค่าเงินบาทปิด 32.88 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 18,700 บาท กับ 18,800 บาท และกลับมาปิดที่ 18,800 บาท กับ 18,900 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาทอยู่ที่ 920

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันอังคารที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2558 เวลา 9.00 น.

๐๖ ม.ค. ๒๐๑๕ ๑๐:๐๘

กรุงเทพฯ-6 ม.ค.-MTS Gold Group ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,192 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,201เหรียญ/ออนซ์ (22.30น.) ค่าเงินบาทปิด 32.94 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 18,550 บาท กับ 18,650 บาท และกลับมาปิดที่ 18,550 บาท กับ 18,650 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาทอยู่ที่ 880

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันจันทร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2558 เวลา 9.00 น.

๐๕ ม.ค. ๒๐๑๕ ๑๐:๐๙

กรุงเทพฯ-5 ม.ค.-MTS Gold Group ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,186 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,205เหรียญ/ออนซ์ (22.30น.) ค่าเงินบาทปิด 32.86 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 18,450 บาท กับ 18,550 บาท และกลับมาปิดที่ 18,450 บาท กับ 18,550 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาทอยู่ที่ 382

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันอังคารที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เวลา 9.00 น.

๓๐ ธ.ค. ๒๐๑๔ ๑๐:๒๐

กรุงเทพฯ-30 ธ.ค.-MTS Gold Group ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,196 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,184เหรียญ/ออนซ์ (22.30น.) ค่าเงินบาทปิด 32.94 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 18,550 บาท กับ 18,650 บาท และกลับมาปิดที่ 18,550 บาท กับ 18,650 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาทอยู่ที่

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันจันทร์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เวลา 9.00 น.

๒๙ ธ.ค. ๒๐๑๔ ๐๙:๕๘

กรุงเทพฯ-29 ธ.ค.-MTS Gold Group ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,184 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,193เหรียญ/ออนซ์ (22.30น.) ค่าเงินบาทปิด 32.94 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 18,350 บาท กับ 18,450 บาท และกลับมาปิดที่ 18,450 บาท กับ 18,550 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาทอยู่ที่

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2557เวลา 9.00 น.

๒๖ ธ.ค. ๒๐๑๔ ๑๐:๑๒

กรุงเทพฯ-26 ธ.ค.-MTS Gold Group ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,175 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,174เหรียญ/ออนซ์ (22.30น.) ค่าเงินบาทปิด 32.95 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 18,250 บาท กับ 18,350 บาท และกลับมาปิดที่ 18,250 บาท กับ 18,350 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาทอยู่ที่

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันพุธที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2557เวลา 9.00 น.

๒๔ ธ.ค. ๒๐๑๔ ๑๐:๐๔

กรุงเทพฯ-24 ธ.ค.-MTS Gold Group ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,177 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,179เหรียญ/ออนซ์ (22.30น.) ค่าเงินบาทปิด 32.90 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 18,300 บาท กับ 18,400 บาท และกลับมาปิดที่ 18,350 บาท กับ 18,450 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาทอยู่ที่

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันอังคารที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2557เวลา 9.00 น.

๒๓ ธ.ค. ๒๐๑๔ ๑๐:๔๘

กรุงเทพฯ-23 ธ.ค.-MTS Gold Group ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,197 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,194เหรียญ/ออนซ์ (22.30น.) ค่าเงินบาทปิด 32.88 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 18,550 บาท กับ 18,650 บาท และกลับมาปิดที่ 18,550 บาท กับ 18,650 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาทอยู่ที่

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2557เวลา 9.00 น.

๒๒ ธ.ค. ๒๐๑๔ ๑๐:๒๑

กรุงเทพฯ-22 ธ.ค.-MTS Gold Group ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,197 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,197เหรียญ/ออนซ์ (22.30น.) ค่าเงินบาทปิด 32.84 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 18,600 บาท กับ 18,700 บาท และกลับมาปิดที่ 18,550 บาท กับ 18,650 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาทอยู่ที่

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2557เวลา 9.00 น.

๑๙ ธ.ค. ๒๐๑๔ ๐๙:๕๘

กรุงเทพฯ-19 ธ.ค.-MTS Gold Group ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,196 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,195เหรียญ/ออนซ์ (22.30น.) ค่าเงินบาทปิด 32.90 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 18,550 บาท กับ 18,650 บาท และกลับมาปิดที่ 18,700 บาท กับ 18,800 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาทอยู่ที่

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2557เวลา 9.00 น.

๑๘ ธ.ค. ๒๐๑๔ ๑๐:๐๕

กรุงเทพฯ-18 ธ.ค.-MTS Gold Group ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,197 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,194เหรียญ/ออนซ์ (22.30น.) ค่าเงินบาทปิด 32.92 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 18,650 บาท กับ 18,750 บาท และกลับมาปิดที่ 18,600 บาท กับ 18,700 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาทอยู่ที่

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันพุธที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2557เวลา 9.00 น.

๑๗ ธ.ค. ๒๐๑๔ ๑๐:๐๔

กรุงเทพฯ-17 ธ.ค.-MTS Gold Group ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,197 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,198เหรียญ/ออนซ์ (22.30น.) ค่าเงินบาทปิด 32.97 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 18,650 บาท กับ 18,750 บาท และกลับมาปิดที่ 18,700 บาท กับ 18,800 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาทอยู่ที่