ข่าวประชาสัมพันธ์สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย | newswit

แพรนด้า จิวเวลรี่ ได้รับการประเมิน
แพรนด้า จิวเวลรี่ ได้รับการประเมิน
CGR ดีเลิศ 7 ปีซ้อน สะท้อนการกำกับดูแลกิจการที่ดี สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน – 10 Nov
RT ปลื้ม! คว้าคะแนน CGR ระดับ
RT ปลื้ม! คว้าคะแนน CGR ระดับ
5 ดาว ดีเลิศ – นายชวลิต ถนอมถิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ RT 09 Nov
ATP30 คว้าคะแนน CGR ระดับ 5 ดาว
ATP30 คว้าคะแนน CGR ระดับ 5 ดาว
ดีเลิศ – นายปิยะ เตชากูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) หรือ ATP30 09 Nov
JAS ได้รับการประเมิน CGR ปี 2566
JAS ได้รับการประเมิน CGR ปี 2566
ในระดับ ดีเลิศ (Excellent) – การที่ JAS ได้รับคะแนนการประเมินในระดับ 5 ดาว หรือ ดีเลิศ ในครั้งนี้ 09 Nov
CIVIL คว้าคะแนน CGR ระดับ 5 ดาว
CIVIL คว้าคะแนน CGR ระดับ 5 ดาว
ดีเลิศ เป็นปีแรก – นายปิยะดิษฐ์ อัศวศิริสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) หรือ 08 Nov
WICE คว้าคะแนน CGR ระดับ ดีเลิศ
WICE คว้าคะแนน CGR ระดับ ดีเลิศ
ต่อเนื่องปีที่ 5 มุ่งมั่นเติบโตสู่ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ชั้นนำของเอเชียในอนาคต – นายชูเดช คงสุนทร 06 Nov
GRAMMY คว้าคะแนน CGR 5 ดาว หรือ
GRAMMY คว้าคะแนน CGR 5 ดาว หรือ
ดีเลิศ ประจำปี 2566 ต่อเนื่องปีที่ 13 สะท้อนการพัฒนาและยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง – บุษบา 06 Nov
TGE โชว์ฟอร์มคว้าคะแนน CGR ระดับ
TGE โชว์ฟอร์มคว้าคะแนน CGR ระดับ
'ดีเลิศ' จากประเมินในปีแรก – 03 Nov
NTSC สุดภูมิใจได้คะแนน CGR ระดับ
NTSC สุดภูมิใจได้คะแนน CGR ระดับ
4 ดาว ดีมาก ตอกย้ำศักยภาพการดำเนินงาน ที่มุ่งเน้นพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดี – ดร. พัชร์ เอกปัญญาสกุล 03 Nov
TEKA สุดปลื้ม เข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ
TEKA สุดปลื้ม เข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ
ปีแรกคว้าคะแนน CGR 4 ดาว ประจำปี 2566 – 03 Nov
คุณาลัย KUNคว้า CGR ระดับ 5 ดาว
คุณาลัย KUNคว้า CGR ระดับ 5 ดาว
ดีเลิศ สอดรับความมุ่งมั่น ทุ่มเท สร้างคุณค่า เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน – 03 Nov
PRIME คว้าคะแนน CGR ระดับ 4 ดาว
PRIME คว้าคะแนน CGR ระดับ 4 ดาว
ดีมาก ประจำปี 2566 – นายสมประสงค์ กล่าวอย่างภาคภูมิใจว่า PRIME ได้รับคะแนนประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ 4 ดาว 02 Nov
NTSC สุดภูมิใจได้คะแนน CGR ระดับ
NTSC สุดภูมิใจได้คะแนน CGR ระดับ
4 ดาว ดีมาก ตอกย้ำศักยภาพการดำเนินงาน ที่มุ่งเน้นพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดี – ดร. พัชร์ เอกปัญญาสกุล 02 Nov
TACC สุดฮอต! คว้า CG ดีเลิศระดับ
TACC สุดฮอต! คว้า CG ดีเลิศระดับ
5 ดาว 4 ปีต่อเนื่อง – 02 Nov
เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ คว้า CGR
เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ คว้า CGR
5 ดาว ระดับ ดีเลิศ ประจำปี 2566 – ทั้งนี้การสำรวจด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2566 01 Nov
BBGI คว้าคะแนน CGR 5 ดาว ดีเลิศ
BBGI คว้าคะแนน CGR 5 ดาว ดีเลิศ
หรือ Excellent ประจำปี 2566 – 01 Nov
BBGI คว้าคะแนน CGR 5 ดาว ดีเลิศ
BBGI คว้าคะแนน CGR 5 ดาว ดีเลิศ
หรือ Excellent ประจำปี 2566 – 01 Nov
ซีพีเอฟ จับมือ CAC เดินหน้าหนุนคู่ค้า
ซีพีเอฟ จับมือ CAC เดินหน้าหนุนคู่ค้า
SMEs ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส เป็นแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน – นายพรหมเมศร์ 05 Sep
สำนักงาน ป.ป.ช. ลงนาม MOU ร่วมกับ
สำนักงาน ป.ป.ช. ลงนาม MOU ร่วมกับ
54 หน่วยงาน หวังขับเคลื่อนธรรมภิบาลและบรรษัทภิบาล ลดปัญหาการร้องเรียนทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจ – นางสุวณา สุวรรณจูฑะ 21 Apr
ก.ล.ต. สนับสนุน IOD เป็นปีที่ 2 ในโครงการส่งเสริมสตรีทำหน้าที่กรรมการ บจ. เปิดโอกาสให้กับสตรีในระดับผู้นำและกรรมการมากขึ้น เพื่อสนับสนุนบทบาทสตรีในภาคตลาดทุน – โครงการส่งเสริมสตรีให้มีความพร้อมในการทำหน้าที่เป็นกรรมการ ประจำปี 2566 นี้ ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 2 ต่อเนื่องจาก ปี 2565 ที่มุ่งสนับสนุนเงินทุนในการช่วยเตรียมความพร้อมด้านความรู้และทักษะที่จำเป็น
แพรนด้า จิวเวลรี่ ได้รับการประเมิน
แพรนด้า จิวเวลรี่ ได้รับการประเมิน
CGR ดีเลิศ 6 ปีซ้อน – ในปี 2565 มีบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมการประเมินทั้งสิ้น 750 บริษัท ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ย 85% โดย Nov 2022
บีทีเอส กรุ๊ปฯ คว้าคะแนน CG ระดับดีเลิศ
บีทีเอส กรุ๊ปฯ คว้าคะแนน CG ระดับดีเลิศ
ประจำปี 2565 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 – ทั้งนี้ บีทีเอส กรุ๊ปฯ ยังได้รับรางวัล Nov 2022
PHOL ได้รับการประเมินคะแนน CGR
PHOL ได้รับการประเมินคะแนน CGR
5 ดาว ดีเลิศ ต่อเนื่องปีที่ 8 – สำหรับปี 2565 มีบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมการประเมินทั้งสิ้น 750 บริษัท Nov 2022
GRAMMY คว้าคะแนน CGR ระดับ ดีเลิศ
GRAMMY คว้าคะแนน CGR ระดับ ดีเลิศ
ต่อเนื่องปีที่ 12 ตอกย้ำความสำเร็จ และศักยภาพการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง – ด้าน บุษบา ดาวเรือง Nov 2022
NER คว้า CGR 5 ดาว 2 ปีซ้อน ด้านโบรกเกอร์
NER คว้า CGR 5 ดาว 2 ปีซ้อน ด้านโบรกเกอร์
แนะนำ ซื้อ จากการฟื้นตัวของธุรกิจ – นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ Nov 2022