สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่รายย่อย ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้