สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาต ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ราคาหมูทั่วโลกขยับ หลังจีนขาดแคลนหนัก

๒๘ พ.ย. ๒๐๑๙ ๑๖:๑๖

กรุงเทพฯ-28 พ.ย.-สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ น.สพ.วิวัฒน์ พงษฺ์วิวัฒนชัย อุปนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า ภาวะราคาสุกรทั่วโลกมีการขยับสูงขึ้น หลังการระบาดของโรค ASF ในสุกร เนื่องจากมีการทำลายสุกรเป็นจำนวนมากในหลายประเทศ ส่งผลกระทบถึงปริมาณสุกรในตลาดโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศจีน

สมาคมหมูขอบคุณรัฐบาลอนุมัติ 950 ล้านช่วยป้องเกษตรกรจากเอเอสเอฟ

๒๖ พ.ย. ๒๐๑๙ ๐๘:๔๖

กรุงเทพฯ-26 พ.ย.-สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ นายสุรชัย สุทธิธรรม นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ เปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลได้อนุมัติของบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวงเงิน 950 ล้านบาท เพื่อเตรียมคนและเครื่องมือป้องกันโรคเอเอฟเอสนั้น

กรมปศุสัตว์เดินหน้าป้องกัน ASF เข้ม วอนอย่าตระหนก บริโภคหมูได้ปลอดภัย

๑๗ ก.ย. ๒๐๑๙ ๑๗:๑๕

กรุงเทพฯ-17 ก.ย.-กรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการปศุสัตว์ทุกจังหวัด ภาคเอกชนและเกษตรกรทุกพื้นที่ดำเนินมาตรการป้องกัน ASF เข้มข้นต่อเนื่อง ยกตัวอย่างที่จังหวัดเชียงรายสามารถดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคได้อย่างรัดกุม และเพิ่มการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

Active Packaging ฟิล์มบรรจุภัณฑ์อาหารจากเลือดหมู สร้างมูลค่า ลดขยะให้สังคม

๑๓ ก.ย. ๒๐๑๙ ๑๔:๐๔

กรุงเทพฯ-13 ก.ย.-สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จากเทรนด์ รักษ์สิ่งแวดล้อม ที่กำลังมาแรงในทุกมุมโลก วันนี้นักวิจัยไทยได้พยายามคิดหาวิธีสร้างบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้เป็นผลสำเร็จ. สุกร หรือเรียกง่าย ๆ ว่า หมู เป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญชนิดหนึ่งของประเทศไทย

หมูไทยเนื้อหอม.รับออเดอร์ฮ่องกงเพียบ หลังป้อง ASF เข้มต่อเนื่อง. ขณะที่หลายบริษัทร่วมมือลงขันช่วยเกษตรกร

๓๐ ส.ค. ๒๐๑๙ ๑๖:๕๒

กรุงเทพฯ-30 ส.ค.-สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ นายสุรชัย สุทธิธรรม นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า ประเทศไทยมีระบบการป้องกันโรค ASF อย่างมีประสิทธิภาพจากความเข้มแข็งของกรมปศุสัตว์และทุกภาคส่วนในแวดวงผู้เลี้ยงสุกรที่ร่วมมือกันอย่างเข้มงวดจริงจัง กระทั่งเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ

กรมปศุสัตว์ ผนึกกำลังกับ ซีพีเอฟ และผู้ประกอบการติวเข้มเกษตรรายย่อยทั่วอีสานร่วมป้องกัน ASF

๑๙ ส.ค. ๒๐๑๙ ๐๙:๒๓

กรุงเทพฯ-19 ส.ค.-ซีพีเอฟ กรมปศุสัตว์ ร่วมกับ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ บริษัทเวชภัณฑ์ และสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ตั้งเป้าจัดอบรมแนะมาตรการป้องกัน ASF แก่เกษตรกรรายย่อยจนครบทั้ง 20 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายในเดือนสิงหาคม 2562 นี้

กรมปศุสัตว์ - ซีพีเอฟ ผนึกกำลังป้องกัน อหิวาต์แอฟริกาในสุกร ส่งมอบศูนย์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค จ.เชียงราย

๑๐ ก.ค. ๒๐๑๙ ๑๘:๐๓

กรุงเทพฯ-10 ก.ค.-ซีพีเอฟ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย - นายสัตวแพทย์ สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดศูนย์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคยานพาหนะขนส่งสินค้าปศุสัตว์ ด่านกักกันสัตว์เชียงราย สาขาเชียงแสน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ซึ่งครบ 5 จังหวัดชายแดน

สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ สานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านป้องกันอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ขอรัฐเร่งยกระดับเป็นวาระแห่งชาติ หวั่นกระทบอุตสาหกรรมหมูไทยมูลค่ากว่า 2

๑๑ มี.ค. ๒๐๑๙ ๐๙:๒๗

กรุงเทพฯ-11 มี.ค.-สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ น.สพ.วิวัฒน์ พงษ์วิวัฒนชัย อุปนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ และประธานสหกรณ์การเกษตรปศุสัตว์ราชบุรี จำกัด เปิดเผยถึงสถานการณ์โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever : ASF) ที่กำลังระบาดในเวียดนามในขณะนี้ว่า สมาคมฯ ร่วมกับภาคผู้ประกอบการเลี้ยงสุกร

สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ผนึกกำลัง ซีพีเอฟ-เบทาโกร-ไทยฟู้ดส์ ป้องอหิวาต์แอฟริกาในสุกร สร้างศูนย์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อยานพาหนะสำหรับขนส่งปศุสัตว์ให้รัฐ 5

๒๘ ก.พ. ๒๐๑๙ ๑๖:๕๕

กรุงเทพฯ-28 ก.พ.-สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ นายสุรชัย สุทธิธรรม นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า สมาคมฯ ร่วมมือกับภาคเอกชนทั้ง บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ, บริษัท เบทาโกร จำกัด และบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สมาคมผู้เลี้ยงหมู ยืนยันคัดค้านนำเข้าหมูมะกันหวั่นอันตรายสารเร่งเนื้อแดง

๒๗ ก.พ. ๒๐๑๙ ๐๙:๑๔

กรุงเทพฯ-27 ก.พ.-สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ นายนิพัฒน์ เนื้อนิ่ม นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรจังหวัดราชบุรี และอุปนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ เปิดเผยถึงกรณีที่คณะกรรมการด้านการค้าและการลงทุนไทย-สหรัฐอเมริกา (ทิฟา) จะเผยผลการศึกษาและวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์

สมาคมผู้เลี้ยงหมู ยืนยันคัดค้านนำเข้าหมูมะกันหวั่นอันตรายสารเร่งเนื้อแดง

๒๖ ก.พ. ๒๐๑๙ ๐๙:๑๑

กรุงเทพฯ-26 ก.พ.-สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ นายนิพัฒน์ เนื้อนิ่ม นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรจังหวัดราชบุรี และอุปนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ เปิดเผยถึงกรณีที่คณะกรรมการด้านการค้าและการลงทุนไทย-สหรัฐอเมริกา (ทิฟา) จะเผยผลการศึกษาและวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์

ภาพข่าว: ยินดีนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือคนใหม่

๑๑ ก.พ. ๒๐๑๙ ๑๒:๓๘

กรุงเทพฯ-11 ก.พ.-ซีพีเอฟ นายสุรชัย สุทธิธรรม (ที่ 3 จากขวา) นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายสิทธิพันธ์ ธนาเกียรติภิญโญ (กลาง) โอกาสเข้ารับตำแหน่ง นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการประชุมสามัญประจำปี 2561 ของสมาคมฯ ร่วมด้วย นายเรวัติ หทัยสัตยพงศ์ (ขวาสุด)

สารเร่งเนื้อแดงในหมูสหรัฐ.หายนะหมูไทย

๐๖ ส.ค. ๒๐๑๘ ๑๑:๒๘

กรุงเทพฯ-6 ส.ค.-สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ โดย อุษณีย์ รักษ์กสิกิจ : [email protected] ภารกิจนำพาหมูป่า 13 ชีวิตกลับบ้านที่ประสบความสำเร็จและเด็กๆทุกคนได้กลับมาใช้ชีวิตดังเช่นที่เคยเป็นมากว่าครึ่งเดือน นับว่าเป็นเรื่องที่ทำให้คนไทยและคนทั้งโลกต่างปิติยินดี

เกษตรกรผู้เลี้ยงหมูวอนรัฐ.อย่ายอมให้หมูสหรัฐเข้ามาทำร้ายคนไทย

๒๐ มิ.ย. ๒๐๑๘ ๐๙:๓๙

กรุงเทพฯ-20 มิ.ย.-สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ หนังสือ The Art of the deal เป็นผลงานเขียนของ โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐ ว่าด้วยหลักการ กรรโชก ข่มขู่ คุกคาม จนถึงยึดทรัพย์ลูกหนี้ เพื่อให้เจ้าหนี้หรือผู้ที่เหนือกว่าสามารถบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ วันนี้ทรัมป์กำลังใช้หลักการนี้กับประเทศต่างๆ

คนเลี้ยงหมูหวั่นใจ สหรัฐกดดันส่งหมูมีสารเร่งเนื้อแดงเข้าไทยทุกทาง

๑๑ พ.ค. ๒๐๑๘ ๑๕:๕๐

กรุงเทพฯ-11 พ.ค.-สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ความพยายามของทางการสหรัฐอเมริกาที่กดดันให้รัฐบาลไทยยอมเปิดรับเนื้อหมูสหรัฐฯ ให้เข้ามาทำตลาดในไทยนั้นมีมานานผ่านหลายช่องทาง โดยเฉพาะการกดดันผ่านผู้แทนการค้าสหรัฐ (USTR) ด้วยการกล่าวอ้างเกณฑ์ต่างๆของคณะกรรมการมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ (CODEX Alimentarius

เกษตรกรเลี้ยงหมูทุกข์หนัก ขาดทุนจากราคาขายตกต่ำร่วมปี ชี้ราคาประกาศขยับเพียงสะท้อนต้นทุน

๐๔ พ.ค. ๒๐๑๘ ๑๗:๑๙

กรุงเทพฯ-4 พ.ค.-สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ เผยประกาศปรับราคาขายหมูเป็นหน้าฟาร์มเพิ่ม เพื่อสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงเท่านั้น แต่ราคาขายที่เกษตรกรได้รับยังคงตกต่ำ ชี้ 4 เดือนขาดทุนทั้งระบบกว่า 11000ล้านบาท นายวันชัย อัศวพันธุ์นิมิต กรรมการสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

ผู้เลี้ยงหมูทั่วประเทศยื่นหนังสือนายกฯ ค้านนำเข้าหมูสหรัฐฯ หวั่นสารเร่งเนื้อแดงทำลายคนในชาติ

๒๕ ส.ค. ๒๐๑๗ ๑๒:๕๐

กรุงเทพฯ-25 ส.ค.- นายสุรชัย สุทธิธรรม นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ นายพิพัฒน์ เนื้อนิ่ม นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรราชบุรี และตัวแทนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรทั่วประเทศ อาทิ สมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคเหนือ สมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคใต้ สมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคกลางตอนบนเพื่อการค้า

หมู-ไข่ราคาลด.ผู้บริโภคได้ประโยชน์เต็มๆ

๐๕ ม.ค. ๒๐๑๗ ๑๕:๒๔

กรุงเทพฯ-5 ม.ค.-สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ในภาวะที่ภาคปศุสัตว์ไทยกำลังเผชิญหน้ากับภาวะราคาสินค้าที่ตกต่ำ ทั้งหมูและไข่ไก่ ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ผู้บริโภคจะได้รับประโยชน์ในการได้บริโภคโปรตีนคุณภาพในราคาประหยัด ภาวะดังกล่าวนี้