สมาคมผู้ผลิตสัตว์ปีก ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

สมาคมสัตว์ปีกเตรียมยื่นหนังสือนายกฯ ค้าน (ร่าง)พรบ.ควบคุมการฆ่าสัตว์

๑๓ ก.ค. ๒๐๑๖ ๑๑:๒๔

กรุงเทพฯ-13 ก.ค.-สมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่ 9 สมาคมผู้ผลิตสัตว์ปีกหวั่น (ร่าง)พรบ.ควบคุมการฆ่าสัตว์ เรียกเก็บค่าอากร-ค่าธรรมเนียม จะส่งผลให้เกิดการลักลอบนำสัตว์ปีกไปชำแหละนอกโรงฆ่าสัตว์เพื่อเลี่ยงอากรทำผู้บริโภคเสี่ยงรับเนื้อสัตว์ไม่ปลอดภัยและราคาสูง รวมถึงกระทบส่งออก เตรียมยื่นหนังสือคัดค้านถึงนายกฯ

สมาคมสัตว์ปีกบุกทำเนียบ ยื่นหนังสือนายกฯ ค้าน (ร่าง) พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์

๐๑ ก.ค. ๒๐๑๖ ๑๗:๐๕

กรุงเทพฯ-1 ก.ค.-สมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทย ที่ศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนรี ผู้แทน 9 สมาคมผู้ผลิตสัตว์ปีก นำโดย นายวีระพงษ์ ปัญจวัฒนกุล นายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ เข้ายื่นหนังสือถึงพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อขอคัดค้าน (ร่าง)