ข่าวประชาสัมพันธ์สมาคมญี่ปุ่นศึกษาฯ | newswit

ส.ส.ท. ร่วมกับ สมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย
ส.ส.ท. ร่วมกับ สมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย
มุ่งพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น ให้แก่ครูผู้สอนทั่วประเทศ – Jun 2019
ราชภัฏโคราชเปิดบ้าน ประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏโคราชเปิดบ้าน ประชุมวิชาการระดับชาติ
สมาคมญี่ปุ่นศึกษาฯ ครั้งที่ 12 สันติไมตรีไทย-ญี่ปุ่น – จากนั้นเป็นการปาฐกถาพิเศษ โดย ศาสตราจารย์ ดร.เคอิชิโร่ Dec 2018