สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

RT ควง APM ให้ข้อมูลนักลงทุน จ.เชียงใหม่

๐๕ เม.ย. ๒๕๖๕ ๑๑:๓๘

นายชวลิต ถนอมถิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 5 จากซ้าย) นายสุรศักดิ์ สีเขียว (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ และ นางเมชญา แก้วดวงดี (ที่ 3 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารบริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) (RT) พร้อมด้วยดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์

นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม. (ที่ 2 จากขวา) ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) พร้อมด้วยคุณสุมาลี บำรุงชาติอุดม (ขวาสุด) ที่ปรึกษาบริษัท เข้าเยี่ยมชมโรงงาน ซีแพนเนล (CPanel) ผู้ผลิตและจำหน่ายผนังคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมหารือแผนงานปี 2564 โดยนายชาคริต ทีปกรสุขเกษม (กลาง) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีแพนเนล จำกัด ใ

APM เยี่ยมชมธุรกิจ CPanel

๐๔ ม.ค. ๒๐๒๑ ๑๔:๐๘