สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

คุณประกิต ประสิทธิ์ศุภผล (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (PCE Group) ให้การต้อนรับ คุณพิรุณรัชต์ สาคุณ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการหัวหน้าฝ่ายผู้ออกหลักทรัพย์ 1 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม (ที่ 2 จากขวา) ประธานกรรมการ แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด

PCE ให้การต้อนรับ

๒๙ ก.ย. ๒๐๒๒ ๑๓:๕๙

RT ควง APM ให้ข้อมูลนักลงทุน จ.เชียงใหม่

๐๕ เม.ย. ๒๐๒๒ ๑๑:๓๘

นายชวลิต ถนอมถิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 5 จากซ้าย) นายสุรศักดิ์ สีเขียว (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ และ นางเมชญา แก้วดวงดี (ที่ 3 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารบริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) (RT) พร้อมด้วยดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์

APM สนับสนุนโครงการ ปั่นเพื่อน้อง

๒๓ ธ.ค. ๒๐๒๑ ๑๔:๓๔

ดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) มอบหมายให้นายเสฐียรพงศ์ สุจริตชีววงศ์ ผู้จัดการ เป็นตัวแทนบริษัทในการมอบเงินสนับสนุนโครงการ ปั่นเพื่อน้อง กรุงเทพ-เชียงใหม่ ครั้งที่ 4 จำนวนเงิน 50,000 บาท ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

APMLAO ลงนามบันทึกความร่วมมือที่ปรึกษา ระหว่าง กรมปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ การประกันภัย (กระทรวงการเงิน) และกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์

๒๕ พ.ย. ๒๐๒๑ ๑๕:๒๖

ดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทหลักทรัพย์ เอพีเอ็มลาว จำกัด (APMLAO) มอบหมายให้นายอุทัย นันทวงศ์ ผู้จัดการ เป็นตัวแทนบริษัทในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือที่ปรึกษา ระหว่าง กรมปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ การประกันภัย

CPANEL เคาะราคาเสนอขาย IPO 6.00 บาท แต่งตั้ง บล. ฟินันเซีย ไซรัส เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

๒๑ ก.ย. ๒๐๒๑ ๐๘:๕๕

นายชาคริต ทีปกรสุขเกษม กรรมการผู้จัดการ (ที่ 2 จากขวา) บริษัท ซีแพนเนล จำกัด (มหาชน) หรือ CPANEL พร้อมด้วย ดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ (ที่ 2 จากซ้าย) นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร

APM เยี่ยมชมโรงงาน เอส.พี. ออโต้โปรดักส์

๑๕ มิ.ย. ๒๐๒๑ ๑๕:๔๓

ดร. สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ ผศ.สุดา ปีตะวรรณ ที่ปรึกษา พร้อมด้วยคุณณัฐิยา ภัทรกิจจานุรักษ์ รองกรรมการผู้จัดการ และทีมงาน บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) เข้าเยี่ยมชมโรงงานของบริษัท เอส.พี. ออโต้ โปรดักส์ จำกัด (SP) ผู้ผลิตชุดสายไฟในรถยนต์ โดยมี คุณภารณ ธีรภานุ กรรมการบริษัท

APM เยี่ยมชมโรงงาน บริษัท ดวงตะวันเพชร จำกัด ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๑๑ มิ.ย. ๒๐๒๑ ๐๙:๔๒

ดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ คุณณัฐิยา ภัทรกิจจานุรักษ์ รองกรรมการผู้จัดการ ผศ.สุดา ปีตะวรรณ ที่ปรึกษา และทีมงานบริษัท แอสเซท โปร แมนเนจเม้นท์ จำกัด (APM) เยี่ยมชมโรงงาน บริษัท ดวงตะวันเพชร จำกัด ที่ จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีคุณปิยะพงษ์ เจริญคุปต์ ผู้บริหาร และคุณภคชัย