สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม. (ที่ 2 จากขวา) ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) พร้อมด้วยคุณสุมาลี บำรุงชาติอุดม (ขวาสุด) ที่ปรึกษาบริษัท เข้าเยี่ยมชมโรงงาน ซีแพนเนล (CPanel) ผู้ผลิตและจำหน่ายผนังคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมหารือแผนงานปี 2564 โดยนายชาคริต ทีปกรสุขเกษม (กลาง) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีแพนเนล จำกัด ใ

APM เยี่ยมชมธุรกิจ CPanel

๐๔ ม.ค. ๒๕๖๔ ๑๔:๐๘
 ดร.วุฒิชัย พรรณเชษฐ์ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานโครงการพิเศษ พร้อมด้วย นางสาวนันท์นภัส คงรอด (คนกลาง) ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IND นำเสนอข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์แก่นักลงทุน โดยมีนายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานกรรมการ นายเสกสรรค์ ธโนปจัย (ที่ 1 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด ห

IND บุกโรดโชว์ จ.นครสวรรค์

๒๔ พ.ย. ๒๐๒๐ ๑๑:๔๒