สมพล เกียรติไพบูลย์ ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ภาพข่าว: หลักสูตรผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง รุ่น 10

๑๗ ก.ย. ๒๐๑๙ ๑๑:๐๐

กรุงเทพฯ-17 ก.ย.-Phothalai Leisure Park คุณสมพล เกียรติไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิสัมมาชีพให้เกียรติเป็นประธานเปิด โครงการอบรมหลักสูตรผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง รุ่น 10 หรือ LFC 10 ณ ห้องโฮล อิน วัน โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค โดยมี คุณวิเชฐ ตันติวานิช ประธานสถาบันผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง

ภาพข่าว: โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง สรุปผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียน

๐๕ เม.ย. ๒๐๑๙ ๑๑:๓๐

กรุงเทพฯ-5 เม.ย.-โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธานคณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) (ที่5-ซ้าย) เป็นประธานในพิธีเปิด การเสวนา หัวข้อเรื่อง สรุปผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนด้านการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน ร่วมด้วย

ภาพข่าว: EXIM BANK ร่วมกับภาครัฐและเอกชนกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจไทย-เมียนมา

๑๖ ก.พ. ๒๐๑๗ ๑๗:๐๔

กรุงเทพฯ-16 ก.พ.-EXIM BANK นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (ซ้ายสุด) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ถ่ายภาพร่วมกับนางอภิรดี ตันตราภรณ์ (กลาง) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายอิสระ ว่องกุศลกิจ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นายเจน

ภาพข่าว: มูลนิธิสัมมาชีพมอบประกาศเกียรติคุณผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง รุ่น 7

๒๓ พ.ย. ๒๐๑๖ ๑๓:๐๙

กรุงเทพฯ-23 พ.ย.-มูลนิธิสัมมาชีพ นายสมพล เกียรติไพบูลย์ (แถวหน้ากลาง) ประธานกรรมการมูลนิธิสัมมาชีพ เป็นประธานปิดการอบรมโครงการผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 7 อย่างเป็นทางการและมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ที่จบหลักสูตรการอบรม เพื่อพัฒนาผู้นำที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในองค์กร ชุมชน

ภาพข่าว: เปิดโรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร และโรงไฟฟ้าชีวมวล

๑๕ ต.ค. ๒๐๑๕ ๑๕:๔๔

กรุงเทพฯ-15 ต.ค.-อินดิเพ็นเดนท์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวอร์ค คุณอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (คนที่ 4 จากซ้าย) ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิด 'โรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร และโรงไฟฟ้าชีวมวล' โดยมี คุณเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการกลุ่มบริษัท ทีซีซี (คนที่ 3 จากซ้าย), คุณหญิงวรรณา

ภาพข่าว: Thailand Focus 2013 แสดงศักยภาพไทย เชื่อมตลาดทุนภูมิภาค

๒๙ ส.ค. ๒๐๑๓ ๑๖:๕๓

กรุงเทพฯ-29 ส.ค.-ตลท. กิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและ รมว. คลัง กล่าวปาถกฐาพิเศษ หัวข้อ Thailand: Capitalizing Regional Growth Opportunities ในงาน Thailand Focus 2013 ครั้งที่ 7 โดยมี สมพล เกียรติไพบูลย์ ประธานกรรมการ จรัมพร โชติกเสถียร กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ

ภาพข่าว: บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป (M) ซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ฯ

๑๖ ส.ค. ๒๐๑๓ ๑๖:๑๒

กรุงเทพฯ-16 ส.ค.-ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมพล เกียรติไพบูลย์ ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ฤทธิ์ ธีระโกเมน ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป หรือ M ร่วมทำพิธีเปิดการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของ M หลังระดมทุน 9,106.65 ล้านบาท โดยมี ฯพณฯ

ภาพข่าว: กองทุนตลาดหุ้นร่วมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม สนับสนุนฟื้นฟูโบราณสถานที่ประสบอุทกภัย

๑๖ ส.ค. ๒๐๑๓ ๑๐:๑๕

กรุงเทพฯ-16 ส.ค.-ตลท. สนธยา คุณปลื้ม รมว.กระทรวงวัฒนธรรม สมพล เกียรติไพบูลย์ ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนตลาดหุ้นร่วมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม พร้อมด้วย เอนก สีหามาตย์ อธิบดีกรมศิลปากร ร่วมแถลงข่าวความร่วมมือการจัดทำโครงการฟื้นฟูโบราณสถานที่ประสบอุทกภัยในปี 2554 โดยกองทุน ตลาดหุ้นร่วมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม

ภาพข่าว: แถลงข่าวมอบเงิน โครงการฟื้นฟูโบราณสถาน

๑๖ ส.ค. ๒๐๑๓ ๐๙:๐๙

กรุงเทพฯ-16 ส.ค.-วธ. นายสนธยา คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานแถลงข่าวโครงการฟื้นฟูโบราณสถานที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่สำนักศิลปากรที่ 2,3และ4 จำนวน 12 แห่ง โดยมีนายสมพล เกียรติไพบูลย์ ประธานคณะกรรมบริหารกองทุนร่วมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม เป็นผู้มอบเงินกองทุนตลาดหุ้นร่วมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม

ภาพข่าว: กองทุนตลาดหุ้นร่วมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม มอบเงินสนับสนุนการจัดสร้างห้องประชุมและห้องทรงงานฯ

๐๗ ส.ค. ๒๐๑๓ ๑๖:๒๘

กรุงเทพฯ-7 ส.ค.-ตลท. ฯพณฯ นายธานินทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรี รับมอบเงินจำนวน 5 ล้านบาทในนามกองทุน ตลาดหุ้นร่วมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม จาก นายสมพล เกียรติไพบูลย์ ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ในฐานะประธานกรรมการกองทุน ตลาดหุ้นร่วมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม และผู้แทนคณะกรรมการกองทุนฯ

ภาพข่าว: CKP ซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ฯ

๒๓ ก.ค. ๒๐๑๓ ๑๒:๐๗

กรุงเทพฯ-23 ก.ค.-ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมพล เกียรติไพบูลย์ ประธานกรรมการ จรัมพร โชติกเสถียร กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทนง พิทยะ ประธานกรรมการ ปลิว ตรีวิศวเวทย์ ประธานกรรมการบริหาร และ สุภามาส ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บมจ. ซีเค พาวเวอร์

ซีเค พาวเวอร์ จัดงาน พิธีเปิดการซื้อขายหลักรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ซีเค พาวเวอร์จำกัด (มหาชน)

๑๖ ก.ค. ๒๐๑๓ ๑๖:๑๐

กรุงเทพฯ-16 ก.ค.-โอกิลวี่ พับลิค รีเลชั่นส์ ขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนร่วมงานพิธีเปิดการซื้อขายหลักรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบริษัท ซีเค พาวเวอร์จำกัด (มหาชน) CKPโดย คุณสมพล เกียรติไพบูลย์ ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คุณจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการและผู้จัดการ

ภาพข่าว: นกแอร์ เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันแรก

๒๑ มิ.ย. ๒๐๑๓ ๑๐:๕๘

กรุงเทพฯ-21 มิ.ย.-ตลท. สมพล เกียรติไพบูลย์ ประธานกรรมการ จรัมพร โชติกเสถียร กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ พาที สารสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.สายการบินนกแอร์ พร้อมด้วยทีมผู้บริหารที่ปรึกษาทางการเงินและการจัดจำหน่าย ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของ NOK

สายการบินนกแอร์ จัดงาน 1st Trading Day NOK การเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นวันแรก ของหุ้น IPO สายการบินนกแอร์

๑๘ มิ.ย. ๒๐๑๓ ๑๑:๒๗

กรุงเทพฯ-18 มิ.ย.-โอกิลวี พับลิค รีเลชั่นส์ สายการบินนกแอร์ขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนร่วมงาน1st Trading Day NOKการเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นวันแรกของหุ้น IPO สายการบินนกแอร์ (NOK) โดย คุณสมพล เกียรติไพบูลย์ ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คุณจรัมพร โชติกเสถียร

ภาพข่าว: ตลาดหลักทรัพย์ฯ ลงนามสัญญาว่าจ้างผู้รับจ้างบ.นันทวัน ก่อสร้างอาคารสำนักงานใหญ่ตลาดหลักทรัพย์ฯ

๑๗ มิ.ย. ๒๐๑๓ ๐๘:๒๔

กรุงเทพฯ-17 มิ.ย.-ตลท. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลงนามสัญญากับบริษัท นันทวัน จำกัด ว่าจ้างเป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างหลัก โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานใหญ่ ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีสมพล เกียรติไพบูลย์ ประธานกรรมการ จรัมพร โชติกเสถียร กรรมการและผู้จัดการ พร้อมผู้บริหาร ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมด้วย สมพงษ์

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ลงนามสัญญาว่าจ้างผู้รับจ้างบ.นันทวัน ก่อสร้างอาคารสำนักงานใหญ่ ตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมเสร็จปี

๑๔ มิ.ย. ๒๐๑๓ ๑๕:๓๘

กรุงเทพฯ-14 มิ.ย.-ตลท. ตลาดหลักทรัพย์ฯ ลงนามสัญญากับบริษัท นันทวัน จำกัด ว่าจ้างเป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างหลัก โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานใหญ่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ ตั้งอยู่ในศูนย์ธุรกิจตลาดทุนที่ครบวงจร เพื่อสานโอกาสการลงทุนทั้งภาคธุรกิจ และผู้ลงทุน

ภาพข่าว: รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ร่วมพิธีเปิดพื้นที่ SET-TFEX Investor City

๑๐ พ.ค. ๒๐๑๓ ๑๑:๑๖

กรุงเทพฯ-10 พ.ค.-ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง สันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงาน Money Expo 2013 สมพล เกียรติไพบูลย์ ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมด้วยผู้บริหารจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทหลักทรัพย์ ร่วมพิธีเปิดพื้นที่ SET-TFEX

ภาพข่าว: TRC Moving to SET

๒๖ เม.ย. ๒๐๑๓ ๑๐:๑๔

กรุงเทพฯ-26 เม.ย.-ตลท. คุณไพจิตร รัตนานนท์ ประธานกรรมการ (กลาง) คุณสมัย ลี้สุกล (คนที่2ขวา) ร่วมด้วย คุณพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์ (ซ้าย) และ ภาสิต ลี้สกุล กรรมการ (ขวา) บมจ.ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น หรือTRC โดยมี คุณสมพล เกียรติไพบูลย์ ประธานกรรมการ(กลางซ้าย) และ คุณปวีณา ศรีโพธิ์ทอง ผู้ช่วยผู้จัดการ

ภาพข่าว: TRC Moving to SET

๒๕ เม.ย. ๒๐๑๓ ๑๕:๓๗

กรุงเทพฯ-25 เม.ย.-มีเดีย แพลนเนอร์ คอนซัลแทนท์ คุณไพจิตร รัตนานนท์ ประธานกรรมการ (กลาง) คุณสมัย ลี้สุกล (คนที่2ขวา) ร่วมด้วย คุณพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์ (ซ้าย) และ ภาสิต ลี้สกุล กรรมการ (ขวา) บมจ.ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น หรือTRC โดยมี คุณสมพล เกียรติไพบูลย์ ประธานกรรมการ(กลางซ้าย) และ คุณปวีณา ศรีโพธิ์ทอง

ภาพข่าว: BTSGIF กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานกองแรกของไทย ซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ฯ

๑๙ เม.ย. ๒๐๑๓ ๑๖:๕๒

กรุงเทพฯ-19 เม.ย.-ตลท. สมพล เกียรติไพบูลย์ ประธานกรรมการ และ จรัมพร โชติกเสถียร กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมด้วย คีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ วรวรรณ ธาราภูมิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ.บัวหลวง และบรรยง พงษ์พานิช

การซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท

๑๒ เม.ย. ๒๐๑๓ ๑๐:๕๓

กรุงเทพฯ-12 เม.ย.-Ogilvy Public Relations ขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนร่วมงานพิธีเปิด การซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท BTSGIFโดยมีผู้บริหารเข้าร่วมพิธีการดังนี้ คุณสมพล เกียรติไพบูลย์ ประธานกรรมการ

ภาพข่าว: ผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจรดน้ำขอพร สืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย

๑๐ เม.ย. ๒๐๑๓ ๑๕:๑๑

กรุงเทพฯ-10 เม.ย.-ตลท. สมพล เกียรติไพบูลย์ ประธานกรรมการ จรัมพร โชติกเสถียร กรรมการและผู้จัดการ พร้อมทีมผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมให้พรแก่ผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ในพิธีรดน้ำขอพร เพื่อสืบสานประเพณีไทยในเทศกาลวันสงกรานต์ด้วยบรรยากาศชื่นมื่น ชุ่มฉ่ำ ณ

ภาพข่าว: พัฒนาคนรับกระแส Rising Asia

๒๐ มี.ค. ๒๐๑๓ ๑๒:๑๔

กรุงเทพฯ-20 มี.ค.-ตลท. สมพล เกียรติไพบูลย์ ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จรัมพร โชติกเสถียร กรรมการและผู้จัดการ พร้อมผู้บริหารจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ร่วมเปิดงานสัมมนา เปิดวิสัยทัศน์ตลาดทุน.พัฒนาคนรับกระแส Rising Asia โดยมีไขศรี เนื่องสิกขาเพียร

ภาพข่าว: รางวัลเชิดชูเกียรติ

๑๘ ม.ค. ๒๐๑๓ ๑๑:๕๒

กรุงเทพฯ-18 ม.ค.-ตลท. กิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มอบรางวัลเชิดชูเกียรติบุคคลผู้มีคุณูปการต่ออุตสาหกรรมธุรกิจจัดการลงทุน สังคมและประเทศชาติ แก่ สมพล เกียรติไพบูลย์ ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในงานสัมมนา ธุรกิจก็เติบใหญ่ ชาติไทยก็วัฒนา

ภาพข่าว: การบินไทยรับรางวัล CSRI Recognition ประจำปี 2555

๑๓ ธ.ค. ๒๐๑๒ ๑๒:๐๖

กรุงเทพฯ-13 ธ.ค.-การบินไทย นางเพชรพริ้ง สารสิน (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์กรบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัทฯ รับรางวัล CSRI Recognition ประเภท Most Improved CSR ประจำปี 2555 จากคุณสมพล เกียรติไพบูลย์ (ที่ 5 จากซ้าย) ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ภาพข่าว: ANAN มั่นใจศักยภาพพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืนหลังเข้าระดมทุน

๐๗ ธ.ค. ๒๐๑๒ ๑๔:๒๑

กรุงเทพฯ-7 ธ.ค.-IR network นายสมพล เกียรติไพบูลย์ ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมด้วย นายชนิตร ชาญชัยณรงค์ รองผู้จัดการ สายงานผู้ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดีกับ นายชานนท์ เรืองกฤตยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท

ภาพข่าว: ANAN ซื้อขายวันแรก

๐๗ ธ.ค. ๒๐๑๒ ๑๒:๐๕

กรุงเทพฯ-7 ธ.ค.-ตลท. สมพล เกียรติไพบูลย์ ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดีกับ ชานนท์ เรืองกฤตยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ พร้อมผู้บริหาร ในโอกาสที่ บมจ. อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ หรือ ANAN

ภาพข่าว: ซีพีเอฟ รับรางวัล Most Improved CSR จากสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม

๐๔ ธ.ค. ๒๐๑๒ ๑๗:๓๔

กรุงเทพฯ-4 ธ.ค.-ซีพีเอฟ นายธีรศักดิ์ อุรุนานนท์ (ซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการบริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ รับรางวัล Most Improved CSR จาก นายสมพล เกียรติไพบูลย์ (ขวา) ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่มีพัฒนาการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

ภาพข่าว: ซินเน็คฯ คว้ารางวัล Most Improved CSR

๓๐ พ.ย. ๒๐๑๒ ๑๐:๕๖

กรุงเทพฯ-30 พ.ย.-IRPLUS นายสมพล เกียรติไพบูลย์ (ที่ 2 จากขวา) ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายจรัมพร โชติกเสถียร (ขวาสุด) กรรมการและผู้จัดการ มอบรางวัล Most Improved CSR (ประเภทกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 10,000 ล้านบาท) ให้กับบริษัท ซินเน็ค ( ประเทศไทย)

ภาพข่าว: JMT เข้าเทรดใน SET วันแรก สุดฮอทบวก 200%

๒๘ พ.ย. ๒๐๑๒ ๑๓:๕๑

กรุงเทพฯ-28 พ.ย.-ตลท. คุณสมพล เกียรติไพบูลย์ (กลาง) ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคุณชนิตร ชาญชัยณรงค์ (ขวาสุด) รองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดีกับคุณอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา (ที่3 จากขวา) ประธานกรรมการ บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)