ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบันเอ็มเพาเวอร์ริ่ง | newswit

สถาบัน ESTC ประกาศความสำเร็จ หลังจัดอบรม
สถาบัน ESTC ประกาศความสำเร็จ หลังจัดอบรม
Effective Presentation and Storytelling ให้กับ สยาม คูโบตา ลีสซิ่ง – 16 May
สถาบัน ESTC ตอบโจทย์ สยามคูโบตายกระดับการบริการลูกค้า
สถาบัน ESTC ตอบโจทย์ สยามคูโบตายกระดับการบริการลูกค้า
ด้วยหลักสูตรมารยาทบนโต๊อาหาร – สำหรับหลักสูตรดังกล่าวมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการบริการลูกค้าระดับ VIP 08 May
สถาบัน ESTC ปลื้ม!! จัดกิจกรรม
สถาบัน ESTC ปลื้ม!! จัดกิจกรรม
Workshop ให้กับคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – 23 Apr
สถาบัน ESTC จับมือ เดอมาสเตอร์
สถาบัน ESTC จับมือ เดอมาสเตอร์
จัดอบรมหลักสูตร Service Mind and Personality Development – 08 Mar
สถาบัน ESTC ปลื้ม!! จัดอบรมหลักสูตร
สถาบัน ESTC ปลื้ม!! จัดอบรมหลักสูตร
Modern Skills For Managers ให้กับกฟภ. – 16 Jan
สถาบัน ESTC จัดอบรมหลักสูตร Modern
สถาบัน ESTC จัดอบรมหลักสูตร Modern
Skills For Managers พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำด้านภาพลักษณ์อย่างมืออาชีพให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 12 Jan
EMP Academy ขนทัพวิทยากรฝีมือฉมัง
EMP Academy ขนทัพวิทยากรฝีมือฉมัง
สานฝันให้นางฟ้าได้ติดปีก – 03 Oct
สถาบัน ESTC เปิดหลักสูตร MC Masterclass
สถาบัน ESTC เปิดหลักสูตร MC Masterclass
by ESTC พัฒนาทักษะการเป็นพิธีกรมืออาชีพและการสื่อสารมวลชน สานฝันสู่ความสำเร็จ – 15 Aug
สถาบัน ESTC จัดอบรมหลักสูตร Personal
สถาบัน ESTC จัดอบรมหลักสูตร Personal
Image Design and Luxury Dining Etiquette – ส่วนหัวข้อในการอบรมนั้น อาจารย์จุ๊ก 30 Jun
สถาบัน ESTC Training Center ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สถาบัน ESTC Training Center ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
จัดอบรมโครงการ Growth Mindset การสร้างทัศนคติเติบโต ในชีวิตและการทำงาน – มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 21 Jun
ESTC เปิดคอร์ส Personal Brand
ESTC เปิดคอร์ส Personal Brand
Image Masterclass รุ่นที่ 4 – May 2023
สถาบัน ESTC จัดอบรมหลักสูตร DMK
สถาบัน ESTC จัดอบรมหลักสูตร DMK
Airport Pax Experience Professional ให้พนักงานท่าอากาศยานไทย พัฒนา Soft Skills ทัศนคติเชิงบวก Apr 2023
สถาบัน ESTC Training Center เซ็น
สถาบัน ESTC Training Center เซ็น
MOU กับคณะเศรษฐศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ผนึกความร่วมมือพัฒนาหลักสูตรอบรมทักษะด้าน Soft Skill ให้ผู้ประกอบการภาคเหนือ – Apr 2023
สถาบัน ESTC อบรมหลักสูตร DMK Airport
สถาบัน ESTC อบรมหลักสูตร DMK Airport
Pax Experience Professional ให้พนักงานท่าอากาศยานไทย – Apr 2023
ESTC เปิดหลักสูตร Personal Brand
ESTC เปิดหลักสูตร Personal Brand
Image Master Class – สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือปรึกษาคอร์สและลงทะเบียนเรียน โทร.085-155-5566,089-829-8529 Feb 2023
ESTC ชวนชาวเชียงใหม่อบรมหลักสูตร
ESTC ชวนชาวเชียงใหม่อบรมหลักสูตร
CMU ECONOMICS 2022 MASTER CLASS รุ่น 2 – พร้อมขนทัพวิทยากรมากความสามารถมาร่วมถ่ายทอดความรู้ที่จะสร้าง Inner และ Oct 2022
สถาบัน ESTC Training Center จับมือ
สถาบัน ESTC Training Center จับมือ
Eddict เปิดโมเดลหลักสูตรอบรมทักษะด้าน Hard Skill และ Soft Skill – ดร.นุชนารถ ชลคงคา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Sep 2022
ESTC Training Center แรงเกินต้าน!!
ESTC Training Center แรงเกินต้าน!!
คลอดหลักสูตร Personal Brand Image Master Class รุ่น 3 – ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตรดังกล่าวได้ที่ Aug 2022
ผู้บริหารหญิงเก่งสถาบัน ESTC Training
ผู้บริหารหญิงเก่งสถาบัน ESTC Training
Center นุชนารถ ชลคงคา เข้าร่วมเป็นวิทยากรอบรมในหลักสูตร SMART MOVE SENIOR – เปิดเผยว่า สถาบัน ESTC Training Aug 2022
ESTC Training Center ตอบโจทย์การพัฒนาบุคลิกภาพและการบริการ
ESTC Training Center ตอบโจทย์การพัฒนาบุคลิกภาพและการบริการ
– ดร.นุชนารถ ชลคงคา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและอาจารย์ สถาบัน ESTC Training Jul 2022
ESTC Training Center จัดอบรม หลักสูตรพัฒนาทักษะสำหรับเศรษฐกิจยุคใหม่
ESTC Training Center จัดอบรม หลักสูตรพัฒนาทักษะสำหรับเศรษฐกิจยุคใหม่
– โดยมี 6 หัวข้อในการอบรม ประกอบด้วย 1.Personal Power สร้าง Inner และ Mindset 2.Glamorous with Make Up Jun 2022