ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบันอาหารเดินหน้า | newswit

สสว. จับมือสถาบันอาหาร เดินหน้าพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมเกลือ
สสว. จับมือสถาบันอาหาร เดินหน้าพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมเกลือ
– นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Jun 2021
สสว. จับมือสถาบันอาหาร เดินหน้าพัฒนาอุตสาหกรรมมะพร้าว
สสว. จับมือสถาบันอาหาร เดินหน้าพัฒนาอุตสาหกรรมมะพร้าว
สับปะรด และกระเทียม – เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดในเชิงพาณิชย์ พัฒนาเครือข่ายมะพร้าวเดิม จำนวน 1 คลัสเตอร์ Oct 2020
สถาบันอาหาร เดินหน้ายกระดับมาตรฐานอาหาร
สถาบันอาหาร เดินหน้ายกระดับมาตรฐานอาหาร
“รสไทยแท้” สำรวจเพิ่มอีก 5 เมนูใหม่ เปิดรับร้านอาหาร-โรงงานร่วมโครงการ – นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ Nov 2017
สสว. - สถาบันอาหาร เดินหน้าจับคู่ธุรกิจคลัสเตอร์มะพร้าวรุกตลาดไต้หวัน
สสว. - สถาบันอาหาร เดินหน้าจับคู่ธุรกิจคลัสเตอร์มะพร้าวรุกตลาดไต้หวัน
– นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม เผยความคืบหน้า Sep 2017
สถาบันอาหาร เดินหน้าปั้น “มาตรฐานอาหารไทย”
สถาบันอาหาร เดินหน้าปั้น “มาตรฐานอาหารไทย”
ไม่ให้ผิดเพี้ยน นำร่องสูตรต้นแบบ 13 เมนู โดยกูรูระดับประเทศ – นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร Aug 2016
ไทยลุ้นติด 1 ใน 5 ส่งออกอาหารฮาลาลปี 2563 เดินเครื่องดันยุทธศาสตร์ฮาลาลระยะ 5 ปี – นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร กล่าวในงานเสวนาด้านการลงทุน และตลาดส่งออกสินค้าอาหารฮาลาล และความสำคัญของมาตรฐานฮาลาล ซึ่งจัดโดยสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม กิจกรรมหนึ่งในงาน "NFI OPEN HOUSE Fine Cut Show Case อุตสาหกรรมก้าวล้ำด้วยนวัตกรรมอาหารไทย" ว่า จากการประเมินมูลค่าตลาดฮาลาลโลกโดย Dubai Chamber พบว่าอยู่ที่ประมาณ 23
สถาบันอาหาร เดินหน้าโครงการ “ครัวอนามัย อาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล” ภารกิจเพื่อสังคม...ยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยด้านสุขอนามัยสู่มาตรฐานสากล – นางอรวรรณ แก้วประกายแสงกูล รองผู้อำนวยการ และรักษาการผู้อำนวยการสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม เผยว่า โครงการ “ครัวอนามัย อาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล” เกิดจากแนวคิดที่ต้องการสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยอาหารในการผลิตอาหารสำหรับประชาชนซึ่งเป็นผู้บริโภคโดยทั่วไป
สถาบันอาหารเดินหน้าดันไทยเป็น“ครัวคุณภาพของโลก”รับมือ
สถาบันอาหารเดินหน้าดันไทยเป็น“ครัวคุณภาพของโลก”รับมือ
AEC – นายเพ็ชร ชินบุตร ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม เผยว่าในปี 2556 นี้ Dec 2013
สถาบันอาหารปัดฝุ่น “โครงการครัวไทยสู่โลกระยะที่ 2” อาหารไทยต้องปลอดภัยทั่วโลก... แก้วิกฤตเศรษฐกิจใน 1 ปี – กรุงเทพฯ--22 ม.ค.--โปรคอมมิวนิเคชั่นส์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ สถาบันอาหารเดินหน้าโครงการครัวไทยสู่โลกระยะที่ 2 คาดใช้งบ 2 พันล้านบาท กระตุ้นความเชื่อมั่นอาหารไทย ให้ปลอดภัยทั่วโลก ระดมกิจกรรมสร้างมาตรฐานคุณภาพความปลอดภัยในอาหาร และคุณภาพการผลิต ให้ครอบคลุมทั้งระบบห่วงโซ่การผลิตอาหาร ทั้งเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมอาหาร
สถาบันอาหาร ติวเข้ม กฎหมายนำเข้า-ส่งออกอาหาร แนะผู้ส่งออกเลือกใช้ห้องแล็บมาตรฐาน รับมือประเทศคู่ค้า – กรุงเทพฯ--15 ก.ย.--โปรคอมมิวนิเคชั่นส์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ สถาบันอาหารเดินหน้า เร่งผลักดันข้อมูลที่ทันสมัยด้านกฎ ระเบียบนำเข้า-ส่งออกสินค้าอาหารของประเทศคู่ค้า และการเลือกใช้ห้องแล็บที่มีมาตรฐาน ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025-2005 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในเวทีโลกให้อุตสาหกรรมอาหารไทยเป็นที่ยอมรับในระดับสากล นายยุทธศักดิ์