สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

งานสัมมนาวิชาการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ครั้งที่ 1

๑๗ ก.ค. ๒๐๑๘ ๑๖:๑๒

กรุงเทพฯ-17 ก.ค.-บี.กริม มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา กลุ่มบริษัท บี.กริม บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โครงการ TEDET เปิดรับสมัครแล้ววันนี้!

๑๕ มิ.ย. ๒๐๑๘ ๑๑:๕๒

กรุงเทพฯ-15 มิ.ย.- สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มีความมุ่งมั่นที่จะให้นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ อย่างมีวิจารณญาณในการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving) และการคิดอย่างสร้างสรรค์ (Creativity) ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

เอ็มเทค-สวทช. จับมือ สสวท. จัดค่ายหุ่นยนต์ครู เสริมการเรียนรู้หุ่นยนต์ศาสตร์ในระดับโรงเรียน

๒๗ พ.ย. ๒๐๑๗ ๑๔:๑๑

กรุงเทพฯ-27 พ.ย.-สวทช. ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย หน่วยวิจัยการออกแบบและวิศวกรรม ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ร่วมกับ

ภาพข่าว: สสวท.จับมือหน่วยงานการศึกษา เดินหน้าวทร. 23 เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์เพื่อครูไทย 4.0

๑๗ ต.ค. ๒๐๑๗ ๑๑:๓๓

กรุงเทพฯ-17 ต.ค.-สสวท. รศ.ดร.ธัชชัย สุมิตร (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานกรรมการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) รศ.ดร.สัญญา มิตรเอม (ซ้ายสุด)รองผู้อำนวยการ นางกัญณัฏฐ์ สวัสดิสว่าง (ที่ 2 จากขวา) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และ นางศุภรา บาคาวอส (ขวาสุด)

ขอเชิญครูระดับมัธยมฯ ร่วมกิจกรรมค่ายหุ่นยนต์เพื่อครู

๑๐ ต.ค. ๒๐๑๗ ๑๐:๔๓

กรุงเทพฯ-10 ต.ค.-สวทช. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดรับสมัครครูระดับชั้นมัธยมศึกษาที่มีความรู้พื้นฐานด้าน Robotics Mechatronics อิเล็กทรอนิกส์

คณะวิทยาศาสตร์ สจล. ชวนเด็กไทยนักทดลอง ร่วมงานนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์ 2560

๒๕ ส.ค. ๒๐๑๗ ๑๑:๔๒

กรุงเทพฯ-25 ส.ค.-เจซีแอนด์โค พับลิครีเลชั่นส์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมงานนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2560 จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ

สสวท. สร้างแรงบันดาลใจเด็กไทยด้วยอดีตนักบินอวกาศ

๒๑ ส.ค. ๒๐๑๗ ๐๙:๕๒

กรุงเทพฯ-21 ส.ค.-บันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดกิจกรรมพิเศษสร้างแรงบันดาลใจ อย่าปล่อยให้ความกลัวมาขวางทางฝัน การเดินทางสู่ดวงดาวของชายคนหนึ่ง หรือ Never let your fears get in the way of your dreams - one man's

งานเทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประจำปี 2560

๐๓ ส.ค. ๒๐๑๗ ๑๒:๐๒

กรุงเทพฯ-3 ส.ค.-บี.กริม มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา และ กลุ่ม บริษัท บี.กริม สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.),

ก้าวสู่ปีที่ 7 เทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด บ้านแห่งอนาคต

๐๖ ก.ค. ๒๐๑๗ ๑๕:๓๐

กรุงเทพฯ-6 ก.ค.-บี.กริม มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งานเทศกาลบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประจำปี 2560

๒๘ มิ.ย. ๒๐๑๗ ๑๔:๐๒

กรุงเทพฯ-28 มิ.ย.-บี.กริม งานเทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประจำปี 2560กิจกรรมปลูกฝังการเป็นนักวิทย์ปฐมวัย ภายใต้แนวคิด บ้านแห่งอนาคต มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

งานเทศกาลบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประจำปี 2560

๑๖ มิ.ย. ๒๐๑๗ ๑๐:๕๐

กรุงเทพฯ-16 มิ.ย.-บี.กริม หัวเรือใหญ่ของงาน เทศกาลบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประจำปี 2560 ระยะนี้ คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ประธานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย แห่งประเทศไทย มีคิวนัดแน่นเอี๊ยดเหยียดยาวไปทั้งอาทิตย์เลยทีเดียว กับพันธมิตรหลายหน่วยงาน อาทิ มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา, กลุ่มบริษัท

กลุ่มบริษัทยูนิไทยจับมือภาครัฐและเอกชนร่วมสร้างเครือข่ายส่งเสริมการพัฒนาทักษะเยาวชนสู่ศตวรรษที่ 21

๒๕ พ.ค. ๒๐๑๗ ๑๑:๐๑

กรุงเทพฯ-25 พ.ค.-กลุ่มบริษัทยูนิไทย เมื่อเร็วๆนี้กลุ่มบริษัทยูนิไทยได้เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐและเอกชนขับเคลื่อนสะเต็มศึกษา ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ การพัฒนาทักษะเยาวชนสู่ศตวรรษที่ 21(Public Private Partnerships Driving STEM Education for 21st Century) จัดโดย

เอ็มยูที จับมือ สสวท. พัฒนาสื่อสาธิตด้านฟิสิกส์

๒๑ เม.ย. ๒๐๑๗ ๑๘:๒๔

กรุงเทพฯ-21 เม.ย.-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร หรือ MUT (เอ็มยูที) ลงนามความร่วมมือกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้และสื่อการทดลองเสมือนจริงวิชาฟิสิกส์ ตอบโจทย์ Active Learning สร้างบุคลากรยุค 4.0 คิดเป็น ทำจริง พัฒนาประเทศไทย

เอ็มยูที จับมือ สสวท. พัฒนาสื่อสาธิตด้านฟิสิกส์

๑๘ เม.ย. ๒๐๑๗ ๑๑:๐๖

กรุงเทพฯ-18 เม.ย.-Market-Comms มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร หรือ MUT (เอ็มยูที) ลงนามความร่วมมือกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้และสื่อการทดลองเสมือนจริงวิชาฟิสิกส์ ตอบโจทย์ Active Learning สร้างบุคลากรยุค 4.0 คิดเป็น ทำจริง พัฒนาประเทศไทย เมื่อเร็วๆ นี้

9 หน่วยงาน ผนึกกำลังอบรมครูสะเต็มศึกษาทุกสังกัดด้วยระบบทางไกล

๐๓ เม.ย. ๒๐๑๗ ๑๓:๓๓

กรุงเทพฯ-3 เม.ย.-ซี.เอ.อินโฟ มีเดีย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดงานแถลงข่าวและลงนามความร่วมมือ การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ในวันที่ 30 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ

ยูนิไทยเดินหน้าสร้างโรงเรียนต้นแบบของการเรียนการสอน ระบบสะเต็ม เตรียมเยาวชนสู่ศตวรรษที่ 21

๒๔ มี.ค. ๒๐๑๗ ๑๘:๒๗

กรุงเทพฯ-24 มี.ค.-ยูนิไทย เมื่อเร็วๆนี้ กลุ่มบริษัทยูนิไทยได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ STEM Workshop เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนสู่ศตวรรษที่ 21 ให้กับครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียนศูนย์เครือข่ายเกาะช้าง โดยมี ดร.ครรชิต วรรณชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดตราด

สสวท. จับมือ นานมีบุ๊คส์ จัดค่ายส่งเสริมศักยภาพสำหรับนักเรียนฯ ปั้นอัจฉริยะ เซียนวิทย์ คณิตวัยเยาว์

๒๒ มี.ค. ๒๐๑๗ ๑๔:๑๙

กรุงเทพฯ-22 มี.ค.-นานมีบุ๊คส์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับสถาบันนานมีบุ๊คส์ อินโนเวชั่น และบริษัท นานมีบุ๊คส์จำกัด เปิดโลกการเรียนรู้นอกห้องเรียน จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์กับการทดลองสุดสร้างสรรค์สำหรับเยาวชนใฝ่เรียนรู้จากหลากหลายโรงเรียนทั่วประเทศ

ภาพข่าว: สสวท.จัดแถลงข่าวความร่วมมือพัฒนาผู้นำการเรียนการสอนสะเต็ม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่สายอาชีพ

๐๒ มี.ค. ๒๐๑๗ ๑๑:๓๑

กรุงเทพฯ-2 มี.ค.-ซี.เอ. อินโฟ มีเดีย รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชชัย สุมิตร ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นประธานในการแถลงข่าวความร่วมมือ โครงการพัฒนาผู้นำการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่สายอาชีพ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา มิตรเอม รองผู้อำนวยการ

แถลงข่าวความร่วมมือขับเคลื่อนผู้นำการเรียนการสอนสะเต็มเพื่อเตรียมพร้อมสู่สายอาชีพ

๐๑ มี.ค. ๒๐๑๗ ๑๗:๔๕

กรุงเทพฯ-1 มี.ค.-C.A. Info Media วันนี้ (24 ก.พ. 2560) ได้มีการจัดแถลงข่าวความร่วมมือโครงการพัฒนาผู้นำการเรียน การสอนสะเต็มศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่สายอาชีพ โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานเลขาธิการอาชีวศึกษา มูลนิธิเทมาเส็ก และสถาบันการศึกษาแห่งชาติสิงคโปร์ ณ โรงแรม S31

งาน ISMTEC2016 สะเต็มศึกษาเพื่อเตรียมกำลังคนในอนาคต

๒๑ ต.ค. ๒๐๑๖ ๑๓:๒๖

กรุงเทพฯ-21 ต.ค.-แมสคอท คอมมิวนิเคชัน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 3nd International Science, Mathematics and Technology Education Conference (ISMTEC2016) ในหัวข้อ STEM Education: Preparing a Workforce for the Future โดยมี ดร.กฤษณพงศ์