ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบันวิจัยไชน่า | newswit

กองทุนรวม CSI 2000 ยังได้รับความนิยม โดยตลาดกองทุนรวมในจีนโตกว่า 4 แสนล้านหยวน – กองทุนรวมที่ลงทุนในดัชนีหุ้นจีนมีสินทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2562 โดยมีเงินไหลเข้าสุทธิรวมทั้งปีกว่า 2.8 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ โดย ณ วันที่ 11 กันยายนนั้น ทรัพย์สินในการดูแลได้เพิ่มขึ้นมากถึง 5.6 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ สะท้อนให้เห็นว่ากองทุนรวมของจีนเติบโตอย่างแข็งแกร่ง
กองทุน ETF แบบกระจายฐานการลงทุนกว้างกำลังมาแรง โดยมีเงินไหลเข้าการลงทุนเชิงรับถึง 3 แสนล้านหยวน – นักลงทุนต่างหันมาลงทุนกับกองทุนรวมที่ลงทุนในดัชนีหุ้นมากขึ้นในช่วงที่ตลาดตกต่ำ โดยเดือนพฤษภาคม มิถุนายน และกรกฎาคม ล้วนมีเงินทุนไหลเข้าสุทธิถึง 7.5 หมื่นล้านหยวน (1.03 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ) 5.5 หมื่นล้านหยวน (7.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) และ 6.1 หมื่นล้านหยวน ( 8.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ตามลำดับ ซึ่งล้วนแล้วแต่สูงสุดเป็นประวัติการณ์
สถาบันวิจัยไชน่า โมบายล์ และ Rohde & Schwarz ผนึกกำลังค้นคว้าวิจัยเทคโนโลยีทดสอบ TD-LTE – ในระหว่างการประชุมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยีจีน-เยอรมนี สถาบันวิจัยไชน่า โมบายล์ (China Mobile Research Institute) ซึ่งเป็นแผนกวิจัยและพัฒนาของบริษัทไชน่า โมบายล์ (China Mobile) และบริษัท Rohde & Schwarz ประกาศถึงการลงนามข้อตกลงความเข้าใจ (MoU) ในการประสานความร่วมมือด้านการค้นคว้าวิจัยเทคโนโลยีทดสอบและพัฒนาระบบทดสอบ