ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบันวิจัยพืชสวน | newswit

กรมวิชาการเกษตร ย้ำ! เกษตรกร ไม่ใช้สารเร่งสุกหรือเร่งสีผลเงาะ
กรมวิชาการเกษตร ย้ำ! เกษตรกร ไม่ใช้สารเร่งสุกหรือเร่งสีผลเงาะ
เตือน หากใช้ไม่ถูกวิธีผลผลิตไม่ได้คุณภาพ ส่งผลกระทบระบบตลาด – นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 12 Apr
“รมช.มนัญญา” หนุนศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย
“รมช.มนัญญา” หนุนศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย
เป็นโรงเรียนพี่เลี้ยงเสริมองค์ความรู้ให้เกษตรกร พร้อมผลักดันงานวิจัยพัฒนาสายพันธุ์กัญชา และพืชสมุนไพรอื่นๆ Sep 2019
กระทรวงเกษตรฯ ชวนเที่ยวพืชสวนโลก อัดโปรโมชั่นซื้อตั๋วลด 50% พร้อมแจกตั้วเครื่องบิน โรงแรม ร้านอาหาร กว่า 300,000 บาท – กรุงเทพฯ--17 ต.ค.--งานมหกรรมพืชสวนเฉลิมพระเกียรติฯ คุณอุปถัมป์ นิสิตสุขเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 (ซ้าย) และ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ขวา) ปล่อยโปรโมชั่นพิเศษสุดๆ
พืชสวนโลกฯ เปิดตัวบัวยักษ์เปลี่ยนสีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก หนึ่งไฮไลท์นวัตกรรมพืชสวน – กรุงเทพฯ--14 ต.ค.--มาร์เก็ต-คอมส์ คุณอุปถัมป์ นิสิตสุขเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 (ซ้าย) และ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ขวา) เปิดตัวหนึ่งในนวัตกรรมพืชสวน ฝีมือคนไทย คิดค้นและพัฒนาจนได้บัวยักษ์เปลี่ยนสีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก
กระทรวงเกษตรฯ ชวนเที่ยวพืชสวนโลก อัดโปรโมชั่นซื้อตั๋วลด 50% พร้อมแจกตั้วเครื่องบิน โรงแรม ร้านอาหาร กว่า 300,000 บาท – กรุงเทพฯ--13 ต.ค.--มาร์เก็ต-คอมส์ คุณอุปถัมป์ นิสิตสุขเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 (ซ้าย) และ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ขวา) ปล่อยโปรโมชั่นพิเศษสุดๆ
กระทรวงเกษตรฯ ยิ้มรับความร่วมมือจากกรมศุลากร จัดตั้งคลังสินค้าทัฑณ์บน งานพืชสวนโลกฯ – กรุงเทพฯ--13 ต.ค.--มาร์เก็ต-คอมส์ นายจิรากร โกศัยเสวี อธิบดีกรมวิชาการเกษตร (คนที่สองจากขวา) นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมศุลกากร (คนที่สองจากซ้าย) นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน (ซ้าย) และนายอุปถัมป์ นิสิตสุขเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารการจัดงานมหกรรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 (ขวา)