สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้า ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ภาพข่าว: แถลงข้อมูล เปิดตัว รายงานการค้าและการพัฒนา 2562

๐๑ ต.ค. ๒๐๑๙ ๑๐:๐๑

กรุงเทพฯ-1 ต.ค.-newsperfect สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD ร่วมกับที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา หรือ อังค์ถัด (UNCTAD) เปิดตัว รายงานการค้าและการพัฒนา 2562 (Trade and Development Report 2019) โดยมี นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์

ไอทีดี เปิด ศูนย์ศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มด้านการค้าและการพัฒนา

๑๙ มี.ค. ๒๐๑๙ ๑๐:๑๙

กรุงเทพฯ-19 มี.ค.-เอพลัส แอคทิเวชั่น ไอทีดี เปิด ศูนย์ศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มด้านการค้าและการพัฒนา มุ่งวิเคราะห์แนวโน้มด้านการค้าระหว่างประเทศ การเงิน การคลัง การลงทุน และการพัฒนา หวังให้ผู้ประกอบการไทยเตรียมความพร้อมและรับมือกับสภาวะสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ภาพข่าว: ไอทีดี จัดแถลงข่าว แนวโน้มทิศทางการค้าภาคบริการของประเทศไทย : สร้างมูลค่าเพิ่มท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง

๓๐ ม.ค. ๒๐๑๙ ๑๔:๔๘

กรุงเทพฯ-30 ม.ค.-ศูนย์ศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มด้านการค้าและการพัฒนา เมื่อเร็วๆ นี้ ดร.ปิยะพร เอี่ยมฐิติวัฒน์ รองผู้อำนวยการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) (ที่ 2 จากซ้าย) จัดแถลงข่าว แนวโน้มทิศทางการค้าภาคบริการของประเทศไทย :

ภาพข่าว: ITD จับมือ กรมศุลกากรเกาหลี ลงนาม MOU ความร่วมมือด้านวิชาการ

๒๕ ม.ค. ๒๐๑๙ ๑๕:๕๘

กรุงเทพฯ-25 ม.ค.-newsperfect ดร. ปิยะพร เอี่ยมฐิติวัฒน์ รองผู้อำนวยการ (วิชาการ) สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (ITD) พร้อมด้วย นาย ลี-ชานคี อธิบดีกรมศุลกากรเกาหลี ร่วมลงนาม อย่างเป็นทางการในบันทึกความเข้าใจซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือด้านวิชาการ

ภาพข่าว: แถลงข่าว แนวโน้มยุทธศาสตร์การพัฒนาทุนมนุษย์ในประเทศไทย : สร้างประชากรไทย 4.0 สู่โลกยุคใหม่

๐๓ ม.ค. ๒๐๑๙ ๑๖:๔๓

กรุงเทพฯ-3 ม.ค.-สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา เมื่อเร็ว ๆ นี้ ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ไอทีดี พร้อมด้วย ดร.ณภัทร ชัยมงคล นักเทคโนโลยีสารสนเทศอาวุโส ร่วมกันแถลงข่าว แนวโน้มยุทธศาสตร์การพัฒนาทุนมนุษย์ในประเทศไทย :

ภาพข่าว: เปิดตัว รายงานการค้าและการพัฒนา 2561

๒๘ ก.ย. ๒๐๑๘ ๑๕:๐๕

กรุงเทพฯ-28 ก.ย.-newsperfect สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD ร่วมกับที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา หรือ อังค์ถัด (UNCTAD) เปิดตัว รายงานการค้าและการพัฒนา 2561 (Trade and Development Report 2018) โดยมี ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล

ITD ร่วมกับ UNCTAD เปิดตัว รายงานการค้าและการพัฒนา 2561

๒๗ ก.ย. ๒๐๑๘ ๑๕:๓๓

กรุงเทพฯ-27 ก.ย.-newsperfect สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD ร่วมกับที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา หรือ อังค์ถัด (UNCTAD) เปิดตัว รายงานการค้าและการพัฒนา 2561 (Trade and Development Report 2018)

ภาพข่าว: ITD จัดงานสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย ประจำปี 2561

๒๕ ก.ย. ๒๐๑๘ ๑๒:๑๖

กรุงเทพฯ-25 ก.ย.-newsperfect ITD จัดงานสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย ประจำปี 2561ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) (คนกลาง) จัดงานแถลงข้อมูล และสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย ประจำปี 2561 เพื่อดำเนินการศึกษาวิจัยด้านการค้า การเงิน

ภาพข่าว: เสริมสร้างศักยภาพการลงทุน

๓๐ พ.ค. ๒๐๑๘ ๑๓:๓๔

กรุงเทพฯ-12 ก.ค.-คิธ แอนด์ คิน ฯ นางสาวบงกช อนุโรจน์ รองเลขาธิการบีโอไอ พร้อมด้วย ดร. Kamalinne Pinitpuvadol ผู้อำนวยการระดับสูง จากสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา และนาย Paul Wessendorp ผู้บริหารระดับสูง จากการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา หรือ อังค์ถัด ร่วมกล่าวเปิดงาน

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD เปิด เวทีการประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการค้าและการพัฒนา ประจำปี 2561 (Trade and Development Regional Forum

๐๒ ก.ค. ๒๐๑๘ ๑๘:๐๙

กรุงเทพฯ-2 ก.ค.-ดีซี คอนซัลแทนส์ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD ฉลองครบรอบ 18 ปี เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการค้าและการพัฒนา ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2561 เวลา 8.30-17.00 น. ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพ ภายใต้หัวข้อ

ธนาคารโลกชี้ความมั่งคั่งเปลี่ยนมือ ประเทศรายได้ต่ำ-ปานกลางเตรียมทะยานสู่ความร่ำรวย

๐๒ ก.ค. ๒๐๑๘ ๑๘:๐๗

กรุงเทพฯ-2 ก.ค.-ดีซี คอนซัลแทนส์ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD ร่วมกับธนาคารโลก หรือ The World Bank Group เผยรายงานล่าสุด หัวข้อ การเปลี่ยนแปลงความมั่งคั่งแห่งชาติสู่การสร้างอนาคตที่ยั่งยืน (The Changing Wealth of Nation 2018: Building a Sustainable Future)

การประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการค้าและการพัฒนา ประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อ การเปลี่ยนผ่านไปสู่วาระแห่งนวัตกรรมด้านการค้าและการพัฒนาเพื่อการบูรณาการของภูมิภาค

๒๘ มิ.ย. ๒๐๑๘ ๑๐:๒๘

กรุงเทพฯ-28 มิ.ย.-ดีซี คอนซัลแทนส์ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการค้าและการพัฒนา ประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อ การเปลี่ยนผ่านไปสู่วาระแห่งนวัตกรรมด้านการค้าและการพัฒนาเพื่อการบูรณาการของภูมิภาค (Transformation towards

Gossip News: BOI สร้างนักลงทุนในต่างประเทศ

๒๖ มิ.ย. ๒๐๑๘ ๑๖:๔๑

กรุงเทพฯ-26 มิ.ย.-newsperfect สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ร่วมกับสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรมหลักสูตร สร้างนักลงทุนในต่างประเทศ (TOISC) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมความรู้ด้านการลงทุนแก่เจ้าของกิจการ ทายาทธุรกิจ

ภาพข่าว: จัดงานสัมมนาการระดมเงินทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

๓๑ พ.ค. ๒๐๑๘ ๑๗:๒๓

กรุงเทพฯ-31 พ.ค.-newsperfect ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล (ที่สามจากซ้าย) ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD นายพอล วาเชนดรอฟ (ที่สี่จากซ้าย) หัวหน้าส่วนส่งเสริมการลงทุน อังค์ถัด (UNCTAD) และ ดร.บงกช อนุโรจน์ (ที่สองจากซ้าย) รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ITD ร่วมกับ อังค์ถัด และ BOI จัดการสัมมนาเรื่อง การระดมเงินทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

๓๐ พ.ค. ๒๐๑๘ ๑๖:๔๔

กรุงเทพฯ-30 พ.ค.-newsperfect สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD ร่วมกับ อังค์ถัด (United Nations Conference on Trade and Development :UNCTAD) และ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ร่วมเปิดมิติใหม่ การระดมเงินทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ITD ร่วมกับ อังค์ถัด และ

ภาพข่าว: ITD ร่วมกับ WTO จัดการเสวนาเชิงนโยบายระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ประจำปี 2560

๑๔ ธ.ค. ๒๐๑๗ ๑๑:๐๖

กรุงเทพฯ-14 ธ.ค.-ดีซี คอนซัลแทนส์ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) (สคพ.) หรือ ITD ร่วมกับองค์การการค้าโลก หรือ WTO จัดการเสวนาเชิงนโยบายในระดับภูมิภาคประจำปี 2560 ในประเด็น Rebalancing Global Trade Agenda for Sustainable Development in Developing Countries

ITD ร่วมกับ WTO จัดการเสวนาเชิงนโยบายระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ประจำปี 2560

๒๗ พ.ย. ๒๐๑๗ ๑๕:๐๓

กรุงเทพฯ-27 พ.ย.-ดีซี คอนซัลแทนส์ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) (สคพ.) หรือ ITD ร่วมกับองค์การการค้าโลก หรือ WTO จัดการเสวนาเชิงนโยบายในระดับภูมิภาคประจำปี 2560 ในประเด็น Rebalancing Global Trade Agenda for Sustainable Development in Developing Countries

ภาพข่าว: ITD ร่วมกับ อังค์ถัด (UNCTAD) เผย รายงานการค้าและการพัฒนา 2560

๒๘ ก.ย. ๒๐๑๗ ๑๖:๒๕

กรุงเทพฯ-28 ก.ย.-ดีซี คอนซัลแทนส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง คอมมูนิเคชั่นส์ ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล (ที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD พร้อมด้วย ดร.พาดมา เกล แซมพาท (กลาง) ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์สาขาการพัฒนาและโลกาภิวัฒน์

SPU: ม.ศรีปทุม ชลบุรี ร่วมกับ itd แสะ ส.ก.อ. จัดอบรม การเปิดเสรีภาคการศึกษาตามความตกลงการค้าบริการอาเซียน

๒๐ ก.ย. ๒๐๑๗ ๑๕:๕๓

กรุงเทพฯ-20 ก.ย.-มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ร่วมกับ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (itd) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดอบรมให้กับนักวิชาการและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง เจาะลึก !! การเปิดเสรีภาคการศึกษาตามความตกลงการค้าบริการอาเซียน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์

SPU : ม.ศรีปทุม ชลบุรีจับมือ ITD MOU สนับสนุนการเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ปูทางการค้า การลงทุน และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรตอบโจทย์ Thailand4.0

๐๕ ก.ย. ๒๐๑๗ ๑๓:๕๐

กรุงเทพฯ-5 ก.ย.-มหาวิทยาลัยศรีปทุม ดร.บุษบา ชัยจินดา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี และดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการพัฒนา

SPU: ม.ศรีปทุม ชลบุรี ร่วมกับ itd ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนา.ฟรี! รู้ทันเหตุการณ์ แรงงานข้ามชาติ ภายใต้การเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพอาเซียน

๑๖ ส.ค. ๒๐๑๗ ๑๗:๒๔

กรุงเทพฯ-16 ส.ค.-มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ร่วมกับ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) itd จัดการสัมมนา เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมการสัมมนา ฟรี! ในหัวข้อ รู้ทันเหตุการณ์ แรงงานข้ามชาติ

ITD จับมือ สพฐ. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างและพัฒนาความรู้เรื่องผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมรุ่นใหม่ ร่วมพัฒนาครู อาจารย์ ยุค

๐๔ ส.ค. ๒๐๑๗ ๑๘:๕๒

กรุงเทพฯ-4 ส.ค.-ดีซี คอนซัลแทนส์ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา(องค์การมหาชน) (สคพ. หรือ ITD) ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างและพัฒนาความรู้เรื่องผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมรุ่นใหม่ (Smart Entrepreneurs and Startup)

งานสัมมนาวิชาการ ITD Trade and Development Regional Forum 2017

๒๖ มิ.ย. ๒๐๑๗ ๑๑:๔๒

กรุงเทพฯ-26 มิ.ย.-โอเค แมส สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) จัดงานสัมมนาวิชาการ ITD Trade and Development Regional Forum 2017 เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในเชิงลึกเกี่ยวกับวาระการพัฒนาภายหลังปี 2015 (Post-2015 Development Agenda) โดยมุ่งเน้นด้านเศรษฐกิจ

SPU: ม.ศรีปทุม ชลบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพทางการค้าระหว่างประเทศ ภายใต้ความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกทางการค้า (Trade Facilitation

๒๑ มิ.ย. ๒๐๑๗ ๑๒:๐๓

กรุงเทพฯ-21 มิ.ย.-มหาวิทยาลัยศรีปทุม ดร.บุษบา ชัยจินดา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ร่วมกล่าวต้อนรับ ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิด ในการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพทางการค้าระหว่างประเทศ

ภาพข่าว: ITD นำคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

๐๕ มิ.ย. ๒๐๑๗ ๑๗:๒๘

กรุงเทพฯ-5 มิ.ย.-ดีซี คอนซัลแทนส์ ดร. กมลินทร์ พินิจภูวดล (กลาง) ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชการที่ 7) เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตครบรอบ 76 ปี

ภาพข่าว: ประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการค้าและการพัฒนา ประจำปี 2559 ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

๐๓ ต.ค. ๒๐๑๖ ๐๘:๔๖

กรุงเทพฯ-3 ต.ค.-โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (ITD) ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ และคณะกรรมการธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (UNESCAP) จัดเวทีการประชุมระดับภูมิภาค ว่าด้วยการค้าและการพัฒนา ประจำปี 2559 ณ ห้องนภาลัยบอลรูม โรงแรมดุสิตธานี

ภาพข่าว: รายงานการค้าและการพัฒนาของโลกปี 59

๒๖ ก.ย. ๒๐๑๖ ๐๙:๑๑

กรุงเทพฯ-26 ก.ย.-ดีซี คอนซัลแทนส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง คอมมูนิเคชั่นส์ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์กรมหาชน) หรือ ITD ร่วมกับที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา หรืออังค์ถัด (UNCTAD) แถลงข่าวเปิดตัว รายงานการค้าและการพัฒนา 2559(Trade and Development Report 2016) โดยมี

ภาพข่าว: เวทีการประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการค้าและการพัฒนา ประจำปี 2559

๒๓ ก.ย. ๒๐๑๖ ๑๘:๑๕

กรุงเทพฯ-23 ก.ย.-ดีซี คอนซัลแทนส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง คอมมูนิเคชั่นส์ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ (กลาง) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน เวทีการประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการค้าและการพัฒนา ประจำปี 2559 ซึ่งจัดโดย สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (ITD)

ITD จัดเวทีการประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการค้าและการพัฒนา ประจำปี 2559

๒๐ ก.ย. ๒๐๑๖ ๒๓:๐๖

กรุงเทพฯ-20 ก.ย.-ดีซี คอนซัลแทนส์ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (ITD) ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ และคณะกรรมการธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (UNESCAP) จัดเวทีการประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการค้าและการพัฒนา ประจำปี 2559 (Trade and Development Regional Forum