ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้า | newswit

สสว. ร่วมมือกับสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
สสว. ร่วมมือกับสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
(องค์การมหาชน) จัดสัมมนา “Born Global Digitalization Model for MSMEs : Post COVID-19” – ผู้อำนวยการฯ สสว. Sep 2020
ภาพข่าว: “ไอทีดี” จัดแถลงข่าว
ภาพข่าว: “ไอทีดี” จัดแถลงข่าว
“แนวโน้มทิศทางการค้าภาคบริการของประเทศไทย : สร้างมูลค่าเพิ่มท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง” – Jan 2019
ภาพข่าว: ITD จับมือ กรมศุลกากรเกาหลี
ภาพข่าว: ITD จับมือ กรมศุลกากรเกาหลี
ลงนาม MOU ความร่วมมือด้านวิชาการ – Jan 2019
ITD ร่วมกับ UNCTAD เปิดตัว “รายงานการค้าและการพัฒนา
ITD ร่วมกับ UNCTAD เปิดตัว “รายงานการค้าและการพัฒนา
2561” – POWER: Multilateral Platform-WTO ,World Bank รายงาน กล่าวถึง อำนาจการต่อรอง Sep 2018
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
(องค์การมหาชน) หรือ ITD เปิด “เวทีการประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการค้าและการพัฒนา ประจำปี 2561” (Trade and Development Jul 2018
ธนาคารโลกชี้ความมั่งคั่งเปลี่ยนมือ
ธนาคารโลกชี้ความมั่งคั่งเปลี่ยนมือ
ประเทศรายได้ต่ำ-ปานกลางเตรียมทะยานสู่ความร่ำรวย – นายเควนติน วอดอน ผู้แทนจากธนาคารโลก และหนึ่งในคณะผู้จัดทำรายงาน Jul 2018
การประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการค้าและการพัฒนา
การประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการค้าและการพัฒนา
ประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อ “การเปลี่ยนผ่านไปสู่วาระแห่งนวัตกรรมด้านการค้าและการพัฒนาเพื่อการบูรณาการของภูมิภาค – Jun 2018
ITD ร่วมกับ อังค์ถัด และ BOI จัดการสัมมนาเรื่อง
ITD ร่วมกับ อังค์ถัด และ BOI จัดการสัมมนาเรื่อง
“การระดมเงินทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” – ITD ร่วมกับ อังค์ถัด และ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) May 2018
ITD ร่วมกับ WTO จัดการเสวนาเชิงนโยบายระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
ITD ร่วมกับ WTO จัดการเสวนาเชิงนโยบายระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
ประจำปี 2560 – ดร. กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการ ITD กล่าวว่า การเสวนาเชิงนโยบายระดับภูมิภาคของ ITD Nov 2017
ภาพข่าว: ITD ร่วมกับ อังค์ถัด
ภาพข่าว: ITD ร่วมกับ อังค์ถัด
(UNCTAD) เผย “รายงานการค้าและการพัฒนา 2560” – Sep 2017
SPU: ม.ศรีปทุม ชลบุรี ร่วมกับ
SPU: ม.ศรีปทุม ชลบุรี ร่วมกับ
itd แสะ ส.ก.อ. จัดอบรม “การเปิดเสรีภาคการศึกษาตามความตกลงการค้าบริการอาเซียน” – Sep 2017
SPU : ม.ศรีปทุม ชลบุรีจับมือ ITD
SPU : ม.ศรีปทุม ชลบุรีจับมือ ITD
MOU สนับสนุนการเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ปูทางการค้า การลงทุน และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรตอบโจทย์ Thailand4.0 Sep 2017
SPU: ม.ศรีปทุม ชลบุรี ร่วมกับ
SPU: ม.ศรีปทุม ชลบุรี ร่วมกับ
itd ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนา..ฟรี! “รู้ทันเหตุการณ์ แรงงานข้ามชาติ ภายใต้การเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพอาเซียน Aug 2017
ITD จับมือ สพฐ. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ“การเสริมสร้างและพัฒนาความรู้เรื่องผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมรุ่นใหม่”
ITD จับมือ สพฐ. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ“การเสริมสร้างและพัฒนาความรู้เรื่องผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมรุ่นใหม่”
ร่วมพัฒนาครู อาจารย์ ยุค 4.0 – ด้วยนโยบายในการนำประเทศไทยสู่ ไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลยุคปัจจุบัน เพื่อไปสู่เป้าหมาย Aug 2017
งานสัมมนาวิชาการ “ITD Trade and
งานสัมมนาวิชาการ “ITD Trade and
Development Regional Forum 2017” – Jun 2017
SPU: ม.ศรีปทุม ชลบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ“การพัฒนาศักยภาพทางการค้าระหว่างประเทศ
SPU: ม.ศรีปทุม ชลบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ“การพัฒนาศักยภาพทางการค้าระหว่างประเทศ
ภายใต้ความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกทางการค้า (Trade Facilitation Agreement)” – #ม.ศรีปทุม ชลบุรี #SPU Jun 2017
ภาพข่าว: ประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการค้าและการพัฒนา
ภาพข่าว: ประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการค้าและการพัฒนา
ประจำปี 2559 ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ – ในภาพ: (จากซ้าย) กฤษฎา เปี่ยมพงศ์สานต์ Oct 2016
ITD จัดเวทีการประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการค้าและการพัฒนา ประจำปี 2559 – ITD หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมฯ ในครั้งนี้ จะสามารถเป็นแรงกระตุ้นให้ประเทศต่างๆ ผลักดันนโยบายที่เกี่ยวข้อง และก่อเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมได้ในอนาคต ITD จึงขอเรียนเชิญสื่อมวลชน เข้าร่วมเวทีการประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการค้าและการพัฒนา ประจำปี 2559" (Trade and Development Regional Forum 2016) ในวันที่ 21 กันยายน 2559 เวลา 08.30 น. ณ ห้องนภาลัย บอลรูม โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ
ITD จัดแถลงข่าวเปิดตัว “รายงานการค้าและการพัฒนา 2559” – สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร ITD โทร.0 2216 1894 -7 ต่อ 127 หรือที่อีเมล์ : [email protected]