ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ | newswit

ก.แรงงาน เปิดคอร์สฝึกแรงงานเพื่อนบ้าน
ก.แรงงาน เปิดคอร์สฝึกแรงงานเพื่อนบ้าน
เสริมความเข้มแข็งภูมิภาคอาเซียน – นายธวัช  เบญจาทิกุล  อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน Mar 2020
“สถาบันฯ นานาชาติเชียงแสน จ.เชียงราย
“สถาบันฯ นานาชาติเชียงแสน จ.เชียงราย
ฝึกอบรมพัฒนาความรู้ด้านไอที ให้ สปป.ลาว ก้าวสู่ยุคดิจิทัล 4.0” – วันที่ 20 มกราคม 2563 น.ส.สุขศรี ไล่กสิกรรม Jan 2020
สถาบันฯ นานาชาติ ฝึกโลจิสติกส์
สถาบันฯ นานาชาติ ฝึกโลจิสติกส์
ให้ นศ.ชั้นปีสุดท้าย มรภ.กาญจนบุรี – : Dec 2019
ภาพข่าว: สถาบันฯ นานาชาติ เป็นตัวแทน
ภาพข่าว: สถาบันฯ นานาชาติ เป็นตัวแทน
กพร. ร่วมประชุมความร่วมมือพัฒนาทักษะอาชีพกรอบความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขง ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน – Dec 2019
สถาบันฯ นานาชาติ (สพช.) ตัวแทน
สถาบันฯ นานาชาติ (สพช.) ตัวแทน
กพร. ร่วมประชุมความร่วมมือการพัฒนาทักษะอาชีพกรอบความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขง ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน – Dec 2019
สถาบันฯนานาชาติ ต่อยอดนักดีไซน์เนอร์กลุ่ม
สถาบันฯนานาชาติ ต่อยอดนักดีไซน์เนอร์กลุ่ม
SME OTOP คลัสเตอร์ผ้า – น.ส.อาภากร ว่องเขตกร ผอ.สถาบันฯนานาชาติ กล่าวให้ข้อมูลว่า Nov 2019
ก.แรงงาน ขึ้นเหนือ เร่งฝึก GMS
ก.แรงงาน ขึ้นเหนือ เร่งฝึก GMS
เสริมเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง – นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน (รง) เปิดเผยว่า Jun 2019
ภาพข่าว: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ
ภาพข่าว: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ
จัดฝึกอบรมการสร้างสื่อมัลติมีเดียเพื่อการท่องเที่ยว ไทย-เมียนมา – May 2019
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ
ฝึกอบรมหลักสูตรนานาชาติ ให้กับ สปป.ลาว พัฒนาความรู้ด้านการนำเสนอ จัดประชุมและภาวะผู้นำ – Apr 2019
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ
ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร จัดฝึกอบรมหลักสูตรนานาชาติ สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ –     Mar 2019
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ
ลุยนครพนม จัดฝึกอบรมการวางแผนธุรกิจ และการใช้โปรแกรม word press ให้กับครู อาจารย์จากสปป.ลาว Jan 2019
SC GROUP หารือ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน
SC GROUP หารือ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน
หวังยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านโลจิสติกส์ – วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 นางดวงมณี ดาราศรีศักดิ์ Nov 2018
ก.แรงงาน เสริมแกร่งเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง
ก.แรงงาน เสริมแกร่งเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง
– โดย รมว.แรงงาน ได้มอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม 3 สาขา ได้แก่ สาขาผู้ดูแลระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ Sep 2018