ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบันบริหารธุรกิจซาอิด | newswit

ภาพข่าว: มูลนิธิมั่นพัฒนา CMMU
ภาพข่าว: มูลนิธิมั่นพัฒนา CMMU
OXFORD ร่วมจัดประชุมวิชาการค้าปลีกเพื่อความยั่งยืน – Oct 2016
CMMU ชวนฟังข้อมูลธุรกิจค้าปลีกเอเชียแปซิฟิก
CMMU ชวนฟังข้อมูลธุรกิจค้าปลีกเอเชียแปซิฟิก
– ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ www.cmmu.mahidol.ac.th/register/conference Sep 2016