สถาบันครอบครัวให้มีความใกล้ชิด ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

วันแม่แห่งชาติ ลูกพาแม่นั่งรถไฟฟ้าบีทีเอสฟรี

๐๑ ส.ค. ๒๐๑๓ ๑๐:๒๕

กรุงเทพฯ-1 ส.ค.-ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ สุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการและผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส แจ้งว่า เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2556

12 สิงหา ลูกพาแม่นั่งรถไฟฟ้าบีทีเอสฟรี

๒๔ ก.ค. ๒๐๑๒ ๑๖:๐๐

กรุงเทพฯ-24 ก.ค.-ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการและผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส แจ้งว่า เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2555

5 ธันวาคม พ่อนั่งรถไฟฟ้าบีทีเอสฟรี

๒๖ พ.ย. ๒๐๑๐ ๑๑:๑๐

กรุงเทพฯ-26 พ.ย.-ทีเอส ดร.อาณัติ อาภาภิรม กรรมการ บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการ รถไฟฟ้าบีทีเอส แจ้งว่า เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ บริษัทฯ ขอเชิญชวนประชาชน ร่วมลงนามถวายพระพร แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา และร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ

12สิงหา ลูกพาแม่นั่งรถไฟฟ้าบีทีเอสฟรี

๒๗ ก.ค. ๒๐๑๐ ๑๘:๐๐

กรุงเทพฯ-27 ก.ค.-บีทีเอส ดร.อาณัติ อาภาภิรม กรรมการ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส แจ้งว่า เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันพฤหัสบดี ที่ 12 สิงหาคม 2553 ซึ่งเป็นวันแม่แห่งชาติ