สถาบันการเงินเป็นกรณีพิเศษ ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

RP เลื่อนวันจ่ายเงินปันผลเร็วขึ้นกว่าเดิม เป็น 4 พ.ค. 59

๒๒ มี.ค. ๒๐๑๖ ๑๔:๓๙

กรุงเทพฯ-22 มี.ค.-hukder company นายอภิชาติ ชโยภาส กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) หรือ RP เปิดเผยว่า ตามที่มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติ จ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.82 บาทต่อหุ้น โดยได้กำหนดวันจ่ายเงินปันผลเป็นวันที่ 6 พฤษภาคม 2559 นั้น

ธปท. ไม่มีการประกาศวันหยุดทำการของสถาบันการเงินเป็นกรณีพิเศษ

๒๖ ต.ค. ๒๐๑๑ ๑๑:๐๕

กรุงเทพฯ-26 ต.ค.-ธปท. ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่าจากการหารือกับธนาคารพาณิชย์ไทย และสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2554 มีความเห็นร่วมกันว่า

ตลท. ปิดทำการและปิดการซื้อขายหลักทรัพย์ 20 21 พ.ค. 2553

๒๐ พ.ค. ๒๐๑๐ ๑๓:๓๕

กรุงเทพฯ-20 พ.ค.-ตลท. นางภัทรียา เบญจพลชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ประเมินสถานการณ์จากเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้น ประกอบกับได้พิจารณาข้อมูลตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่กำหนดวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2553