ข่าวประชาสัมพันธ์สถานศึกษาปลอดภัย | newswit

Mekha V จับมือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
Mekha V จับมือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชูเทคโนโลยีเอไออัจฉริยะ หนุนโครงการสถานศึกษาปลอดภัย – 22 Feb
ม.ศรีปทุม คว้ารางวัล สถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น
ม.ศรีปทุม คว้ารางวัล สถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น
5 ปีซ้อน – สำหรับมหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้เข้าร่วมโครงการสถานศึกษาปลอดภัย และได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น 14 Sep
กทม.เข้มงวด 9 มาตรการความปลอดภัย
กทม.เข้มงวด 9 มาตรการความปลอดภัย
- ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุโรงเรียนในสังกัด – นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครได้กำหนดมาตรการความปลอดภัยของโรงเรียนในการป้องกันอุ 29 May
ม.ศรีปทุม คว้ารางวัลสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น
ม.ศรีปทุม คว้ารางวัลสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น
4 ปีซ้อน – สำหรับมหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้เข้าร่วมโครงการสถานศึกษาปลอดภัย และได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น Oct 2022
ศธ. เห็นชอบศูนย์ CVM 25 แห่ง บริหารเครือข่ายผลิตพัฒนากำลังคนอาชีวะ
ศธ. เห็นชอบศูนย์ CVM 25 แห่ง บริหารเครือข่ายผลิตพัฒนากำลังคนอาชีวะ
และขับเคลื่อนสถานศึกษาปลอดภัย – รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า Jun 2021
ม.ศรีปทุม รับมอบรางวัลเกียรติบัตร
ม.ศรีปทุม รับมอบรางวัลเกียรติบัตร
สถานศึกษาปลอดภัย ดีเด่น ประจำปี 2563 (เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน) – สำหรับมหาวิทยาลัยศรีทุม Oct 2020
สสค.อุดรธานี ดำเนินกิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย
สสค.อุดรธานี ดำเนินกิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย
ประจำปี พ.ศ. 2563” – สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี (สสค.อุดรธานี) มีการประชาสัมพันธ์ Aug 2020
ม.ศรีปทุม เข้ารับรางวัล“สถานศึกษาปลอดภัย”ดีเด่น
ม.ศรีปทุม เข้ารับรางวัล“สถานศึกษาปลอดภัย”ดีเด่น
ประจำปี 2562 – ทั้งนี้มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าร่วมโครงการสถานศึกษาปลอดภัย Sep 2019
สถานศึกษากว่า 800 แห่ง ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย
สถานศึกษากว่า 800 แห่ง ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย
– นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) Sep 2019
กสร. เผยสถานศึกษากว่า 800 แห่ง
กสร. เผยสถานศึกษากว่า 800 แห่ง
ร่วมกิจกรรมความปลอดภัย – นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า Jul 2018
กสร. เชิญชวนร่วมกิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย”
กสร. เชิญชวนร่วมกิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย”
รับสมัครบัดนี้-31 พ.ค.61 – นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า Mar 2018
แรงงาน มอบรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย
แรงงาน มอบรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย
และสุขภาพอนามัยดี” มุ่งสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย เตรียมความพร้อมก่อนวัยทำงาน – นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ Oct 2017
กสร. ชวนสถานศึกษาร่วมกิจกรรม ปลูกฝังความตระหนักและทัศนคติ
กสร. ชวนสถานศึกษาร่วมกิจกรรม ปลูกฝังความตระหนักและทัศนคติ
เรื่องความปลอดภัยแก่นักเรียน – นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวว่า May 2017