ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการในตลาดทุนฝ่าวิกฤต COVID-19

๑๒ มี.ค. ๒๐๒๐ ๑๖:๔๖

กรุงเทพฯ-12 มี.ค.-ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการในตลาดทุน ทั้ง บจ. บล. บลจ. และคัสโตเดียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยลดค่าธรรมเนียมรายปีแก่หลักทรัพย์จดทะเบียนที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ (TSD) เป็นนายทะเบียน

ภาพข่าว: พิธีลงนาม MOU การจัดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ฯ แบบ Scripless รุ่นแรกของไทย

๑๗ ส.ค. ๒๐๑๒ ๑๗:๓๔

กรุงเทพฯ-17 ส.ค.-ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นงราม วงษ์วานิช รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในนามศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ (TSD) เสาวนีย์ กมลบุตร รองปลัดกระทรวงการคลัง จักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ สรสิทธิ์ สุนทรเกศ รองผู้ว่าการ ด้านการบริหาร ธนาคารแห่งประเทศไทย และผู้บริหาร

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ ให้บริการรับฝากพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษของกระทรวงการคลัง แบบไร้ใบตราสาร (Scripless)

๑๖ ส.ค. ๒๐๑๒ ๑๑:๑๕

กรุงเทพฯ-16 ส.ค.-ตลท. ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ ต่อยอดบริการงานด้านรับฝากหลักทรัพย์ โดยให้บริการรับฝากพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษของกระทรวงการคลัง วงเงินรวม 80,000 ล้านบาท อายุ 6 ปี ในรูปแบบ Scripless รุ่นแรกของประเทศไทยที่ออกโดยภาครัฐ ช่วยลดความเสี่ยง และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ลงทุน

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ แจ้งการจัดส่งเช็คเงินปันผล

๒๖ พ.ค. ๒๐๑๐ ๑๖:๕๘

กรุงเทพฯ-26 พ.ค.-ตลท. เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้ผู้ถือหลักทรัพย์ที่มีกำหนดรับเงินปันผลระหว่างวันที่ 2025 พฤษภาคม 2553 อาจได้รับเงินปันผลล่าช้ากว่ากำหนดเดิม ทั้งนี้ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ ขอแจ้งว่าศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ

ภาพข่าว: TSD ต้อนรับ ธปท.

๒๘ พ.ย. ๒๐๐๘ ๑๒:๐๗

กรุงเทพฯ-28 พ.ย.-ตลท. โสภาวดี เลิศมนัสชัย กรรมการผู้จัดการ กองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บ.ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ (TSD) ร่วมต้อนรับกฤช ฟอลเล็ต ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายปฏิบัติการ ธนาคารแห่งประเทศไทยและคณะ ในโอกาสเยี่ยมชมเพื่อศึกษางานรับฝากหลักทรัพย์และตราสารหนี้

TMB ร่วมลงนามในสัญญากับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

๐๖ พ.ย. ๒๐๐๘ ๑๑:๒๐

กรุงเทพฯ-6 พ.ย.-ธนาคารทหารไทย TMB ร่วมลงนามในสัญญากับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อบริการโอนเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น หรือ Sending Bank ภายใต้โครงการ e-Dividend นายศีลวัต สันติวิสัฎฐ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายธุรกิจ Cash Management ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

ศูนย์รับฝากฯ ดันจ่ายปันผลเข้าบัญชีธนาคารตามเป้า จับมือโบรกเกอร์ ร่วม 7 แบงก์

๒๒ ก.ย. ๒๐๐๘ ๑๕:๔๕

กรุงเทพฯ-22 ก.ย.-ตลท. บ.ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ เผยยอดผู้ใช้บริการ e-Dividend ใกล้เป้า ผลักดันโครงการจ่ายเงินปันผลเข้าบัญชีธนาคารต่อเนื่อง เพื่อลดปัญหาเช็คตีคืน ชวน 7 ธนาคารชั้นนำเข้าร่วมโครงการ พร้อมร่วมมือบริษัทหลักทรัพย์เปิดบัญชีซื้อขายพ่วงสมัครบริการ e-Dividend และเพิ่มแจ้งผลการสมัครผ่าน SMS

ภาพข่าว: TSD มุ่งพัฒนาสำนักหักบัญชีเทียบเท่ามาตรฐานสากล

๑๒ ก.ย. ๒๐๐๘ ๑๔:๔๘

กรุงเทพฯ-12 ก.ย.-ตลท. โสภาวดี เลิศมนัสชัย กรรมการผู้จัดการ และทีมผู้บริหาร บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ (TSD) ร่วมต้อนรับ Mr. Ernest Van Der Hout ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง LCH.Clearnet SA สำนักหักบัญชีชั้นนำแห่งภูมิภาคยุโรป

TSD เปิดให้บริการระบบยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ เร่งส่งเสริมธุรกิจตลาดยืมหลักทรัพย์ในไทย

๑๓ ส.ค. ๒๐๐๘ ๐๘:๐๑

กรุงเทพฯ-13 ส.ค.-ตลท. บ. ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ เปิดให้บริการเช่าใช้ระบบยืมและให้ยืมหลักทรัพย์แล้ว หลังลดภาระทุกฝ่ายด้วยการเป็นศูนย์กลางพัฒนาระบบ ใช้งบประมาณ 20 ล้านบาท มั่นใจช่วยสร้างสภาพคล่องให้ธุรกรรม SBL พร้อมเร่งส่งเสริมความรู้ผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมและผู้ลงทุน

ศูนย์รับฝากฯ รุกผู้ถือหุ้นฝากใบหุ้นในระบบอิเล็กทรอนิกส์ หลัง พ.ร.บ. ใหม่เอื้อ หวังทะลุ 85% ตามเป้า

๓๑ ก.ค. ๒๐๐๘ ๑๕:๐๔

กรุงเทพฯ-31 ก.ค.-ตลท. บ.ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ โชว์ยอดหลักทรัพย์ที่ฝากในระบบอิเล็กทรอนิกส์ขยับสูงถึงร้อยละ 80.52 ของจำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมด พร้อมปล่อยแคมเปญ เพราะสิ่งสำคัญ ไม่ใช่กระดาษ แนะผู้ถือหุ้นฝากใบหุ้นในระบบ ระบุมั่นใจได้เรื่องความปลอดภัย ลดความเสี่ยงเรื่องสูญหายและใบหุ้นปลอม

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ ปรับบริการและข้อกำหนดให้สอดรับ พ.ร.บ. ตลาดทุนฉบับใหม่

๐๔ ก.ค. ๒๐๐๘ ๐๙:๔๑

กรุงเทพฯ-4 ก.ค.-ตลท. บ. ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ จัดประชุมชี้แจงสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และสำนักหักบัญชี ซึ่งได้แก่บริษัทหลักทรัพย์ คัสโตเดียนและธนาคารพาณิชย์กว่า 100 แห่ง ถึงผลกระทบของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ที่มีต่อการดำเนินงานของ บ. ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ ในด้านงานรับฝาก

TSD รับฟังลูกค้า ตกลงชะลอใช้ T 2 เพื่อทุกฝ่ายเร่งพัฒนาระบบงานให้พร้อมรองรับสมบูรณ์แบบ

๒๔ มิ.ย. ๒๐๐๘ ๑๒:๓๖

กรุงเทพฯ-24 มิ.ย.-SET บ.ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ หารือผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย ตกลงชะลอโครงการปรับลดระยะเวลาชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์จากภายในวันทำการที่ 3 (T 3) เป็นวันทำการที่ 2 (T 2) ออกไปก่อน จากเดิมที่จะเริ่มใช้สิ้นปีนี้ ระบุต้องการสร้างความพร้อมของระบบงานก่อน

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ จับมือสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม ประกาศคืนกำไร ทำกิจกรรมช่วยเหลือเด็กไทยต่อเนื่อง

๒๘ ธ.ค. ๒๐๐๗ ๑๐:๒๑

กรุงเทพฯ-28 ธ.ค.-ตลท. นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) เปิดเผยว่า ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจรายหนึ่งในตลาดทุนไทย มีความมุ่งมั่นที่จะคืนกำไรสู่สังคมด้วยการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมช่วยเหลือเด็กและเยาวชนไทยอย่างต่อเนื่อง

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ ก้าวสู่สากล ต่อยอดระบบหลังการซื้อขายหลักทรัพย์ใหม่ จ่ายปันผลด้วยสกุลเงินต่างประเทศ

๒๕ ธ.ค. ๒๐๐๗ ๐๘:๐๐

กรุงเทพฯ-25 ธ.ค.-ตลท. บ. ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ ยกระดับบริการก้าวสู่สากล ต่อยอดระบบหลังการซื้อขายหลักทรัพย์ใหม่หรือ PTI เพื่ออำนวยความสะดวกผู้ถือหุ้นต่างประเทศ เลือกรับเงินปันผลเป็นสกุลเงินต่างประเทศ 6 สกุล แทนเงินบาท ลดขั้นตอน ระยะเวลา และความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ เผยผลสำรวจลูกค้าพึงพอใจในบริการเพิ่มขึ้นหลังปรับแบรนด์ ตั้งเป้าปีหน้าสูงถึงร้อยละ

๑๑ ธ.ค. ๒๐๐๗ ๐๘:๐๐

กรุงเทพฯ-11 ธ.ค.-ตลท. บ. ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ เปิดเผยผลสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อบริการของบริษัท ในปี 2550 หลังจากมีการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรใหม่ อยู่ที่ร้อยละ 80.62 เพิ่มสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับผลของปี 2548 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 78.5

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ เดินแผนปี 2551 มุ่งยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานเทียบเคียงสากล หนุนเพิ่มศักยภาพตลาดทุนไทย

๐๖ ธ.ค. ๒๐๐๗ ๑๕:๑๐

กรุงเทพฯ-6 ธ.ค.-ตลท. ศูนย์รับฝากฯ ตั้งเป้าเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล G30 และ IOSCO ซึ่งเป็นกลุ่มองค์กรตลาดทุนนานาชาติ มุ่งเสริมสร้างศักยภาพตลาดทุนไทยที่ต้องแข่งขันกับตลาดทุนในภูมิภาค โดยเตรียมเชื่อมโยงศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์ไทยกับเอเซียในปี 2551 รองรับการทำธุรกรรมข้ามตลาด

บ.ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ เตรียมเพิ่มบริการนายทะเบียนหลักทรัพย์ มุ่งสู่ยุคอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดประชุม

๐๓ ธ.ค. ๒๐๐๗ ๑๑:๐๗

กรุงเทพฯ-3 ธ.ค.-ตลท. บ.ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ ให้บริการ eRegistration , e-Voting และ e - Proxy Voting แก่บริษัทจดทะเบียน ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ช่วยการลงทะเบียนและนับคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ให้มีความแม่นยำ และโปร่งใส เพื่อเสริมสร้างบรรษัทภิบาล ส่งเสริมการใช้สิทธิผู้ถือหุ้น

ภาพข่าว: TSD เติมเต็มรัก

๒๒ ต.ค. ๒๐๐๗ ๑๓:๕๑

กรุงเทพฯ-22 ต.ค.-ตลท. โสภาวดี เลิศมนัสชัย กรรมการผู้จัดการบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (ที่ 5 จากซ้าย) กองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม ผู้ช่วยกรรมผู้จัดการสายงานรับฝากหลักทรัพย์และสำนักหักบัญชี และพรรณพร ทรัพย์สมบูรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนาธุรกิจและข้อมูล

บ. ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ ปรับเกณฑ์สำนักหักบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

๐๓ ก.ย. ๒๐๐๗ ๑๓:๐๐

กรุงเทพฯ-3 ก.ย.-ตลท. บ. ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ แก้ไขหลักเกณฑ์การทำหน้าที่เป็นสำนักหักบัญชี 2 เรื่อง คือ 1) การเข้าเป็นคู่สัญญาเมื่อเกิดรายการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Central Counterparties: CCPs) และ 2) การมีผลสมบูรณ์ของ การชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ (Settlement Finality)

บอร์ดศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ มีมติให้ปรับปรุงค่าธรรมเนียมการซื้อคืนหลักทรัพย์ พร้อมสร้างแรงจูงใจเพิ่มสภาพคล่องให้ธุรกรรม

๒๕ ก.ย. ๒๐๐๗ ๑๖:๑๐

กรุงเทพฯ-25 ก.ย.-ตลท. บอร์ดบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ มีมติอนุมัติการปรับปรุงค่าธรรมเนียมธุรกรรมการซื้อคืนหลักทรัพย์จากแบบขั้นบันไดให้เป็นอัตราเดียวที่ร้อยละ 0.015 ต่อปีเพื่อให้ง่ายต่อการคำนวณต้นทุน และจะลดค่าธรรมเนียมดังกล่าวอีกร้อยละ 25 ให้กับสมาชิกที่สมัครและมีธุรกรรมก่อนสิ้นปี

บ. ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ เริ่มให้บริการบนระบบใหม่ Post Trade Integration 22 ต.ค. นี้

๒๒ ต.ค. ๒๐๐๗ ๑๑:๐๘

กรุงเทพฯ-22 ต.ค.-ตลท. บ. ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ เริ่มให้บริการด้วยระบบ Post Trade Integration (PTI) ซึ่งรวมบริการหลักของบริษัทเข้าด้วยกันและเชื่อมต่อการทำงานอย่างอัตโนมัติ คือ งานศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ในส่วนของตราสารทุน) งานชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ งานนายทะเบียนหลักทรัพย์ ในวันที่ 22 ต.ค. 2550

ภาพข่าว: การมอบรางวัล Shareholder Awards ในงานวันผู้ถือหุ้นไทย

๐๓ ก.ย. ๒๐๐๗ ๑๓:๓๖

กรุงเทพฯ-3 ก.ย.-ตลท. ดร. ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์ (ที่ 5 จากขวา) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มอบรางวัล Shareholder Awards แก่บริษัทจดทะเบียนยอดเยี่ยมด้านการดูแลผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นคุณภาพจำนวน 13 รางวัล ในงานวันผู้ถือหุ้นไทย (Shareholders Day) ซึ่งจัดโดย บ. ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ

SET9: ตลาดหลักทรัพย์ และ บ. ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ เปิดทำการตามปกติ 11 ก.พ. นี้

๐๗ ก.พ. ๒๐๐๐ ๑๕:๕๗

กรุงเทพ-7 ก.พ.-ตลท. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดทำการตามปกติในวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ ศกนี้ โดยจะเปิดให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ ชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ บริการรับฝากหลักทรัพย์ งานนายทะเบียนหลักทรัพย์ และงานบริการอื่น ๆ ตามปกติ

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ เผยแผนงานธุรกิจ ประจำปี 2543

๑๕ ก.พ. ๒๐๐๐ ๑๒:๒๓

กรุงเทพ-15 ก.พ.-บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด นางนงราม วงษ์วานิช กรรมการผู้จัดการ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่าแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2543 จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนแผนธุรกิจของตลาดหลักทรัพย์ และสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัตน์

บ.ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ ขยายเวลาจัดงาน ลดภาษี วินาทีสุดท้ายด้วย LTF- RMF 25 - 26 ธ.ค.47 นี้ 17 บลจ.ร่วมงานครบ

๒๓ ธ.ค. ๒๐๐๔ ๑๔:๐๔

กรุงเทพฯ-23 ธ.ค.-ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และโครงการให้เงินทำงานผ่านกองทุนรวม ขยายเวลาจัดงาน ลดภาษี วิ นาทีสุดท้าย ด้วย LTF-RMF โดยจะจัดให้มีขึ้นอีกครั้งในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 25 และ 26 ธันวาคมนี้ ตั้งแต่ 10 โมงเช้าถึง 1 ทุ่ม ณ

ทรู คอร์ปอเรชั่น แจ้งเปลี่ยนแปลงวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2547

๒๖ พ.ค. ๒๐๐๔ ๑๓:๑๓

กรุงเทพฯ-26 พ.ค.-ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท เทเลคอมเอเซียคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)) (บริษัทฯ) ขอเรียนว่า เนื่องจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ) ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ