ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ชวนผู้ถือหุ้นร่วมบริจาคหุ้นหรือเงินปันผล แก่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ผ่านโครงการ ปันหุ้นออมบุญ

๑๔ ธ.ค. ๒๐๒๑ ๑๐:๒๑

ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) เดินหน้าขยายโครงการ ปันหุ้นออมบุญ ปันผลออมสุข เพิ่มการเปิดรับบริจาคหุ้นและเงินปันผลจากผู้ถือหุ้นมอบให้คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

TSD ขยายเวลาใช้ 2 ช่องทางให้บริการผู้ลงทุน แทน TSD Counter Services ถึง 30 กรกฎาคม 2564

๒๐ ก.ค. ๒๐๒๑ ๑๔:๔๓

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ขอขยายเวลาการงดให้บริการ TSD Counter Services ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ ไปจนถึง 30 กรกฎาคม 2564 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ยังคงทวีความรุนแรงมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

TSD เปิด 2 ช่องทางให้บริการผู้ลงทุน 12-23 กรกฎาคม 2564 ลดความเสี่ยง COVID-19 เพื่อความปลอดภัยของผู้ลงทุน

๑๒ ก.ค. ๒๐๒๑ ๐๙:๑๔

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ของดให้บริการ TSD Counter Services ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ ระหว่างวันที่ 12-23 กรกฎาคม 2564 เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายเชื้อไวรัส COVID-19 และเพื่อความปลอดภัยของผู้ลงทุน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ชวนผู้ถือหุ้นร่วมบริจาคหุ้น แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ ผ่านโครงการ ปันหุ้นออมบุญ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานทางการแพทย์และช่วยเหลือผู้ป่วย

๐๖ พ.ค. ๒๐๒๑ ๑๓:๓๗

ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) เดินหน้าขยายโครงการ ปันหุ้นออมบุญ เพิ่มการเปิดรับบริจาคหุ้นจากผู้ถือหุ้นมอบให้มูลนิธิรามาธิบดีฯ

TSD เปิด 2 ช่องทาง ให้บริการผู้ลงทุน 19-30 เมษายน 2564 ลดความเสี่ยงโรค COVID-19 เพื่อความปลอดภัยของผู้ลงทุน

๑๙ เม.ย. ๒๐๒๑ ๑๓:๓๙

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ปรับแนวทางการให้บริการผู้ลงทุน โดยงดให้บริการ TSD Counter Services ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่วันที่ 19-30 เมษายน 2564 เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายเชื้อไวรัส COVID-19 และเพื่อความปลอดภัยของผู้ลงทุน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้อนรับคณะเยี่ยมชมโครงการเสริมศักยภาพคนรุ่นใหม่สู่ตลาดทุน

๓๑ มี.ค. ๒๐๒๑ ๑๖:๕๔

ยุภาวรรณ ศิริชัยนฤมิตร ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ต้อนรับคณะเยี่ยมชม โครงการเสริมศักยภาพคนรุ่นใหม่สู่ตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต.

ก.ล.ต. เตรียมออกประกาศยกเว้นให้บริษัทในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ออกกฎเกณฑ์บางประเภทได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

๒๖ พ.ย. ๒๐๒๐ ๑๖:๐๑

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศการยกเว้นกฎเกณฑ์ที่ไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน (ก.ต.ท.) สำหรับบริษัทในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำนักหักบัญชีหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

TKN ย้ำ 'โอริออน ยังคงถือหุ้นในบริษัทผ่านศูนย์รับฝากฯ

๑๖ ก.ค. ๒๐๒๐ ๑๕:๓๙

กรุงเทพฯ-16 ก.ค.-เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง หลังจากพาร์ทเนอร์รายใหญ่ของ บมจ. เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง (TKN) ในจีน 'โอริออน ไม่ปรากฏในรายชื่อผู้ถือหุ้นภายหลังขึ้นเครื่องหมาย XM (Exclude meeting) ล่าสุดทาง TKN ออกมาย้ำว่า พาร์ทเนอร์รายนี้ยังคงเป็นผู้ถือหุ้น

กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการในตลาดทุนฝ่าวิกฤต COVID-19

๑๒ มี.ค. ๒๐๒๐ ๑๖:๔๖

กรุงเทพฯ-12 มี.ค.-ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการในตลาดทุน ทั้ง บจ. บล. บลจ. และคัสโตเดียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยลดค่าธรรมเนียมรายปีแก่หลักทรัพย์จดทะเบียนที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ (TSD) เป็นนายทะเบียน

ผลการประชุมคณะกรรมการ ก.ล.ต. ครั้งที่ 12/2562 วันที่ 11 ธันวาคม 2562

๑๒ ธ.ค. ๒๐๑๙ ๑๐:๑๙

กรุงเทพฯ-12 ธ.ค.-ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติอนุมัติให้ใบอนุญาตการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แก่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) เพื่อทดสอบระบบDistributed Ledger Technology (DLT) ในโครงการ Regulatory Sandbox เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายตราสารหนี้ออกใหม่ในตลาดรองได้อย่างรวดเร็ว

เปิดงาน Asia Fund Standardization Forum (AFSF)

๑๘ พ.ย. ๒๐๑๙ ๑๕:๑๖

กรุงเทพฯ-18 พ.ย.-ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวเปิดการประชุมประจำปี AFSF 2019 Knowledge Sharing Workshop จัดโดย ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในกลุ่มเอเชีย Asia Fund Standardization Forum (AFSF) ซึ่งบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ผนึกเคลียร์สตรีมสร้างมิติใหม่ของกองทุนรวมในโลกไร้พรมแดน เริ่ม 23 ก.ย. นี้

๒๓ ก.ย. ๒๐๑๙ ๑๖:๐๖

กรุงเทพฯ-23 ก.ย.-ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือ เคลียร์สตรีม ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นานาชาติระดับโลกในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์เยอรมัน เชื่อมต่อระบบกองทุนรวมของตลาดหลักทรัพย์ฯ FundConnext เข้ากับระบบ Vestima ของเคลียร์สตรีม เปิดโอกาสให้คนไทยลงทุนกองทุนรวมชั้นนำของโลกได้ง่ายและสะดวกขึ้น

ก.ล.ต. ออกแนวปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเอง ตามมาตรา 100 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ

๑๐ ส.ค. ๒๐๑๘ ๑๐:๓๐

กรุงเทพฯ-10 ส.ค.-ก.ล.ต. ก.ล.ต. ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ออกแนวปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 สร้างความชัดเจนในการปฏิบัติ

ภาพข่าว FundConnext และ Settrade DCA Order รับรางวัล Thailand ICT Excellence Awards 2018

๓๐ มี.ค. ๒๐๑๘ ๑๘:๐๕

กรุงเทพฯ-30 มี.ค.-ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย FundConnext และ Settrade DCA Order ได้รับรางวัล Thailand ICT Excellence Awards ระดับ Distinguished ในสาขาโครงการขับเคลื่อนธุรกิจ (Business Enabler Projects) โดยมี ยุภาวรรณ ศิริชัยนฤมิตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

TSD รับรางวัล Best Central Securities Depositary in Southeast Asia 2017

๒๒ ก.พ. ๒๐๑๘ ๑๔:๔๔

กรุงเทพฯ-22 ก.พ.-ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (TSD) รับรางวัลศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ยอดเยี่ยมระดับภูมิภาค Best Central Securities Depositary in Southeast Asia 2017 โดย Alpha Southeast Asia สื่อชั้นนำระดับสากล ตอกย้ำการทำงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ก.ล.ต. รับฟังความเห็นโครงการ Regulatory Sandbox ด้านงานให้บริการหลังการซื้อขายหลักทรัพย์

๓๑ ม.ค. ๒๐๑๗ ๑๖:๒๙

กรุงเทพฯ-31 ม.ค.-ก.ล.ต. ก.ล.ต. เปิดให้ผู้สนใจทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นต่อแนวทางการเข้าร่วมโครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรม (Regulatory Sandbox) สำหรับงานให้บริการหลังการซื้อขายหลักทรัพย์ (post-trade service ซึ่งได้แก่ สำนักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และนายทะเบียนหลักทรัพย์)

ภาพข่าว: ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นเจ้าภาพการประชุมนานาชาติ ANNA Extraordinary General Meeting

๐๒ ธ.ค. ๒๐๑๖ ๐๙:๓๑

กรุงเทพฯ-2 ธ.ค.-ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้อนรับผู้บริหารระดับสูงจากตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี และสถาบันการเงินสำคัญจากกว่า 40 ประเทศ ที่ร่วมประชุมนานาชาติ ANNA Extraordinary General Meeting 2016 ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นเจ้าภาพการประชุมนานาชาติ ANNA Extraordinary General Meeting 30 พ.ย.-2 ธ.ค. นี้

๐๑ ธ.ค. ๒๐๑๖ ๑๐:๒๗

กรุงเทพฯ-1 ธ.ค.-ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (TSD) เป็นเจ้าภาพงาน ANNA Extraordinary General Meeting 2016 ระหว่าง 30 พ.ย.-2 ธ.ค. นี้ ชูความน่าสนใจของตลาดทุนไทยในสายตาผู้ร่วมตลาดทุนจากทั่วโลกกว่า 40 ประเทศที่มาร่วมงาน นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นปรับปรุงเกณฑ์การเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญา สำนักหักบัญชี และศูนย์รับฝาก

๐๘ ก.พ. ๒๐๑๖ ๐๙:๒๙

กรุงเทพฯ-8 ก.พ.-ก.ล.ต. ก.ล.ต. มีแนวคิดปรับปรุงร่างประกาศเกณฑ์การเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำนักหักบัญชีและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป

TSD แจ้งผู้ถือหุ้นเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ เริ่ม 1 ม.ค.2558

๐๖ พ.ย. ๒๐๑๔ ๑๗:๔๕

กรุงเทพฯ-6 พ.ย.-ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ จะส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารเชิญประชุมแก่ผู้ถือหุ้นเพียง 1 ชุดไปยังที่อยู่ที่ผู้ถือหุ้นมียอดหุ้นและแจ้งไว้ล่าสุด (Principal Address) ตามประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตั้ง ชนิสา ชุติภัทร์ เป็นรองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ

๐๒ ก.ค. ๒๐๑๓ ๑๕:๓๘

กรุงเทพฯ-2 ก.ค.-ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศแต่งตั้ง นางชนิสา ชุติภัทร์ ผู้ช่วยผู้จัดการ เป็น รองผู้จัดการหัวหน้าสายงานปฏิบัติการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดูแลงานบริการหลังการซื้อขายทั้งระบบ ตั้งแต่ระบบปฏิบัติการซื้อขาย สำนักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ งานนายทะเบียนหลักทรัพย์