ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

TSD เปิด 2 ช่องทาง ให้บริการผู้ลงทุน 19-30 เมษายน 2564 ลดความเสี่ยงโรค COVID-19 เพื่อความปลอดภัยของผู้ลงทุน

๑๙ เม.ย. ๒๐๒๑ ๑๓:๓๙

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ปรับแนวทางการให้บริการผู้ลงทุน โดยงดให้บริการ TSD Counter Services ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่วันที่ 19-30 เมษายน 2564 เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายเชื้อไวรัส COVID-19 และเพื่อความปลอดภัยของผู้ลงทุน

ก.ล.ต. เตรียมออกประกาศยกเว้นให้บริษัทในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ออกกฎเกณฑ์บางประเภทได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

๒๖ พ.ย. ๒๐๒๐ ๑๖:๐๑

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศการยกเว้นกฎเกณฑ์ที่ไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน (ก.ต.ท.) สำหรับบริษัทในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำนักหักบัญชีหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

TKN ย้ำ 'โอริออน ยังคงถือหุ้นในบริษัทผ่านศูนย์รับฝากฯ

๑๖ ก.ค. ๒๐๒๐ ๑๕:๓๙

กรุงเทพฯ-16 ก.ค.-เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง หลังจากพาร์ทเนอร์รายใหญ่ของ บมจ. เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง (TKN) ในจีน 'โอริออน ไม่ปรากฏในรายชื่อผู้ถือหุ้นภายหลังขึ้นเครื่องหมาย XM (Exclude meeting) ล่าสุดทาง TKN ออกมาย้ำว่า พาร์ทเนอร์รายนี้ยังคงเป็นผู้ถือหุ้น

กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการในตลาดทุนฝ่าวิกฤต COVID-19

๑๒ มี.ค. ๒๐๒๐ ๑๖:๔๖

กรุงเทพฯ-12 มี.ค.-ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการในตลาดทุน ทั้ง บจ. บล. บลจ. และคัสโตเดียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยลดค่าธรรมเนียมรายปีแก่หลักทรัพย์จดทะเบียนที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ (TSD) เป็นนายทะเบียน

ผลการประชุมคณะกรรมการ ก.ล.ต. ครั้งที่ 12/2562 วันที่ 11 ธันวาคม 2562

๑๒ ธ.ค. ๒๐๑๙ ๑๐:๑๙

กรุงเทพฯ-12 ธ.ค.-ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติอนุมัติให้ใบอนุญาตการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แก่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) เพื่อทดสอบระบบDistributed Ledger Technology (DLT) ในโครงการ Regulatory Sandbox เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายตราสารหนี้ออกใหม่ในตลาดรองได้อย่างรวดเร็ว

กรุงเทพฯ-18 พ.ย.-ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวเปิดการประชุมประจำปี AFSF 2019 Knowledge Sharing Workshop จัดโดย ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในกลุ่มเอเชีย Asia Fund Standardization Forum (AFSF) ซึ่งบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะสมาชิกและได้เป็นเจ้าภาพครั้งแรกของไทย ภายใต้แนวคิด Market Changes and Post Trade Concerns แลกเปลี่ยนมุมมองการให้ค

เปิดงาน Asia Fund Standardization Forum (AFSF)

๑๘ พ.ย. ๒๐๑๙ ๑๕:๑๖

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ผนึกเคลียร์สตรีมสร้างมิติใหม่ของกองทุนรวมในโลกไร้พรมแดน เริ่ม 23 ก.ย. นี้

๒๓ ก.ย. ๒๐๑๙ ๑๖:๐๖

กรุงเทพฯ-23 ก.ย.-ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือ เคลียร์สตรีม ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นานาชาติระดับโลกในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์เยอรมัน เชื่อมต่อระบบกองทุนรวมของตลาดหลักทรัพย์ฯ FundConnext เข้ากับระบบ Vestima ของเคลียร์สตรีม เปิดโอกาสให้คนไทยลงทุนกองทุนรวมชั้นนำของโลกได้ง่ายและสะดวกขึ้น

ก.ล.ต. ออกแนวปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเอง ตามมาตรา 100 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ

๑๐ ส.ค. ๒๐๑๘ ๑๐:๓๐

กรุงเทพฯ-10 ส.ค.-ก.ล.ต. ก.ล.ต. ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ออกแนวปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 สร้างความชัดเจนในการปฏิบัติ

ภาพข่าว FundConnext และ Settrade DCA Order รับรางวัล Thailand ICT Excellence Awards 2018

๓๐ มี.ค. ๒๐๑๘ ๑๘:๐๕

กรุงเทพฯ-30 มี.ค.-ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย FundConnext และ Settrade DCA Order ได้รับรางวัล Thailand ICT Excellence Awards ระดับ Distinguished ในสาขาโครงการขับเคลื่อนธุรกิจ (Business Enabler Projects) โดยมี ยุภาวรรณ ศิริชัยนฤมิตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

TSD รับรางวัล Best Central Securities Depositary in Southeast Asia 2017

๒๒ ก.พ. ๒๐๑๘ ๑๔:๔๔

กรุงเทพฯ-22 ก.พ.-ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (TSD) รับรางวัลศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ยอดเยี่ยมระดับภูมิภาค Best Central Securities Depositary in Southeast Asia 2017 โดย Alpha Southeast Asia สื่อชั้นนำระดับสากล ตอกย้ำการทำงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ก.ล.ต. รับฟังความเห็นโครงการ Regulatory Sandbox ด้านงานให้บริการหลังการซื้อขายหลักทรัพย์

๓๑ ม.ค. ๒๐๑๗ ๑๖:๒๙

กรุงเทพฯ-31 ม.ค.-ก.ล.ต. ก.ล.ต. เปิดให้ผู้สนใจทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นต่อแนวทางการเข้าร่วมโครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรม (Regulatory Sandbox) สำหรับงานให้บริการหลังการซื้อขายหลักทรัพย์ (post-trade service ซึ่งได้แก่ สำนักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และนายทะเบียนหลักทรัพย์)

ภาพข่าว: ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นเจ้าภาพการประชุมนานาชาติ ANNA Extraordinary General Meeting

๐๒ ธ.ค. ๒๐๑๖ ๐๙:๓๑

กรุงเทพฯ-2 ธ.ค.-ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้อนรับผู้บริหารระดับสูงจากตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี และสถาบันการเงินสำคัญจากกว่า 40 ประเทศ ที่ร่วมประชุมนานาชาติ ANNA Extraordinary General Meeting 2016 ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นเจ้าภาพการประชุมนานาชาติ ANNA Extraordinary General Meeting 30 พ.ย.-2 ธ.ค. นี้

๐๑ ธ.ค. ๒๐๑๖ ๑๐:๒๗

กรุงเทพฯ-1 ธ.ค.-ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (TSD) เป็นเจ้าภาพงาน ANNA Extraordinary General Meeting 2016 ระหว่าง 30 พ.ย.-2 ธ.ค. นี้ ชูความน่าสนใจของตลาดทุนไทยในสายตาผู้ร่วมตลาดทุนจากทั่วโลกกว่า 40 ประเทศที่มาร่วมงาน นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นปรับปรุงเกณฑ์การเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญา สำนักหักบัญชี และศูนย์รับฝาก

๐๘ ก.พ. ๒๐๑๖ ๐๙:๒๙

กรุงเทพฯ-8 ก.พ.-ก.ล.ต. ก.ล.ต. มีแนวคิดปรับปรุงร่างประกาศเกณฑ์การเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำนักหักบัญชีและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป

TSD แจ้งผู้ถือหุ้นเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ เริ่ม 1 ม.ค.2558

๐๖ พ.ย. ๒๐๑๔ ๑๗:๔๕

กรุงเทพฯ-6 พ.ย.-ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ จะส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารเชิญประชุมแก่ผู้ถือหุ้นเพียง 1 ชุดไปยังที่อยู่ที่ผู้ถือหุ้นมียอดหุ้นและแจ้งไว้ล่าสุด (Principal Address) ตามประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตั้ง ชนิสา ชุติภัทร์ เป็นรองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ

๐๒ ก.ค. ๒๐๑๓ ๑๕:๓๘

กรุงเทพฯ-2 ก.ค.-ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศแต่งตั้ง นางชนิสา ชุติภัทร์ ผู้ช่วยผู้จัดการ เป็น รองผู้จัดการหัวหน้าสายงานปฏิบัติการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดูแลงานบริการหลังการซื้อขายทั้งระบบ ตั้งแต่ระบบปฏิบัติการซื้อขาย สำนักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ งานนายทะเบียนหลักทรัพย์

Gossip News: ปรบมือดังๆ

๓๐ ต.ค. ๒๐๑๒ ๑๔:๒๐

กรุงเทพฯ-30 ต.ค.-IR network ขอปรับมือดังๆ ให้กับคนใน ตระกูลกมลมงคลสุข ที่แสดงสปิริตให้นักลงทุนทุกท่านรู้ถึงความจริงใจต่อการลงทุนใน TMC หรือ บมจ.ที.เอ็ม.ซี อุตสาหกรรม เพราะนอกจากหุ้นที่ติดไซเร็นพีเรียดอยู่แล้ว 159.5 ล้านหุ้น คิดเป็น 55%

ภาพข่าว: พิธีลงนาม MOU การจัดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ฯ แบบ Scripless รุ่นแรกของไทย

๑๗ ส.ค. ๒๐๑๒ ๑๗:๓๔

กรุงเทพฯ-17 ส.ค.-ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นงราม วงษ์วานิช รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในนามศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ (TSD) เสาวนีย์ กมลบุตร รองปลัดกระทรวงการคลัง จักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ สรสิทธิ์ สุนทรเกศ รองผู้ว่าการ ด้านการบริหาร ธนาคารแห่งประเทศไทย และผู้บริหาร

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ ให้บริการรับฝากพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษของกระทรวงการคลัง แบบไร้ใบตราสาร (Scripless)

๑๖ ส.ค. ๒๐๑๒ ๑๑:๑๕

กรุงเทพฯ-16 ส.ค.-ตลท. ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ ต่อยอดบริการงานด้านรับฝากหลักทรัพย์ โดยให้บริการรับฝากพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษของกระทรวงการคลัง วงเงินรวม 80,000 ล้านบาท อายุ 6 ปี ในรูปแบบ Scripless รุ่นแรกของประเทศไทยที่ออกโดยภาครัฐ ช่วยลดความเสี่ยง และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ลงทุน

ชี้แจงข้อเท็จจริง ในนาม บริษัท เอสบีเค เบฟเวอเรจ จำกัด (ฉบับที่ 3)

๑๓ พ.ค. ๒๐๑๑ ๑๕:๑๒

กรุงเทพฯ-13 พ.ค.-124 คอมมิวนิเคชั่นส คอนซัลติ้ง บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทมีความยินดีที่ศาลได้กรุณาให้ความเป็นธรรมแก่บริษัทเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2554 ในการมีคำสั่งยกเลิกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษา โดยผลของคำสั่งยกเลิกศาลดังกล่าว ทำให้คำสั่งคุ้มครองชั่วคราวฉบับลงวันที่ 5 เมษายน 2554

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิ่มบริการ CA Tracking Status ตอบโจทย์สมาชิกผู้ออกหลักทรัพย์

๑๑ พ.ค. ๒๐๑๑ ๐๘:๒๙

กรุงเทพฯ-11 พ.ค.-ตลท. ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ได้เพิ่มบริการใหม่ของงานทะเบียนให้กับบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ทั้งหมดที่ TSD ให้บริการ คือ บริการ CA Tracking Status เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสะดวกแก่สมาชิกผู้ออกหลักทรัพย์