ศิวพงศ์ บุญสาลี ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

SAK เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันแรก

๐๘ ธ.ค. ๒๐๒๐ ๑๓:๕๕

ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย สุพจน์ สิงห์เสน่ห์ ประธานกรรมการ และศิวพงศ์ บุญสาลี กรรมการผู้จัดการ บมจ. ศักดิ์สยามลิสซิ่ง ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของ บมจ. ศักดิ์สยามลิสซิ่ง

ภาพข่าว: เยี่ยมชม

๑๐ มี.ค. ๒๐๑๕ ๑๐:๔๐

กรุงเทพฯ-10 มี.ค.-ธามดี พลัส นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ผศ. สุดา ปีตะวรรณ ที่ปรึกษา บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัท ศักดิ์สยามพาณิชย์ลิสซิ่ง จำกัด ที่ จ.อุตรดิตถ์ โดยมีคุณศิวพงศ์ บุญสาลี กรรมการผู้จัดการ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 6

ภาพข่าว: คุณสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอสเซทโปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) เข้าเยี่ยมชมกิจการบริษัท ศักดิ์สยามพาณิชย์ลิสซิ่ง

๐๙ ก.พ. ๒๐๑๕ ๑๐:๓๗

กรุงเทพฯ-9 ก.พ.-ธามดี พลัส คุณสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอสเซทโปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) เข้าเยี่ยมชมกิจการบริษัท ศักดิ์สยามพาณิชย์ลิสซิ่ง จำกัด โดยมีคุณพูนศักดิ์ บุญสาลี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณศิวพงศ์ บุญสาลี กรรมการผู้จัดการ และคุณจินตนา บุญสาลี รองกรรมการผู้จัดการ