ศิริลักษณ์ ฮั้วรุ่งเรือง ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

สพร. 22 นครศรีธรรมราช ปรับมาตรการช่วยนายจ้าง พัฒนาฝีมือแรงงาน 20% ไม่ต้องส่งเงินสมทบ

๐๑ พ.ย. ๒๐๒๑ ๑๖:๑๕

นางศิริลักษณ์ ฮั้วรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช (สพร.22 นศ.) เปิดเผยว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ สพร.22 นครศรีธรรมราช

พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545

๑๘ ต.ค. ๒๐๒๑ ๑๐:๐๓

นางศิริลักษณ์ ฮั้วรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบกิจการพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานให้มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ

สพร. 22 นครศรีธรรมราช เร่งประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0

๑๑ ต.ค. ๒๐๒๑ ๑๔:๐๘

นางศิริลักษณ์ ฮั้วรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช กล่าวว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อให้สถาบันฯ ดำเนินโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 2 แห่ง

เงินกู้ เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงาน

๐๘ ต.ค. ๒๐๒๑ ๑๕:๓๒

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช ระบุ กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ปล่อยกู้เงินเพื่อฝึกอบรมพนักงานในสถานประกอบกิจการ วงเงินสูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท โดยไม่คิดอัตราดอกเบี้ย ยื่นคำขอกู้พร้อมหลักฐานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2565นางศิริลักษณ์ ฮั้วรุ่งเรือง

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราชบูรณาการตรวจติดตามมาตรการป้องกัน และควบคุมโรคโควิด -19 ในสถานประกอบกิจการ

๐๖ ก.ย. ๒๐๒๑ ๑๕:๔๕

วันที่ 2 กันยายน 2564 นางศิริลักษณ์ ฮั้วรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายสุริยนต์ ไร่ข้าว นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ

สพร 22 นครศรีธรรมราช ตรวจความพร้อมเพื่อต่ออายุศูนย์ทดสอบฯ

๐๖ ก.ย. ๒๐๒๑ ๑๔:๐๒

วันที่ 3 กันยายน 2564 นางศิริลักษณ์ ฮั้วรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช ได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงาน (นายพิเชษฐ สวัสดี) ออกตรวจความพร้อมและความเหมาะสมของศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน โรงเรียนนครพัฒนาการบริบาล

สพร. 22 นครศรีธรรมราช ปรับกลยุทธ์เล็งใช้นักพัฒนาผลิตภาพแรงงานให้คำปรึกษาผ่านระบบออนไลน์

๑๖ ส.ค. ๒๐๒๑ ๑๐:๔๙

นางศิริลักษณ์ ฮั้วรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช (ผอ.สพร.22 นครศรีธรรมราช) กล่าวว่าในปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้สังคมต้องมีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

สพร 22 นศ. จัดประชุมคณะทำงานจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ ตามมาตรา 26

๑๖ มิ.ย. ๒๐๒๑ ๑๔:๑๐

วันที่ 15 มิถุนายน 2564 ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช (นางศิริลักษณ์ ฮั้วรุ่งเรือง)ได้มอบหมายให้นายพิเชษฐ สวัสดี ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงาน จัดประชุมคณะทำงานจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ ตามมาตรา 26

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช บูรณาการตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยง

๑๕ มิ.ย. ๒๐๒๑ ๑๗:๑๙

วันที่ 15 มิถุนายน 2564 นางศิริลักษณ์ ฮั้วรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช ได้มอบหมายให้นายสมเกียรติ เจษฎารมย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถและเจ้าหน้าที่

สพร 22 นครศรีธรรมราช เข้าตรวจเยี่ยม แนะนำ เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจหน่วยงาน

๑๐ มิ.ย. ๒๐๒๑ ๑๔:๒๘

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 นางศิริลักษณ์ ฮั้วรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช ได้มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ฯ นำทีมโดยนายสมเกียรติ เจษฎารมย์ ผ.อ.กลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ

เงินกู้ เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงาน

๒๑ พ.ค. ๒๐๒๑ ๑๔:๐๒

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช ระบุ กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ปล่อยกู้เงินเพื่อฝึกอบรมพนักงานในสถานประกอบกิจการ วงเงินสูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท โดยไม่คิดอัตราดอกเบี้ย ยื่นคำขอกู้พร้อมหลักฐานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 นางศิริลักษณ์ ฮั้วรุ่งเรือง

เคาะ 3 มาตรการช่วย สถานประกอบกิจการ รับผลกระทบ โควิด-19

๒๑ พ.ค. ๒๐๒๑ ๐๙:๓๒

นางศิริลักษณ์ ฮั้วรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19

สพร 22 นครศรีธรรมราช จับมือกับ วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง เพื่อผลักดันให้แรงงานในสถานประกอบการ และนักศึกษาของสถานศึกษาให้มีฝีมือได้มาตรฐานสากล

๐๑ มี.ค. ๒๐๒๑ ๑๐:๐๖

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช โดยนางศิริลักษณ์ ฮั้วรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง โดย นายวิวัฒน์ ศรีบุญนาค

สพร 22 นศ. ขับเคลื่อนโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0

๒๕ ก.พ. ๒๐๒๑ ๐๘:๔๒

24 กุมภาพันธ์ 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช ขับเคลื่อนโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ดำเนินการฝึกอบรมสาขาการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการ โดยมีนางศิริลักษณ์ ฮั้วรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม ณ ห้องอรพินธ์ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช

สพร 22 นครศรีธรรมราช ทดสอบช่างไฟฟ้าฯ

๒๖ ม.ค. ๒๐๒๑ ๑๖:๐๔

วันที่ 26 มกราคม 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 โดยมีผู้อำนวยการสถาบันฯ นางศิริลักษณ์ ฮั้วรุ่งเรือง ได้ให้การต้อนรับ และเยี่ยมชมเพื่อให้กำลังใจ แก่ผู้เข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

ภาพข่าว: สนพ.นครนายก ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

๐๙ พ.ค. ๒๐๑๙ ๑๕:๔๑

กรุงเทพฯ-9 พ.ค.-สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก นางศิริลักษณ์ ฮั้วรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ วัดพราหมณี พระอารามหลวง ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก

ภาพข่าว: พัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก ร่วมพิธีมอบผ้าไตรจีวร

๐๘ พ.ค. ๒๐๑๙ ๑๑:๑๙

กรุงเทพฯ-8 พ.ค.-สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก นางศิริลักษณ์ ฮั้วรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก ร่วมพิธีมอบผ้าไตรจีวรใน โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีนายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธานในพิธี ณ

สนพ.นครนายก ร่วมงานกิจกรรมวันคนพิการสากลจังหวัดนครนายก

๒๘ ธ.ค. ๒๐๑๘ ๑๕:๓๓

กรุงเทพฯ-28 ธ.ค.-สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก นางสาวปราณี นาคะนาท รองผู้ว่า ราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานพิธีเปิด วันคนพิการสากล จังหวัดนครนายก ประจำปี 2561 โดยนางศิริลักษณ์ ฮั้วรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครนายก

ภาพข่าว: สำนักงานพัฒนฝีมือแรงงานนครนายก ร่วมโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข

๒๑ ธ.ค. ๒๐๑๘ ๑๒:๒๐

กรุงเทพฯ-21 ธ.ค.-สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธาน โครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์ ให้ประชาชนจังหวัดนครนายก โดย นางศิริลักษณ์ ฮั้วรุ่งเรือง

ภาพข่าว: สนพ.นครนายก ขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดนครนายก

๑๘ ธ.ค. ๒๐๑๘ ๑๖:๔๘

กรุงเทพฯ-18 ธ.ค.-สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก วันที่ 18 ธันวาคม 2561 นางศิริลักษณ์ ฮั้วรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก ฝึกอบรมเทคนิคการสอนงานให้แก่วิทยากร

๓๐ ต.ค. ๒๐๑๘ ๑๒:๓๑

กรุงเทพฯ-30 ต.ค.-สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก นางศิริลักษณ์ ฮั้วรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาเทคนิคการสอนงาน ให้แก่ผู้ทำหน้าที่วิทยากรฝึกอบรม จำนวน 25 คน ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม - วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561