วโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

สรุปการสัมมนาวิชาการเวทีสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (FPO Forum) ภายใต้โครงการขยายบทบาทสำนักงานเศรษฐกิจการคลังสู่ภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 4/2562 ณ

๐๒ ส.ค. ๒๐๑๙ ๑๗:๓๓

กรุงเทพฯ-2 ส.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายวโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ได้เปิดการสัมมนาวิชาการเวทีสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (FPO Forum) เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมมณีจันท์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

ภาพข่าว: เปิดตัวหนังสั้นเชิญชวนบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

๑๐ เม.ย. ๒๐๑๙ ๐๙:๐๖

กรุงเทพฯ-10 เม.ย.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายวโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง นายณรงค์พล ประภานิรินธน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานกลยุทธ์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในฐานะผู้แทนประธานกรรมการสภาสถาบันการเงินของรัฐ และนายกอบศักดิ์ ดวงดี

ภาพข่าว: EXIM BANK เยี่ยมชมกิจการ บริษัท สตาร์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและส่งออกเครื่องปรับอากาศไทยไปตลาดโลก

๓๑ ม.ค. ๒๐๑๙ ๑๗:๕๘

กรุงเทพฯ-31 ม.ค.-EXIM BANK นายนพพร เทพสิทธา (ซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร และ ดร.วโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล (ขวา) กรรมการบริหาร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เข้าเยี่ยมชมกิจการบริษัท สตาร์ (ประเทศไทย) จำกัด รวมทั้งบริษัทในเครือ ได้แก่ บริษัท พี.พี.เจ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (PPJ)

ภาพข่าว: EXIM BANK มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนเรียนดี ประพฤติดี ขาดแคลนทุนทรัพย์ ครอบครัวพนักงานบริษัทผู้ประกอบการ

๐๕ พ.ย. ๒๐๑๘ ๑๖:๐๗

กรุงเทพฯ-5 พ.ย.-EXIM BANK ดร.วโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล กรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และนายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK มอบทุนการศึกษาในโครงการ ทุนน้ำใจ EXIM ให้สังคม ให้แก่เด็กและเยาวชนที่เรียนดี ประพฤติดี ขาดแคลนทุนทรัพย์

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค (Thai Regional Economic Sentiment Index: RSI) ประจำเดือนตุลาคม

๒๙ ต.ค. ๒๐๑๘ ๑๔:๕๓

กรุงเทพฯ-29 ต.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง ดัชนี RSI เดือนตุลาคม 2561 ชี้แนวโน้มอนาคตเศรษฐกิจที่ยังคงขยายตัวดีทั่วทุกภูมิภาค นำโดยภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคเหนือ โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนหลักจากภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน

รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2561 เศรษฐกิจไทยปี 2561 คาดว่าจะขยายตัวเร่งขึ้นจากปีก่อนมาอยู่ที่ร้อยละ 4.5

๒๙ ต.ค. ๒๐๑๘ ๑๔:๕๒

กรุงเทพฯ-29 ต.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง และนายวโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง แถลงข่าวประมาณการเศรษฐกิจไทย ณ เดือนตุลาคม 2561 ว่า เศรษฐกิจไทยในปี

ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 25 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๒๔ ต.ค. ๒๐๑๘ ๑๑:๑๓

กรุงเทพฯ-24 ต.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 25 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่16-17 ตุลาคม 2561 ณ กรุงพอร์ตมอร์สบี รัฐเอกราชปาปัวนิวกินี นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงว่า

การพบปะนักลงทุน (Roadshow) ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร

๒๐ ก.ย. ๒๐๑๘ ๐๙:๐๘

กรุงเทพฯ-20 ก.ย.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายวโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นหัวหน้าคณะจัดการประชุมพบปะนักลงทุนต่างชาติ ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 เพื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจไทยและการลงทุน

ภาพข่าว: การนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจไทยและการลงทุน

๒๐ ก.ย. ๒๐๑๘ ๐๙:๑๑

กรุงเทพฯ-20 ก.ย.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายวโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ร่วมการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจไทยและการลงทุน ในการประชุมพบปะนักลงทุน หัวข้อThailand's Transformation from an Emerging Market to Regional Economic Powerhouse ณ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือการวิจัย เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับสังคมสูงวัย ระหว่างสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กับวิทยาลัยประชากรศาสตร์

๒๕ มิ.ย. ๒๐๑๘ ๑๕:๓๖

กรุงเทพฯ-25 มิ.ย.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ร่วมเปิดพิธีและลงนามในพิธีบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือการวิจัยเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับสังคมสูงวัยระหว่างสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกับวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือการวิจัยเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับสังคมสูงวัย ระหว่างสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกับวิทยาลัยประชากรศาสตร์

๒๕ มิ.ย. ๒๐๑๘ ๑๑:๒๙

กรุงเทพฯ-25 มิ.ย.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ร่วมเปิดพิธีและลงนามในพิธีบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือการวิจัยเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับสังคมสูงวัยระหว่างสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกับวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาพข่าว: แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2561 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง

๓๐ พ.ค. ๒๐๑๘ ๑๖:๕๓

กรุงเทพฯ-30 พ.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายวโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลังพร้อมด้วยนายนายศรพล ตุลยะเสถียร ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28

ภาพข่าว: แถลงข่าวประเด็นเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจไทย

๓๐ พ.ค. ๒๐๑๘ ๑๖:๓๕

กรุงเทพฯ-30 พ.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายวโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลังพร้อมด้วยนายนายศรพล ตุลยะเสถียร ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงข่าว ประเด็นเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจไทย ได้แก่

รายงานภาวะเศรษฐกิจภูมิภาคประจำเดือนเมษายน ปี 2561

๓๐ พ.ค. ๒๐๑๘ ๑๕:๑๔

กรุงเทพฯ-30 พ.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง เศรษฐกิจภูมิภาคในเดือนเมษายน ปี 2561 ขยายตัวอย่างทั่วถึงในทุกภูมิภาค นำโดย กทม.และปริมณฑล ภาคกลาง และภาคใต้ โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการฟื้นตัวของการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน รวมถึงการขยายตัวต่อเนื่องของภาคการท่องเที่ยว

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำเดือนเมษายน ปี 2561

๓๐ พ.ค. ๒๐๑๘ ๑๕:๑๓

กรุงเทพฯ-30 พ.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง เศรษฐกิจไทยเดือนเมษายนเติบโตแข็งแกร่งต่อเนื่องจากไตรมาส 1 โดยเครื่องยนต์สำคัญมาจากการส่งออกสินค้า การบริโภคภายในประเทศ และการลงทุนภาคเอกชนที่ขยายตัวได้ดี ในขณะที่ด้านการผลิตส่งสัญญาณการเติบโตในทุกหมวดทั้งการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม เกษตรกรรม

ภาพข่าว: แถลงข่าวประเด็นเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจไทย

๒๙ มี.ค. ๒๐๑๘ ๑๗:๐๒

กรุงเทพฯ-29 มี.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายวโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง พร้อมด้วยนายศรพล ตุลยะเสถียร ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง

รายงานภาวะเศรษฐกิจภูมิภาคประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2561

๒๙ มี.ค. ๒๐๑๘ ๑๒:๒๘

กรุงเทพฯ-29 มี.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง เศรษฐกิจภูมิภาคในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2561 ขยายตัวอย่างทั่วถึงในทุกภูมิภาค นำโดย ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการฟื้นตัวของการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน สอดคล้องกับการขยายตัวต่อเนื่องของภาคการท่องเที่ยว

ภาพข่าว: การประชุม Big Data ผู้มีรายได้น้อย

๑๔ ก.พ. ๒๐๑๘ ๑๑:๓๑

กรุงเทพฯ-14 ก.พ.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุม Big Data ผู้มีรายได้น้อย โดยมีนายนรินทร์ กัลาณมิตร รองปลัดกระทรวงการคลัง นายวโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง

ภาพข่าว: แถลงข่าว RSI ประมาณการเศรษฐกิจไทย และรายงานภาวะเศรษฐกิจ

๒๙ ม.ค. ๒๐๑๘ ๑๖:๓๘

กรุงเทพฯ-29 ม.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยนายวโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รักษากรในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง และนายพิสิทธิ์ พัวพันธ์

รายงานภาวะเศรษฐกิจภูมิภาคประจำเดือนธันวาคม และไตรมาสที่ 4 ปี 2560

๒๙ ม.ค. ๒๐๑๘ ๑๕:๑๔

กรุงเทพฯ-29 ม.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง เศรษฐกิจภูมิภาคในเดือนธันวาคม และไตรมาสที่ 4 ปี 2560 ขยายตัวอย่างทั่วถึงในทุกภูมิภาค นำโดย ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต้ โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการฟื้นตัวของการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน สอดคล้องกับการขยายตัวต่อเนื่องของภาคการท่องเที่ยว

ภาพข่าว: แถลงข่าวรายงานภาวะเศรษฐกิจ พ.ย.2560 และดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค ธ.ค.2560

๒๘ ธ.ค. ๒๐๑๗ ๑๖:๓๔

กรุงเทพฯ-28 ธ.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง นายวโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง และนายศรพล ตุลยะเสถียร

ภาพข่าว: การประชุมระหว่างสำนักงานเศรษฐกิจของกระทรวงต่างๆ ครั้งที่ 1/2561

๑๕ พ.ย. ๒๐๑๗ ๑๕:๕๔

กรุงเทพฯ-15 พ.ย.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และนายวโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง ร่วมการประชุมระหว่างสำนักงานเศรษฐกิจของกระทรวงต่างๆ ครั้งที่ 1/2561 โดยมีผู้แทนจากสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ภาพข่าว: EXIM BANK จัดบรรยายนโยบายของสหรัฐฯ ต่อการค้าการลงทุนของไทย

๑๖ พ.ค. ๒๐๑๗ ๑๔:๔๙

กรุงเทพฯ-16 พ.ค.-EXIM BANK ดร.วโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล (ซ้ายสุด) และนายไพบูลย์ กิตติศรีกังวาน (ขวาสุด) กรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) พร้อมด้วยนายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK ให้การต้อนรับนางสาวปิยนารถ วัฒนาศิริ (ที่ 2 จากขวา)

ภาพข่าว: EXIM BANK ร่วมเสวนาในงานประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 22 ของ TNSC

๐๒ พ.ค. ๒๐๑๗ ๐๙:๓๔

กรุงเทพฯ-2 พ.ค.-EXIM BANK นายนพพร เทพสิทธา (ที่ 2 จากขวา) ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย และ ดร.วโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล (กลาง) กรรมการ EXIM BANK และรองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ถ่ายภาพร่วมกับ ดร.รักษ์

ภาพข่าว: KTAMรับรางวัลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น

๒๗ ก.พ. ๒๐๑๗ ๑๖:๒๔

กรุงเทพฯ-27 ก.พ.-KTAM นายวีระ วุฒิคงศิริกูล (ซ้าย ) รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) รับรางวัลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น ประเภทกองทุนร่วมทุน ( Pooled Fund) จากนายวโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล (ขวา) รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

บอร์ด กอช. ประกาศยุทธศาสตร์ดึงแรงงานนอกระบบ ออมสบาย ได้บำนาญ

๑๖ พ.ย. ๒๐๑๖ ๑๖:๔๖

กรุงเทพฯ-16 พ.ย.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. ประกาศวิสัยทัศน์ การเป็นหนึ่งในเสาหลักที่ส่งเสริมการออมเพื่อสร้างหลักประกันบำนาญพื้นฐานให้แก่สมาชิก พร้อมเดินหน้าตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2560-2564) มุ่งผลักดันและสร้างสมาชิกการออมต่อเนื่องอย่างยั่งยืน

บอร์ด กอช. ประกาศยุทธศาสตร์ดึงแรงงานนอกระบบ ออมสบาย ได้บำนาญ

๑๖ พ.ย. ๒๐๑๖ ๑๔:๔๖

กรุงเทพฯ-16 พ.ย.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. ประกาศวิสัยทัศน์ การเป็นหนึ่งในเสาหลักที่ส่งเสริมการออมเพื่อสร้างหลักประกันบำนาญพื้นฐานให้แก่สมาชิก พร้อมเดินหน้าตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2560-2564) มุ่งผลักดันและสร้างสมาชิกการออมต่อเนื่องอย่างยั่งยืน

ภาพข่าว: โฆษกกระทรวงการคลังแถลงข่าวมาตรการรองรับผู้สูงอายุ

๐๙ พ.ย. ๒๐๑๖ ๑๗:๑๔

กรุงเทพฯ-9 พ.ย.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง นายวโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และนายพรชัย ฐีระเวช รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8

การประชุมคณะทำงานเพื่อพัฒนาตลาดทุนอาเซียน

๓๐ ก.ย. ๒๐๑๖ ๑๘:๐๑

กรุงเทพฯ-30 ก.ย.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง (ASEAN Working Committee on Capital Market Development: WC-CMD) นายวโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อพัฒนาตลาดทุนอาเซียน (ASEAN Working Committee on Capital Market