วิโรจน์ ศิริรัตนรักษ์ ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

นายวิโรจน์ ศิริรัตนรักษ์ CEO แอดวานซ์ เว็บ เซอร์วิส เข้ารับประกาศเกียรติคุณ บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2021

๑๕ ธ.ค. ๒๐๒๑ ๑๖:๒๘

นายวิโรจน์ ศิริรัตนรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ เว็บ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เข้ารับมอบประกาศเกียรติคุณ บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2021