วินิตย์ ปิยะเมธาง ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

รพ.เอกชัย สถานที่ดี บรรยายกาศเลิศ สนง.วัฒนธรรมจังหวัดเลือกจัดอบรม

๒๘ ก.ค. ๒๐๑๔ ๑๖:๔๕

กรุงเทพฯ-28 ก.ค.-โรงพยาบาลเอกชัย นายวินิตย์ ปิยะเมธาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศาสนพิธีและมารยาทไทย จัดขึ้นโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร ณ ห้องประชุมสาคร 1

สมุทรสาคร นครแห่งความซื่อสัตย์

๐๓ ก.พ. ๒๐๑๔ ๑๔:๒๓

กรุงเทพฯ-3 ก.พ.-ชมรมสื่อท่องเที่ยว งาน สมุทรสาคร นครแห่งความซื่อสัตย์โครงการส่งเสริมกีฬาและวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร ว่าที่ ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร , นายวินิตย์ ปิยะเมธาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายสุรเชษฐ์ รัตนนุกูล

ภาพข่าว: ซีพีเอฟชวนคนไทยปลูกป่าชายเลนเทิดไท้องค์ราชัน

๑๙ พ.ย. ๒๐๑๓ ๑๗:๓๗

กรุงเทพฯ-19 พ.ย.-ซีพีเอฟ โรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำมหาชัย ซีพีเอฟ ได้จัดโครงการ ซีพีเอฟ มหาชัย ร่วมใจปลูกป่าชายเลนเทิดไท้องค์ราชัน โดยได้รับเกียรติจากนายวินิตย์ ปิยะเมธาง (แถวหลังที่ 5 จากขวา) รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานเปิดงาน โดยมีนายฤาชา สิงขรรัมย์ (แถวหลังที่ 4 จากขวา)