ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัยนานาชาติรีเจ้นท์ | newswit

ดร.วีระชัย เตชะวิจิตร์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ดร.วีระชัย เตชะวิจิตร์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
– กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีคำสั่งที่ 109/2564 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 แต่งตั้ง ดร. Aug 2021
ดร.วีระชัย เตชะวิจิตร์ ประธานคณะกรรมการโรงเรียนและวิทยาลัยนานาชาติรีเจ้นท์และคุณขวัญชนก
ดร.วีระชัย เตชะวิจิตร์ ประธานคณะกรรมการโรงเรียนและวิทยาลัยนานาชาติรีเจ้นท์และคุณขวัญชนก
เตชะวิจิตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและวิทยาลัยนานาชาติรีเจ้นท์ เดินทางเข้าร่วมประชุมที่มหาวิทยาลัยลอนดอน ณ กรุงลอนดอน Mar 2018
หลักสูตร BTEC จากวิทยาลัยนานาชาติรีเจ้นท์
หลักสูตร BTEC จากวิทยาลัยนานาชาติรีเจ้นท์
นำนักศึกษาเปิดประสบการณ์การศึกษาในสหราชอาณาจักร – ● วิทยาลัยนานาชาติเดอะรีเจ้นท์ Jul 2017
หลักสูตร BTEC ของ Pearson UK ช่วยปฎิรูปการศึกษาเพื่ออาชีพของประเทศไทย
หลักสูตร BTEC ของ Pearson UK ช่วยปฎิรูปการศึกษาเพื่ออาชีพของประเทศไทย
– ทั้งนี้รัฐบาลอังกฤษได้ไว้วางใจให้ Pearson เป็นผู้บริหารและควบคุมคุณภาพการศึกษาระดับพื้นฐานของอังกฤษ คือ IGCSE Apr 2017