วิจารย์ สิมาฉายา ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และ เลขาธิการองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ ประธานโครงการความร่วมมือภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม เพื่อจัดการพลาสติก และขยะอย่างยั่งยืน (PPP Plastics) เป็นประธานในพิธีเปิดงานเสวนาออนไลน์ หัวข้อ ขยะพลาสติก : การจัดการและโอกาส Post COVID-19 (หาทางออก เพิ่มโอกาส สร

รวมพลังจัดการขยะพลาสติก

๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๔ ๑๑:๑๗
กรุงเทพฯ-26 ส.ค.-โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ฐนนท์ศรณ์ เลิศฤทธิ์ศิริกุล ประธานนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยากรพลังงาน รุ่นที่ 7 (วพน.7) จัดงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ระหว่างเพื่อนร่วมรุ่น โดยมี ชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ดร. วิจารย์ สิมาฉายา จุมพล ริมสาคร รังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ชูชาติ เพ็ชรอำไพ ดร.ชาญศิลป์ ตรีนุชกร และ ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ มาร่วมเป็นเกียรติในงานด้วย ที่ห้องมรกต โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์

วพน.7 สังสรรค์หลัง COVID-19

๒๖ ส.ค. ๒๐๒๐ ๑๔:๓๙
กรุงเทพฯ-21 พ.ค.-กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นประธานการประชุมหารือประเด็นความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยมีประเด็นสำคัญ อาทิ การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ ส.ป.ก. การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์ การบังคับใช้กฎหมายการปล่อยมลพิษจากการเกษตร

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ (หารือ)

๒๑ พ.ค. ๒๐๑๙ ๑๕:๔๕

รมว.ทส. ตรวจเยี่ยม อ.อ.ป.

๒๙ พ.ย. ๒๐๑๗ ๑๑:๑๓

กรุงเทพฯ-29 พ.ย.-องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พร้อมให้โอวาท ณ

ภาพข่าว: เอสเอสไอรับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติลดก๊าซเรือนกระจก

๒๐ ต.ค. ๒๐๑๗ ๑๕:๐๓

กรุงเทพฯ-20 ต.ค.-สหวิริยาสตีลอินดัสตรี บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ โดยนายประโพธ จูประชากรณ์ ผู้จัดการสำนักพัฒนากลยุทธ์และเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมและกากอุตสาหกรรม เป็นผู้แทนรับมอบใบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ประเภทโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย

ภาพข่าว: TPIPP คว้าเกียรติบัตรลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก

๐๙ ต.ค. ๒๐๑๗ ๑๐:๐๗

กรุงเทพฯ-9 ต.ค.-เอ็ม ที มัลติมีเดีย นายวรวิทย์ เลิศบุษศราคาม (ซ้าย) รองผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายโรงงาน บมจ.ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ หรือ TPIPPรับมอบเกียรติบัตรจาก นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในงานร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน ประจำปี 2560

ภาพข่าว: 11 บริษัทในกลุ่มเอสซีจี เคมิคอลส์ รับประกาศนียบัตรคาร์บอนฟุตพริ้นท์ พร้อมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

๐๕ ต.ค. ๒๐๑๗ ๑๑:๑๘

กรุงเทพฯ-5 ต.ค.-เอสซีจี 11 บริษัทในกลุ่มเอสซีจี เคมิคอลส์ เข้ารับมอบประกาศนียบัตรคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ในงาน ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน ประจำปี 2560 จากกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยมี ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยูนิไทยชิปยาร์ดฯ เข้ารับรางวัลในงาน ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน ต่อเนื่องเป็นปีที่สาม

๒๗ ก.ย. ๒๐๑๗ ๐๙:๐๘

กรุงเทพฯ-27 ก.ย.-ยูนิไทยชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง บริษัท ยูนิไทยชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจาก ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในงาน ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา

บริษัท เอสไอจี คอมบิบล็อค จำกัด ผู้ผลิตกล่องยูเอชทีรายแรก ในประเทศไทย ได้รับรองขึ้นทะเบียนฉลากทองลดโลกร้อน

๒๕ ก.ย. ๒๐๑๗ ๑๒:๐๒

กรุงเทพฯ-25 ก.ย.- นวพล ชื่นศิริ ผู้อำนวยการสูงสุดฝ่ายบริหารงานขายภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกใต้ บริษัทเอสไอจี คอมบิบล็อค ประเทศไทย พร้อมด้วยคณะ ได้เข้ารับเกียรติบัตรฉลากทองลดโลกร้อน ในฐานะผู้ประกอบการแบบอย่างที่ดี จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยมี ดร.วิจารย์ สิมาฉายา

GPSC รับรางวัลลดโลกร้อน

๒๑ ก.ย. ๒๐๑๗ ๑๕:๒๒

กรุงเทพฯ-21 ก.ย.-โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ นายสมรชัย คุณรักษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ปฏิบัติการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำในการดำเนินธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปโภคของกลุ่ม ปตท. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้ารับมอบประกาศนียบัตรและโล่เกียรติยศ ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก