วันเพ็ญ อรรชุนเดชะ ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ภาพข่าว: EXIM BANK พบปะหารืออธิบดีกรมการเงินต่างประเทศและคุ้มครองหนี้สิน สปป.ลาว สนับสนุนการค้าการลงทุนไทยใน

๒๗ พ.ย. ๒๐๑๙ ๐๙:๒๘

กรุงเทพฯ-27 พ.ย.-ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย นางวันเพ็ญ อรรชุนเดชะ (ที่ 4 จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เข้าเยี่ยมคารวะและพบปะหารือนายสุลิวัด สุวันนะจูมคำ (ที่ 4 จากซ้าย) อธิบดีกรมการเงินต่างประเทศและคุ้มครองหนี้สิน

EXIM BANK แต่งตั้งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการดูแลสายงานกำกับและการเงิน

๐๖ พ.ย. ๒๐๑๙ ๑๔:๒๐

กรุงเทพฯ-6 พ.ย.-ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย EXIM BANK แต่งตั้งนางวันเพ็ญ อรรชุนเดชะ เป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ดูแลสายงานกำกับและการเงิน ประกอบด้วยฝ่ายบัญชี ฝ่ายบริหารความเสี่ยง ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน และฝ่ายธุรการ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป

ภาพข่าว: EXIM BANK สนับสนุนเงินกู้ขยายกำลังการผลิตโรงผลิตน้ำประปาที่หลวงพระบาง สปป.ลาว

๑๖ พ.ค. ๒๐๑๖ ๑๐:๓๖

กรุงเทพฯ-16 พ.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายเขมทัศน์ สายเชื้อ (กลาง) รักษาการกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามระหว่างนางวันเพ็ญ อรรชุนเดชะ (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายโครงการระหว่างประเทศ EXIM BANK และนายพีระ

ภาพข่าว: EXIM BANK สนับสนุนเงินกู้ขยายกำลังการผลิตโรงผลิตน้ำประปาที่หลวงพระบาง สปป.ลาว

๑๒ พ.ค. ๒๐๑๖ ๑๖:๒๐

กรุงเทพฯ-12 พ.ค.-EXIM BANK นายเขมทัศน์ สายเชื้อ (กลาง) รักษาการกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามระหว่างนางวันเพ็ญ อรรชุนเดชะ (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายโครงการระหว่างประเทศ EXIM BANK และนายพีระ อินทรทูต (ซ้ายสุด)

EXIM BANK สนับสนุนเงินกู้ขยายกำลังการผลิตโรงผลิตน้ำประปาที่หลวงพระบาง สปป.ลาว

๑๑ พ.ค. ๒๐๑๖ ๑๑:๔๙

กรุงเทพฯ-11 พ.ค.-EXIM BANK EXIM BANK ปล่อยกู้เพิ่มอีก 8 ล้านบาท รวมเป็น 78 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการขยายกำลังการผลิตของเอเชีย น้ำประปา หลวงพระบาง รองรับการบริโภคภายในครัวเรือนและในภาคอุตสาหกรรมของเมืองหลวงพระบาง สปป.ลาว นายเขมทัศน์ สายเชื้อ รักษาการกรรมการผู้จัดการ

EXIM BANK แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักบริหารและผู้อำนวยการฝ่ายโครงการระหว่างประเทศ

๓๑ มี.ค. ๒๐๑๐ ๑๔:๓๙

กรุงเทพฯ-31 มี.ค.-EXIM BANK ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) แต่งตั้งนางอรุณศรี สรรพเพทย์พิศาล เป็นผู้อำนวยการสำนักบริหาร ดูแลงานด้านการดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการธนาคาร รวมทั้งงานประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกธนาคาร และแต่งตั้งนางวันเพ็ญ อรรชุนเดชะ