วรัชญา ศรีมาจันทร์ ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ก.ล.ต. เปิดเผยการปรับปรุงการมอบหมายงาน และแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง

๑๓ พ.ย. ๒๐๑๙ ๑๑:๓๓

กรุงเทพฯ-13 พ.ย.-ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ได้มีมติแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง ก.ล.ต. จึงเปิดเผยการปรับปรุงการมอบหมายงาน และรายละเอียดการแต่งตั้ง ดังนี้ - ให้ นางวรัชญา ศรีมาจันทร์ รองเลขาธิการ ดูแลสายบังคับใช้กฎหมายและสายกฎหมาย เป็น รองเลขาธิการ

ก.ล.ต. - FETCO ประชุมประจำไตรมาส เพื่อร่วมมือพัฒนาตลาดทุนไทย

๓๐ ก.ย. ๒๐๑๙ ๑๘:๑๖

กรุงเทพฯ-30 ก.ย.-ก.ล.ต. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พร้อมด้วย นางสิริวิภา สุพรรณธเนศ นางวรัชญา ศรีมาจันทร์ รองเลขาธิการ และคณะผู้บริหาร ประชุมประจำไตรมาส ครั้งที่ 2/2562 ร่วมกับสภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO) นำโดยนายไพบูลย์ นลินทรางกูร

ภาพข่าว: ก.ล.ต. ร่วมกิจกรรม วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2562

๐๖ ก.ย. ๒๐๑๙ ๑๔:๐๙

กรุงเทพฯ-6 ก.ย.-IR PLUS นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) นางสิริวิภา สุพรรณธเนศ นางวรัชญา ศรีมาจันทร์ และนางปะราลี สุคนธมาน รองเลขาธิการ พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน ก.ล.ต. กว่า 200 คน ร่วมแสดงพลังต่อต้านคอร์รัปชัน ในงาน

ก.ล.ต. รับฟังความเห็นจากผู้ลงทุน กรณีเกณฑ์เปิดซื้อขายหุ้น SP

๑๔ มิ.ย. ๒๐๑๙ ๐๘:๑๘

กรุงเทพฯ-14 มิ.ย.-ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงาน ก.ล.ต. นางวรัชญา ศรีมาจันทร์ รองเลขาธิการ และนายศักรินทร์ ร่วมรังษี ผู้ช่วยเลขาธิการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) หรือ EARTH ประมาณ 90 คน

ก.ล.ต. มุ่งยกระดับมาตรฐานธรรมาภิบาลการกำกับดูแล เพื่อพัฒนา ตอบโจทย์ทุกภาคส่วนในตลาดทุน

๐๑ ธ.ค. ๒๐๑๗ ๑๔:๐๙

กรุงเทพฯ-1 ธ.ค.-ก.ล.ต. ก.ล.ต. มุ่งมั่นพัฒนาการทำหน้าที่กำกับดูแลเพื่อพัฒนาตลาดทุน (regulation for growth) เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนร่วมในตลาดทุนทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม นางวรัชญา ศรีมาจันทร์ ผู้ช่วยเลขาธิการอาวุโส สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ก.ล.ต. มุ่งยกระดับบรรษัทภิบาลสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน

๐๖ ต.ค. ๒๐๑๖ ๑๕:๓๕

กรุงเทพฯ-6 ต.ค.-สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก.ล.ต. เสริมสร้างความเชื่อมั่นและความสามารถในการแข่งขันของบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ให้อยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างยั่งยืน พร้อมก้าวเข้าสู่ ประเทศไทย 4.0 นางวรัชญา ศรีมาจันทร์ ผู้ช่วยเลขาธิการอาวุโส ก.ล.ต. กล่าวว่า ที่ผ่านมา บจ.

ก.ล.ต. วางแนวปฏิบัติการเรียกเอกสารแสดงตัวตนในการประชุมผู้ถือหุ้น

๒๖ ก.พ. ๒๐๑๖ ๑๕:๑๓

กรุงเทพฯ-26 ก.พ.-ก.ล.ต. ก.ล.ต. วางแนวทางแก่บริษัทจดทะเบียน (บจ.) ในการเรียกเอกสารแสดงตัวตนของผู้ถือหุ้นเพื่อเข้าร่วมประชุมหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลดต้นทุน โดยเฉพาะสำหรับผู้ลงทุนต่างประเทศ นางวรัชญา ศรีมาจันทร์ ผู้ช่วยเลขาธิการอาวุโส ก.ล.ต. กล่าวว่า ที่ผ่านมาพบว่าแต่ละ บจ.

ก.ล.ต. เปิดหลักสูตร ตลาดทุนเพื่อสื่อมวลชน ครั้งที่ 2

๒๑ ต.ค. ๒๐๑๕ ๑๖:๓๕

กรุงเทพฯ-21 ต.ค.-ก.ล.ต. หลักสูตร ตลาดทุนเพื่อสื่อมวลชน ครั้งที่ 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2558 เวลา 14.30 16.00 น. ในหัวข้อ 'PP' ก็โปร่งใสได้ (PP: การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แก่บุคคลในวงจำกัด) โดย ผู้ช่วยเลขาธิการอาวุโส ก.ล.ต. คุณวรัชญา ศรีมาจันทร์ ที่ห้องประชุม 1501 ชั้น 15 สำนักงาน ก.ล.ต.

ก.ล.ต. จัดการบรรยายหลักสูตร ตลาดทุนเพื่อสื่อมวลชน ครั้งที่ 2

๒๐ ต.ค. ๒๐๑๕ ๑๓:๒๑

กรุงเทพฯ-20 ต.ค.-ก.ล.ต. หลักสูตร ตลาดทุนเพื่อสื่อมวลชน ครั้งที่ 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2558 เขยิบเวลาบรรยายเป็นเวลา 14.30 16.00 น. สำหรับหัวข้อ 'PP' ก็โปร่งใสได้ (PP: การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แก่บุคคลในวงจำกัด) โดย ผู้ช่วยเลขาธิการอาวุโส ก.ล.ต. คุณวรัชญา ศรีมาจันทร์ ค่ะ ที่ห้องประชุม 1501 ชั้น

ภาพข่าว: การกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ

๒๒ มิ.ย. ๒๐๑๕ ๑๑:๒๖

กรุงเทพฯ-22 มิ.ย.-โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดการสัมมนา บุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2558 และการสัมมนาหัวข้อ ความคาดหวังต่อบทบาทหน้าที่กรรมการรัฐวิสาหกิจ โดย ศ. ดร.เทียนฉาย กีระนันทน์ ประธานสภาปฎิรูปแห่งชาติ และ นางวรัชญา

ภาพข่าว: ก.ล.ต. เตรียมพร้อมกรรมการตรวจสอบรับมือพัฒนาการทางบัญชี

๑๖ ก.พ. ๒๐๑๕ ๑๒:๒๖

กรุงเทพฯ-16 ก.พ.-ก.ล.ต. วรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) (ที่ 3 จากซ้าย) และ วรัชญา ศรีมาจันทร์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ก.ล.ต. ให้การต้อนรับ ประสัณห์ เชื้อพานิช นายกสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ กุศยา ลีฬหาวงศ์ (ที่ 2 จากซ้าย) สุวิมล กุลาเลิศ

ก.ล.ต. ปรับปรุงโครงสร้างสายการบังคับบัญชา

๓๑ ต.ค. ๒๐๑๔ ๑๘:๒๐

กรุงเทพฯ-31 ต.ค.-ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติปรับปรุงโครงสร้างสายการบังคับบัญชา มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นไป ดังนี้ 1. รองเลขาธิการ นายชาลี จันทนยิ่งยง เป็นผู้บังคับบัญชาสายงานที่ประกอบด้วย 1.1 สายพัฒนาและป้องปราม โดยมีนางวรัชญา ศรีมาจันทร์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ดูแลฝ่ายพัฒนาบริษัท

ภาพข่าว: ก.ล.ต. รับรางวัลบูธดีเด่นด้านข้อมูล

๑๘ ธ.ค. ๒๐๑๓ ๑๔:๑๖

กรุงเทพฯ-18 ธ.ค.-ตลท. นางวรัชญา ศรีมาจันทร์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ก.ล.ต. รับรางวัลบูธนิทรรศการดีเด่นด้านข้อมูล ประเภทบูธขนาดเล็ก จากนายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2556 รางวัลดังกล่าวได้รับจากการโหวตของผู้เข้าชมงาน SET in the City 2013

ก.ล.ต. รับรางวัล บูธนิทรรศการดีเด่นด้านข้อมูล ในงาน SET in the City 2013

๑๘ ธ.ค. ๒๐๑๓ ๑๓:๓๘

กรุงเทพฯ-18 ธ.ค.-ก.ล.ต. ก.ล.ต. รับรางวัลบูธนิทรรศการดีเด่นด้านข้อมูล ประเภทบูธขนาดเล็ก จากการโหวตของผู้เข้าชมงานSET in the City 2013 นางวรัชญา ศรีมาจันทร์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ก.ล.ต. เป็นผู้แทนรับรางวัลบูธนิทรรศการดีเด่นด้านข้อมูลประเภทบูธขนาดเล็ก จากนายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการและผู้จัดการ

ภาพข่าว: แถลงทิศทาง CSR Sustainability ปี 2556

๐๔ ก.พ. ๒๐๑๓ ๑๐:๐๕

กรุงเทพฯ-4 ก.พ.-สถาบันไทยพัฒน์ สถาบันไทยพัฒน์ สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)ร่วมแถลงทิศทาง CSR Sustainability ปี 2556: Sustainable Development 2.0พร้อมเสวนาเรื่อง Integrated CSR Reporting:แนวทางการเปิดเผยข้อมูล

ภาพข่าว: ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผยทิศทาง CSR Sustainability ปี 2556

๐๑ ก.พ. ๒๐๑๓ ๑๕:๓๖

กรุงเทพฯ-1 ก.พ.-ตลท. บดินทร์ อูนากูล รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกรรมการ สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) กล่าวเปิดงานแถลง CSR Sustainability ปี 2556 Sustainable Development 2.0 พร้อมงานเสวนา Integrated CSR Reporting: แนวทางการเปิดเผยข้อมูล CSR ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผยทิศทาง CSR Sustainability ปี 2556

๓๑ ม.ค. ๒๐๑๓ ๑๕:๐๔

กรุงเทพฯ-31 ม.ค.-ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บดินทร์ อูนากูล รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกรรมการ สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) กล่าวเปิดงานแถลง CSR Sustainability ปี 2556 Sustainable Development 2.0 พร้อมงานเสวนา Integrated CSR Reporting: แนวทางการเปิดเผยข้อมูล CSR ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

ก.ล.ต. แต่งตั้งผู้บริหาร

๑๕ ก.ย. ๒๐๐๔ ๑๔:๔๔

กรุงเทพฯ-15 ก.ย.-ก.ล.ต. ก.ล.ต. แต่งตั้งผู้บริหาร ดังนี้ 1. นางปะราลี สุคนธมาน ผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบและคดี เป็น ผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับธุรกิจนายหน้าและค้าหลักทรัพย์ 2. นางวรัชญา ศรีมาจันทร์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ เป็น ผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบและคดี 3. นายประกิด บุณยัษฐิติ ผู้อำนวยการ

ภาพข่าว: ซีเอส ล็อกซอินโฟ เปิดบ้านต้อนรับ ก.ล.ต - ตลาดหลักทรัพย์

๑๒ มี.ค. ๒๐๐๔ ๐๙:๐๘

กรุงเทพฯ-12 มี.ค.-ซีเอส ล็อกซอินโฟ ดร.ธัชพงษ์ โหตรภวานนท์ (แถวหลังซ้ายสุด) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) และ นาย วสันต์ จาติกวณิช (แถวหลังที่ 2 จากซ้าย) กรรมการบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง ให้การต้อนรับ นาง วรัชญา ศรีมาจันทร์