ลักขณา ลีละยุทธโยธิน ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ภาพข่าว: เปิดงานประชุมวิชาการด้านโภชนาการ แบรนด์ เฮลธ์ คอนเฟอร์เรนซ์ 2019

๒๑ พ.ย. ๒๐๑๙ ๐๗:๔๖

กรุงเทพฯ-21 พ.ย.-คอมมูนิเคชั่น แอนด์ มอร์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงโปรดให้ หม่อมราชวงศ์สมลาภ กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ไปทรงเปิดงานประชุมวิชาการด้านโภชนาการ แบรนด์ เฮลธ์ คอนเฟอร์เรนซ์ 2019 เรื่อง อาหารและโภชนาการเพื่อเสริมสุขภาพสมอง และมอบรางวัลทุนวิจัย แบรนด์ เฮลธ์

เข้าเฝ้าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

๑๑ ก.ย. ๒๐๑๙ ๑๐:๔๗

กรุงเทพฯ-11 ก.ย.-คอมมูนิเคชั่น แอนด์ มอร์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน พระราชวโรกาส ให้ นางสาวลักขณา ลีละยุทธโยธิน ที่ปรึกษา บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด นำคณะกรรมการจัดงาน แบรนด์.พลังเพื่อเลือดใหม่ 2562 เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทฯ

ภาพข่าว: แสดงความยินดีกับนายกสมาคมการตลาดคนใหม่

๒๖ เม.ย. ๒๐๑๘ ๑๔:๑๖

กรุงเทพฯ-26 เม.ย.-อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น นางสุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์ อดีตนายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (ที่ 5 จากซ้าย) และ ดร. ลักขณา ลีละยุทธโยธิน ประธานกรรมการมูลนิธิสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (ที่ 3 จากซ้าย) พร้อมคณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดีกับ นายอรรถพล

ภาพข่าว: คณะชมรมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์ฯ เยี่ยมชมแบรนด์ เฮลธ์ ดิสคัฟเวอรี เซ็นเตอร์

๑๐ เม.ย. ๒๐๑๘ ๑๕:๕๒

กรุงเทพฯ-10 เม.ย.-คอมมูนิเคชั่น แอนด์ มอร์ รศ.นพ.ทวี ศิริวงศ์ ประธานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงสุขภาพฯ พร้อมคณะชมรมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์ฯ รุ่นปี 2515 เข้าเยี่ยมชม แบรนด์ เฮลธ์ ดิสคัฟเวอรี เซ็นเตอร์ (BRAND'S Health Discovery Centre) โดยมี ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน ที่ปรึกษา บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่

ภาพข่าว: มอบโลหิตจากโครงการ แบรนด์ยังบลัด พลังเพื่อเลือดใหม่

๐๓ พ.ย. ๒๐๑๗ ๑๑:๔๘

กรุงเทพฯ-3 พ.ย.-คอมมูนิเคชั่น แอนด์ มอร์ นาวาโทหญิงแพทย์หญิง อุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย รับมอบโลหิตจากโครงการ แบรนด์ยังบลัด พลังเพื่อเลือดใหม่ จำนวน 92,063 ยูนิต โดยมี ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน ประธานอนุกรรมการรณรงค์เพิ่มผู้บริจาคโลหิต

ภาพข่าว: เปิด โครงการ แบรนด์พลังเพื่อเลือดใหม่ ปี 2560

๒๖ ก.ย. ๒๐๑๗ ๐๘:๔๔

กรุงเทพฯ-26 ก.ย.-คอมมูนิเคชั่น แอนด์ มอร์ นาวาโทหญิงแพทย์หญิง อุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน ประธานอนุกรรมการรณรงค์เพิ่มผู้บริจาคโลหิต คณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิตแห่งสภากาชาดไทย แถลงข่าวเปิดโครงการ แบรนด์ยังบลัด

ภาพข่าว: คูโดส จัดทัพพร้อมรับดิจิตอลเทรนด์

๐๓ พ.ค. ๒๐๑๗ ๑๒:๐๓

กรุงเทพฯ-3 พ.ค.-สปาร์ค คอมมิวนิเคชั่นส์ จากซ้ายไปขวา - คุณอชิรญา รัชตะวรรณ ผู้อำนวยการสายงานการตลาด บริษัท ซี.ไอ.ที. จำกัด - คุณสรวงสุดา ศรีวิชาญกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซี.ไอ.ที. จำกัด - ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน กรรมการ บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด และนายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย -

ภาพข่าว: แบรนด์ยังบลัด เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

๑๔ มี.ค. ๒๐๑๗ ๑๖:๐๑

กรุงเทพฯ-14 มี.ค.-คอมมูนิเคชั่น แอนด์ มอร์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายตุลย์ วงศ์ศุภสวัสดิ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด นำ ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน และคณะกรรมการโครงการ แบรนด์.ยังบลัด พลังเพื่อเลือดใหม่ เข้าเฝ้าฯ เพื่อทูลเกล้าฯ

ภาพข่าว: กลยุทธ์สร้างแบรนด์อย่างยั่งยืน

๒๔ ก.พ. ๒๐๑๗ ๑๖:๓๑

กรุงเทพฯ-24 ก.พ.-คอมมูนิเคชั่น แอนด์ มอร์ ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน กรรมการบริษัท บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นประธานบรรยายพิเศษเรื่อง กลยุทธ์สร้างแบรนด์อย่างยั่งยืน (Sustainable Brand Building) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างกลยุทธ์ที่เหมาะกับตัวเอง ให้กับผู้บริหารระดับสูงในกลุ่ม บริษัท

ภาพข่าว: TM จัดอบรมสัมมนา ในหัวข้อ การตลาดยุคใหม่ Marketing in the New Era

๒๐ ก.พ. ๒๐๑๗ ๑๗:๕๒

กรุงเทพฯ-20 ก.พ.-เดอะเวย์ คอมมิวนิเคชั่น นางสุนทรี จรรโลงบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เภสัชกรปรีชา พันธุ์ติเวช รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) หรือ TM จัดกิจกรรมอบรมสัมมนา การตลาดยุคใหม่ Marketing in the New Era ให้กับพนักงานบริษัทฯ โดยมี ดร.ลักขณา

ภาพข่าว: แบรนด์ชวนสร้างความดี เพื่อมูลนิธิขาเทียมฯ

๒๙ ธ.ค. ๒๐๑๖ ๑๖:๑๐

กรุงเทพฯ-29 ธ.ค.-คอมมูนิเคชั่น แอนด์ มอร์ ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน (ที่ 3 จากขวา) กรรมการ บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด และ รศ.นพ.วัชระ รุจิเวชพงศธร (กลาง) เลขาธิการมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมเปิด โครงการ แบรนด์สร้างความดี.เพื่อมูลนิธิขาเทียม

ภาพข่าว: ประชุมวิชาการเรื่อง เคล็ดลับชะลอวัย สุขภาพดี ใช้ยาอย่างปลอดภัยในผู้สูงวัย

๑๐ พ.ย. ๒๐๑๖ ๐๙:๓๓

กรุงเทพฯ-10 พ.ย.-คอมมูนิเคชั่น แอนด์ มอร์ ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการ บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ รศ.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส (ที่ 4 จากซ้าย) คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการเรื่อง เคล็ดลับชะลอวัย สุขภาพดี ใช้ยาอย่างปลอดภัยในผู้สูงวัย

ภาพข่าว: เปิดโครงการ แบรนด์ยังบลัด พลังเพื่อเลือดใหม่ ประจำปี 2559

๒๓ ก.ย. ๒๐๑๖ ๐๙:๒๓

กรุงเทพฯ-23 ก.ย.-คอมมูนิเคชั่น แอนด์ มอร์ นาวาโทหญิงแพทย์หญิง อุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และ ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน กรรมการ บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด แถลงข่าวเปิดโครงการ แบรนด์ยังบลัด พลังเพื่อเลือดใหม่ ประจำปี 2559 เพื่อรณรงค์ให้นิสิต

ภาพข่าว: มูลนิธิเพื่อการศึกษาสมาคมการตลาดฯ มอบทุนพร้อมโอกาสที่มากกว่า

๐๙ ส.ค. ๒๐๑๖ ๑๐:๕๐

กรุงเทพฯ-9 ส.ค.-อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน (คนที่ 3 จากขวา) ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย เป็นประธานมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่เรียนดีและมีศักยภาพที่จะเป็นนักการตลาดที่ดี จำนวน 25 ทุนรวมเป็นเงิน 750,000 บาท

ภาพข่าว: เปิดโครงการ เซเรบอส อวอร์ด 2016 ทุนวิจัยด้านสุขภาพของไทย

๑๗ มี.ค. ๒๐๑๖ ๑๗:๕๔

กรุงเทพฯ-17 มี.ค.-คอมมูนิเคชั่น แอนด์ มอร์ ศ.เกียรติคุณ นพ.จอมจักร จันทรสกุล (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานคณะกรรมการพิจารณาทุนวิจัย เซเรบอส อวอร์ด และ ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน (กลาง) กรรมการ บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด เปิดโครงการ เซเรบอส อวอร์ด 2016 ทุนวิจัยด้านสุขภาพของไทย ที่เปิดโอกาสให้แพทย์

ภาพข่าว: เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ถวายเงิน

๐๘ มี.ค. ๒๐๑๖ ๑๖:๓๗

กรุงเทพฯ-8 มี.ค.-คอมมูนิเคชั่น แอนด์ มอร์ ? สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายตุลย์ วงศ์ศุภสวัสดิ์ ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน และคณะผู้บริหาร บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด เข้าเฝ้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจัดงานฉลอง แบรนด์ 180 ปี

แบรนด์เปิดตัวแคมเปญต้อนรับปีใหม่ แบรนด์.ให้กันด้วยใจ

๑๔ ธ.ค. ๒๐๑๕ ๑๔:๑๕

กรุงเทพฯ-14 ธ.ค.-คอมมูนิเคชั่น แอนด์ มอร์ นายบุญเลิศ สุขเสรีทรัพย์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด แถลงข่าวเปิดตัวแคมเปญต้อนรับปีใหม่ แบรนด์.ให้กันด้วยใจ ซึ่งเป็น กิจกรรมรณรงค์มอบกระเช้าผลิตภัณฑ์แบรนด์เป็นของขวัญปีใหม่เพื่อมอบให้กับคนที่เคารพรัก โดยมี ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน

แบรนด์ยกครอบครัวเชียร์ทีมชาติไทย พบ ไต้หวัน ติดขอบสนาม

๐๘ ธ.ค. ๒๐๑๕ ๑๗:๕๑

กรุงเทพฯ-8 ธ.ค.-คอมมูนิเคชั่น แอนด์ มอร์ ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน กรรมการบริษัท และ นายบุญเลิศ สุขเสรีทรัพย์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาด บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด นำทีมสมาชิกครอบครัวแบรนด์ ไปเชียร์นักเตะทีมชาติไทยถึงขอบสนามราชมังคลากีฬาสถาน

ภาพข่าว: มูลนิธิคุณแม่คุณภาพ รับมอบเงิน ช่วยกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ

๐๕ พ.ย. ๒๐๑๕ ๑๒:๑๘

กรุงเทพฯ-5 พ.ย.-คอมมูนิเคชั่น แอนด์ มอร์ ท่านผู้หญิงเพ็ญศรี วัชโรทัย ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ มูลนิธิคุณแม่คุณภาพ รับมอบเงินจาก ศ.นพ.จอมจักร จันทรสกุล ประธานมูลนิธิเซเรบอสเพื่อการวิจัยสุขภาพของคนไทยและ ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน เพื่อนำไปจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้กับประชาชน โดยมี คุณหญิงสุภา กิจจาทร

รวมพลังครอบครัว แบรนด์ เชียร์ไทยไปบอลโลก

๑๘ ก.ย. ๒๐๑๕ ๑๗:๕๕

กรุงเทพฯ-18 ก.ย.-คอมมูนิเคชั่น แอนด์ มอร์ นายตุลย์ วงศ์ศุภสวัสดิ์ ผู้จัดการทั่วไป และ ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน กรรมการบริษัท บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด นำทีมสมาชิกครอบครัวแบรนด์ ร่วมส่งกำลังใจเชียร์นักแตะทีมชาติไทยถึงขอบสนามราชมังคลากีฬาสถาน ในกิจกรรม แบรนด์เชียร์ไทยไปบอลโลก

ภาพข่าว: รวมพลังครอบครัวแบรนด์.เชียร์ไทยไปบอลโลก

๑๐ ก.ย. ๒๐๑๕ ๑๐:๐๘

กรุงเทพฯ-10 ก.ย.-คอมมูนิเคชั่น แอนด์ มอร์ นายตุลย์ วงศ์ศุภสวัสดิ์ ผู้จัดการทั่วไป และ ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน กรรมการบริษัท บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด นำทีมสมาชิกครอบครัวแบรนด์ ร่วมส่งกำลังใจเชียร์นักแตะทีมชาติไทยถึงขอบสนามราชมังคลากีฬาสถาน ในกิจกรรม แบรนด์เชียร์ไทยไปบอลโลก

Gossip News: ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

๒๖ ก.ค. ๒๐๑๕ ๑๗:๒๘

กรุงเทพฯ-26 ก.ค.-อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น เรียงความที่ส่งเข้ามาสมัครขอรับทุนเยอะเกินคาด ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย เกรงว่าเลือกคนเดียวจะไม่ทันการณ์ เลยตั้งคณะกรรมการมาช่วยกันเฟ้นหาจนได้น้องๆ ที่เรียนดีมีคุณสมบัติครบเข้ารับทุนรวม 2.85 แสน

Gossip News: ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

๒๔ ก.ค. ๒๐๑๕ ๑๐:๓๖

กรุงเทพฯ-24 ก.ค.-อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น เรียงความที่ส่งเข้ามาสมัครขอรับทุนเยอะเกินคาด ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย เกรงว่าเลือกคนเดียวจะไม่ทันการณ์ เลยตั้งคณะกรรมการมาช่วยกันเฟ้นหาจนได้น้องๆ ที่เรียนดีมีคุณสมบัติครบเข้ารับทุนรวม 2.85 แสน

ภาพข่าว: แบรนด์รังนกแท้.ปาฏิหาริย์การให้ชีวิตใหม่จากแม่

๒๑ ก.ค. ๒๐๑๕ ๑๐:๔๕

กรุงเทพฯ-21 ก.ค.-คอมมูนิเคชั่น แอนด์ มอร์ ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน กรรมการบริษัท บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด แถลงข่าวเปิดโครงการ CSR ใหม่ของบริษัทกับโครงการ แบรนด์รังนกแท้.ปาฏิหาริย์การให้ชีวิตใหม่จากแม่ เพื่อกองทุนโรคมะเร็งในเด็กในพระอุปถัมภ์ฯ

ภาพข่าว: คณะกรรมการเครือข่ายวิชาชีพแพทย์ฯ เยื่ยมชมโรงงานเซเรบอส

๑๔ ก.ค. ๒๐๑๕ ๑๑:๕๑

กรุงเทพฯ-14 ก.ค.-คอมมูนิเคชั่น แอนด์ มอร์ ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน กรรมการบริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด ให้การต้อนรับ ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ประธานเครือข่ายวิชาชีพแพทย์ฯและประธานสมาพันธ์ โดยมี ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล และคณะกรรมการเครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ

ภาพข่าว: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี เสด็จทรงเปิดงาน

๐๗ ก.ค. ๒๐๑๕ ๐๙:๓๗

กรุงเทพฯ-7 ก.ค.-คอมมูนิเคชั่น แอนด์ มอร์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรง เปิดงาน แบรนด์ 180 ปี มุ่งมั่นเพื่อสุขภาพและความสำเร็จของคุณ จัดขึ้นเพื่อฉลองครบรอบ 180 ปี ของผลิตภัณฑ์แบรนด์ซุปไก่สกัดที่รู้จักและยอมรับจากคนทั่วโลกมายาวนาน

ภาพข่าว: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย) เยื่ยมชมขบวนการผลิตแบรนด์

๑๓ พ.ค. ๒๐๑๕ ๑๗:๒๖

กรุงเทพฯ-13 พ.ค.-คอมมูนิเคชั่น แอนด์ มอร์ ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน กรรมการบริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด ให้การต้อนรับ นายแพทย์บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา นำคณะนักวิชาการอาหารและยาชำนาญการพิเศษ เภสัชกรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

กอสซิบ: ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน

๐๘ พ.ค. ๒๐๑๕ ๑๕:๐๗

กรุงเทพฯ-8 พ.ค.-อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน สละเวลาจากงานยุ่งๆ มาช่วยเหลือสังคมด้วยการรับตำแหน่งประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ประเดิมภารกิจแรกด้วยการชวนนักศึกษาสาขาการตลาดในมหาวิทยาลัยรัฐหรือสถาบันราชภัฏ สมัครเข้ารับทุน

ภาพข่าว: แบรนด์รังนกแท้ เคล็ดลับดูแลตัวเองที่ หมีเซียะและญาญ่าเชื่อหมดใจ

๐๗ เม.ย. ๒๐๑๕ ๑๓:๑๔

กรุงเทพฯ-7 เม.ย.-คอมมูนิเคชั่น แอนด์ มอร์ ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน กรรมการ และ บุญเลิศ สุขเสรีทรัพย์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด แถลงข่าวเปิดตัวแคมเปญที่สุดแห่งปี แบรนด์รังนกแท้ เคล็ดลับดูแลตัวเองที่ หมีเซียะและญาญ่าเชื่อหมดใจ เพื่อสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ด้วยการเปิดตัว

ภาพข่าว: ทุ่มเทไม่หยุดสู่ทุกจุดหมาย กับแบรนด์ซุปไก่สกัด

๒๖ ก.พ. ๒๐๑๕ ๑๗:๓๓

กรุงเทพฯ-26 ก.พ.-คอมมูนิเคชั่น แอนด์ มอร์ ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน กรรมการบริษัท บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำตลาดอาหารเสริมสุขภาพของเมืองไทย แถลงข่าวเปิดแคมเปญ ทุ่มเทไม่หยุดสู่ทุกจุดหมาย กับแบรนด์ซุปไก่สกัด โดยมี ซิโก้ - เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง ผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทย มาเป็นพรีเซ็นเตอร์