ข่าวประชาสัมพันธ์รู้ทันโรคตับ | newswit

ไทยนครินทร์ ร่วมกับบริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์
ไทยนครินทร์ ร่วมกับบริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์
จำกัด จัดกิจกรรม 'ส่งเสริมสุขภาพดีใหักับพนักงานบริษัทคู่สัญญา – Sep 2020
รพ. เวิลด์เมดิคอล จัดกิจกรรมสัมนาวิชาการ
รพ. เวิลด์เมดิคอล จัดกิจกรรมสัมนาวิชาการ
“รู้ทันโรคตับ” – สอบถามเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าอบรมได้ที่ ศูนย์โรคทางเดินอาหารและเอ็นโดสโคป ชั้น 3 Mar 2018
โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล จัดกิจกรรมสัมนาวิชาการ “รู้ทันโรคตับ” – สอบถามเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าอบรมได้ที่ ศูนย์โรคทางเดินอาหารและเอ็นโดสโคป ชั้น 3 โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล โทร. 02-836-9999 ต่อ 3821