รุ่นที่ 2 ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดบรรยายพิเศษ Soft Skill โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ด้าน IT (NON DEGREE), RE SKILL- UP SKILL รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ณ ห้อง Auditorium อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรพิเศษ คือ คุณกิตตินันท์ อนุพันธ์ (แจ็ค) CEO และ Co-Founder Claim Di บรรยายในหัวข้อ

บทความ Startup Your Ways

๐๗ ก.ย. ๒๕๖๔ ๐๘:๕๑
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดบรรยายพิเศษโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ด้าน IT (NON DEGREE), RE SKILL- UP SKILL รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ณ อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชั้น 9 ห้อง 11-903 สำหรับหลักสูตรการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลและเข้าใจผู้บริโภคในเชิงลึก (Industries

บทความ : Industry Transformation Practice and Case

๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๔ ๑๗:๑๘

Liv Cycling เปิดตัว Langma Disc Range 2022 โฉมใหม่

๐๑ มิ.ย. ๒๕๖๔ ๑๖:๐๐

Langma Disc รุ่นที่ 2 มีน้ำหนักเบาลง เร็วขึ้น และตอบสนองได้ดีกว่าLiv Cycling บริษัทที่มุ่งมั่นกระตุ้นให้ผู้หญิงหันมาขี่จักรยานมากขึ้น เปิดตัวผลิตภัณฑ์ Langma Disc โฉมใหม่ ซึ่งเป็นจักรยานที่เบา แข็งแกร่ง และเร็วขึ้นเหนือกว่าคู่แข่งสำหรับนักปั่นบนท้องถนน ซึ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ของ Langma Disc