รื่นวดี สุวรรณมงคล ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ก.ล.ต. เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรตลาดทุน มอบทุนปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ 3 ทุน ในโอกาสครบรอบ 30 ปี

๑๖ พ.ย. ๒๕๖๕ ๐๙:๐๑

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดทรัพย์ (ก.ล.ต.) สนับสนุนการผลิตบุคลากรด้านตลาดทุนในระดับปริญญาเอก โดยมอบทุนปริญญาเอก ปีการศึกษา 2566 สาขา Economics หรือ Finance จำนวน 2 ทุน และสาขากฎหมาย จำนวน 1 ทุน ในโอกาสครบรอบ 30 ปี ก.ล.ต.นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต.

คณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่งตั้งกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 3 คน

๑๒ ก.ค. ๒๕๖๕ ๐๘:๕๗

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ในการประชุมครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีมติแต่งตั้งกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (กรรมการตลาดหลักทรัพย์) จำนวน 3 คน ได้แก่(1)

ก.ล.ต. แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการ ก.ล.ต. ครั้งที่ 5/2565 วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 มีมติปรับปรุงหลักเกณฑ์การโฆษณาของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

๐๖ พ.ค. ๒๕๖๕ ๑๗:๓๐

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยการประชุมคณะกรรมการ ก.ล.ต. ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565

ก.ล.ต. แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการ ก.ล.ต. ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 3 มีนาคม 2565

๐๗ มี.ค. ๒๕๖๕ ๑๓:๑๘

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยการประชุมคณะกรรมการ ก.ล.ต. ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติเห็นชอบแนวทางการกำกับดูแล โทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์ในลักษณะพร้อมใช้

ก.ล.ต. จัดงานเสวนาออนไลน์ วิสัยทัศน์ ความท้าทาย กับก้าวต่อไปของกรรมการหญิง ส่งเสริมการขับเคลื่อนพลังสตรีในตลาดทุนอย่างต่อเนื่อง

๑๔ ธ.ค. ๒๐๒๑ ๑๖:๓๖

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จัดงานเสวนาออนไลน์ วิสัยทัศน์ ความท้าทาย กับก้าวต่อไปของกรรมการหญิง โดยมีนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวเปิดงาน และมีผู้ร่วมเสวนา*จาก

ก.ล.ต. ปรับปรุงหลักเกณฑ์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ DR ในตลาดทุนไทย ช่วยเพิ่มทางเลือกให้ผู้ลงทุน

๑๘ มิ.ย. ๒๐๒๑ ๑๓:๕๔

ก.ล.ต. ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ Depository Receipt (DR) เพิ่มความยืดหยุ่นให้ภาคเอกชนในการออกและเสนอขายได้หลากหลายยิ่งขึ้น และช่วยเพิ่มทางเลือกให้ผู้ลงทุน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ DR ในตลาดทุนไทยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2564นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ

ก.ล.ต. ร่วมบริจาคสมทบทุนจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

๒๑ พ.ค. ๒๐๒๑ ๑๔:๓๔

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) นางสิริวิภา สุพรรณธเนศ รองเลขาธิการ นางพราวพร เสนาณรงค์ และนางสาวอาชินี ปัทมะสุคนธ์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ร่วมมอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท ให้แก่

ก.ล.ต. เข้าร่วมงานสัมมนาและนิทรรศการ Singapore FinTech Festival 2020 ในรูปแบบดิจิทัลเป็นครั้งแรก

๐๔ ธ.ค. ๒๐๒๐ ๐๙:๕๔

ก.ล.ต. เข้าร่วมงาน Singapore FinTech Festival 2020 (SFF 2020) ผ่านแพลตฟอร์มกิจกรรมออนไลน์ (Online City) ระหว่างวันที่ 7-11 ธันวาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ต่อเนื่อง 5 วัน เพื่อสนับสนุนการนำเทคโนโลยีด้านดิจิทัลมายกระดับความสามารถในการแข่งขันและสร้างความเชื่อมโยงตลาดทุนไทยสู่สากลตามแผนยุทธศาสตร์ของ

ก.ล.ต. เตรียมส่งเสริมความรู้บุคลากรในธุรกิจตลาดทุนให้ผ่านการอบรม ESG เพื่อตอบโจทย์ความยั่งยืน

๑๑ พ.ย. ๒๐๒๐ ๑๖:๓๘

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นการกำหนดให้หลักสูตรเกี่ยวกับ ESG เป็นหลักสูตรภาคบังคับสำหรับการต่ออายุความเห็นชอบของผู้แนะนำการลงทุน ผู้วางแผนการลงทุน นักวิเคราะห์การลงทุน เจ้าหน้าที่จัดการการซื้อขายด้านสินค้าเกษตร และผู้จัดการกองทุน เพื่อให้บุคลากรในตลาดทุนมีความรู้ด้าน ESG

ก.ล.ต. สนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจตัวกลางในตลาดทุน ให้บริการการเปิดบัญชีออนไลน์ผ่านระบบ NDID เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทุน

๐๙ พ.ย. ๒๐๒๐ ๑๖:๕๐

ก.ล.ต. สนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจตัวกลางในตลาดทุนเริ่มให้บริการเปิดบัญชีลงทุนผ่านระบบ NDID ตามโครงการทดสอบใน Regulatory sandbox ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ลงทุนสามารถเปิดบัญชีผ่านระบบออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องยืนยันตัวตนที่สาขานางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ

ก.ล.ต. เผยความคืบหน้าโครงการ Regulatory Guillotine ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ และลดภาระของประชาชน

๐๙ พ.ย. ๒๐๒๐ ๑๖:๑๙

ก.ล.ต. เผยความคืบหน้าโครงการ Regulatory Guillotine โดยปรับปรุงกฎเกณฑ์ทุกด้าน ผ่านโครงการย่อย 81 โครงการ เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจและลดภาระของประชาชน สอดคล้องกับหลักการในมาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ก.ล.ต. เผยผลการร่วมออกบูธ สถานีเรียนรู้การลงทุน ในงาน Money Expo 2020 ได้รับการตอบรับที่ดี

๒๗ ต.ค. ๒๐๒๐ ๑๐:๓๒

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยผลการร่วมออกบูธในงานมหกรรมการเงิน ครั้งที่ 20 (Money Expo 2020) เมื่อวันที่ 22-25 ตุลาคม 2563 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ภายใต้แนวคิด สถานีเรียนรู้การลงทุน ซึ่งได้รับความสนใจจากทั้งประชาชนทั่วไป

ก.ล.ต. เปิด สถานีเรียนรู้การลงทุน ในงานมหกรรมการเงิน (Money Expo 2020) 22-25 ตุลาคม นี้

๑๙ ต.ค. ๒๐๒๐ ๑๕:๕๒

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมออกบูธงานมหกรรมการเงิน กรุงเทพฯ ด้วยแนวคิด สถานีเรียนรู้การลงทุน ส่งเสริมให้ประชาชนใช้ประโยชน์จากตลาดทุน ทั้งการลงทุนด้วยความเข้าใจ ป้องกันจากภัยกลโกง พร้อมเปิดคลินิกระดมทุนให้คำแนะนำเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพ ในวันที่ 22 ? 25 ตุลาคม

ก.ล.ต. จัดเสวนาออนไลน์ หุ้นกู้เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม: หุ้นกู้แห่งอนาคต

๑๖ ต.ค. ๒๐๒๐ ๑๕:๕๗

ก.ล.ต. จัดเสวนาออนไลน์ SDGs Bonds: Finance for a Better Future (หุ้นกู้เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม: หุ้นกู้แห่งอนาคต) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับตัวแทนจากภาคธุรกิจและภาครัฐ