รื่นวดี สุวรรณมงคล ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ก.ล.ต. เข้าร่วมงานสัมมนาและนิทรรศการ Singapore FinTech Festival 2020 ในรูปแบบดิจิทัลเป็นครั้งแรก

๐๔ ธ.ค. ๒๐๒๐ ๐๙:๕๔

ก.ล.ต. เข้าร่วมงาน Singapore FinTech Festival 2020 (SFF 2020) ผ่านแพลตฟอร์มกิจกรรมออนไลน์ (Online City) ระหว่างวันที่ 7-11 ธันวาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ต่อเนื่อง 5 วัน เพื่อสนับสนุนการนำเทคโนโลยีด้านดิจิทัลมายกระดับความสามารถในการแข่งขันและสร้างความเชื่อมโยงตลาดทุนไทยสู่สากลตามแผนยุทธศาสตร์ของ

ก.ล.ต. เตรียมส่งเสริมความรู้บุคลากรในธุรกิจตลาดทุนให้ผ่านการอบรม ESG เพื่อตอบโจทย์ความยั่งยืน

๑๑ พ.ย. ๒๐๒๐ ๑๖:๓๘

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นการกำหนดให้หลักสูตรเกี่ยวกับ ESG เป็นหลักสูตรภาคบังคับสำหรับการต่ออายุความเห็นชอบของผู้แนะนำการลงทุน ผู้วางแผนการลงทุน นักวิเคราะห์การลงทุน เจ้าหน้าที่จัดการการซื้อขายด้านสินค้าเกษตร และผู้จัดการกองทุน เพื่อให้บุคลากรในตลาดทุนมีความรู้ด้าน ESG

ก.ล.ต. สนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจตัวกลางในตลาดทุน ให้บริการการเปิดบัญชีออนไลน์ผ่านระบบ NDID เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทุน

๐๙ พ.ย. ๒๐๒๐ ๑๖:๕๐

ก.ล.ต. สนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจตัวกลางในตลาดทุนเริ่มให้บริการเปิดบัญชีลงทุนผ่านระบบ NDID ตามโครงการทดสอบใน Regulatory sandbox ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ลงทุนสามารถเปิดบัญชีผ่านระบบออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องยืนยันตัวตนที่สาขานางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ

ก.ล.ต. เผยความคืบหน้าโครงการ Regulatory Guillotine ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ และลดภาระของประชาชน

๐๙ พ.ย. ๒๐๒๐ ๑๖:๑๙

ก.ล.ต. เผยความคืบหน้าโครงการ Regulatory Guillotine โดยปรับปรุงกฎเกณฑ์ทุกด้าน ผ่านโครงการย่อย 81 โครงการ เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจและลดภาระของประชาชน สอดคล้องกับหลักการในมาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ก.ล.ต. เผยผลการร่วมออกบูธ สถานีเรียนรู้การลงทุน ในงาน Money Expo 2020 ได้รับการตอบรับที่ดี

๒๗ ต.ค. ๒๐๒๐ ๑๐:๓๒

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยผลการร่วมออกบูธในงานมหกรรมการเงิน ครั้งที่ 20 (Money Expo 2020) เมื่อวันที่ 22-25 ตุลาคม 2563 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ภายใต้แนวคิด สถานีเรียนรู้การลงทุน ซึ่งได้รับความสนใจจากทั้งประชาชนทั่วไป

ก.ล.ต. เปิด สถานีเรียนรู้การลงทุน ในงานมหกรรมการเงิน (Money Expo 2020) 22-25 ตุลาคม นี้

๑๙ ต.ค. ๒๐๒๐ ๑๕:๕๒

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมออกบูธงานมหกรรมการเงิน กรุงเทพฯ ด้วยแนวคิด สถานีเรียนรู้การลงทุน ส่งเสริมให้ประชาชนใช้ประโยชน์จากตลาดทุน ทั้งการลงทุนด้วยความเข้าใจ ป้องกันจากภัยกลโกง พร้อมเปิดคลินิกระดมทุนให้คำแนะนำเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพ ในวันที่ 22 ? 25 ตุลาคม

ก.ล.ต. จัดเสวนาออนไลน์ หุ้นกู้เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม: หุ้นกู้แห่งอนาคต

๑๖ ต.ค. ๒๐๒๐ ๑๕:๕๗

ก.ล.ต. จัดเสวนาออนไลน์ SDGs Bonds: Finance for a Better Future (หุ้นกู้เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม: หุ้นกู้แห่งอนาคต) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับตัวแทนจากภาคธุรกิจและภาครัฐ

ก.ล.ต. แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับและพัฒนาตลาดตราสารหนี้

๑๑ พ.ค. ๒๐๒๐ ๑๑:๑๗

กรุงเทพฯ-11 พ.ค.-ก.ล.ต. ก.ล.ต. แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ เพื่อกำหนดนโยบาย และทิศทางของตลาด ตราสารหนี้ พร้อมยกระดับ ecosystem มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า

ก.ล.ต. พัฒนาฟอร์มมาตรฐานสำหรับการเปิดบัญชีลงทุน (single form) เป็นครั้งแรก เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงการลงทุนในตลาดทุน

๐๘ พ.ค. ๒๐๒๐ ๑๗:๐๓

กรุงเทพฯ-8 พ.ค.-ก.ล.ต. ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ลงทุนสามารถกรอกข้อมูลเปิดบัญชีเพียงครั้งเดียว และนำข้อมูลที่ได้บันทึกไว้แล้วไปใช้ลงทุนในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ หรือใช้เปิดบัญชีกับผู้ให้บริการซื้อขายผลิตภัณฑ์รายอื่นได้ด้วย โดยจะมีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ

ก.ล.ต. จัดอบรมออนไลน์ การจัดทำแผนรับมือเหตุภัยคุกคามไซเบอร์ เสริมสร้างความพร้อมผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุน

๓๐ เม.ย. ๒๐๒๐ ๑๕:๔๖

กรุงเทพฯ-30 เม.ย.-ก.ล.ต. ก.ล.ต. เตรียมจัดอบรมออนไลน์ ในหัวข้อ การจัดทำแผนรับมือเหตุภัยคุกคามไซเบอร์ (playbook for cybersecurity incident) สำหรับผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุน เพื่อเสริมสร้างและสนับสนุนให้มีความพร้อมด้านความมั่นคงปลอดภัย ทางไซเบอร์ และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น

ก.ล.ต. ขยายเวลาการอบรมและการต่ออายุบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ถึงวันที่ 31 มี.ค. 64 เพื่อลดผลกระทบจาก COVID-19

๑๗ เม.ย. ๒๐๒๐ ๑๖:๓๖

กรุงเทพฯ-17 เม.ย.-ก.ล.ต. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก.ล.ต. จึงออกประกาศ ขยายเวลาการอบรมและการยื่นคำขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบให้แก่บุคลากรในธุรกิจตลาดทุน