รีเทิร์น ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ก.ล.ต. เตือนผู้ถือหุ้น MORE ไปใช้สิทธิออกเสียงกรณีจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าราคาและเงื่อนไขในการเข้าทำรายการไม่เหมาะสม

๒๒ พ.ย. ๒๐๒๑ ๐๘:๔๖

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ขอให้ผู้ถือหุ้นบริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) (MORE) ศึกษาข้อมูลและไปใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 กรณี

เมื่อได้เวลาเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว ทำให้ธุรกิจด้านการท่องเที่ยวโรงแรมกลับมามีสีสันอีกครั้ง ไม่ต่างจาก บมจ.มอร์ รีเทิร์น (MORE) หนึ่งในธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรง เพราะเป็นผู้ให้บริการระบบน้ำประปาในพื้นที่ท่องเที่ยวบนเกาะเสม็ดร้อยเปอร์เซ็นต์ ดร.อมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ บิ๊กบอส MORE ประกาศระบบส่งน้ำและการบริหารจ

MORE เวลคัมทูเกาะเสม็ด

๒๘ ต.ค. ๒๐๒๑ ๑๑:๐๗

เกษตรฯ ตีปีก ชงเปิดตลาดผักสดไทยไปแดนมังกรสำเร็จ

๒๐ พ.ย. ๒๐๑๙ ๑๓:๒๔

กรุงเทพฯ-20 พ.ย.-กรมวิชาการเกษตร เพื่อเกษตรกร กรมวิชาการเกษตร บุกจีนจับมือเจรจาลดข้อจำกัดส่งออกผักสดทุกชนิดสู่ตลาดแดนมังกร จีนรับเร่งรัดกระบวนการพิจารณานำเข้าผักไทยที่เคยส่งออกก่อนประกาศใช้กฎระเบียบใหม่ กระเพรา ข้าวโพด เตรียมรีเทิร์น พร้อมชงเปิดตลาดใหม่ส่งมะระไทยแจ้งเกิด