ราชบุรีเอทานอล ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

กระทรวงพลังงานเชื่อมั่นเอทานอลไม่ขาดแคลน พร้อมหนุนผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลังต้นทุนต่ำทดแทนโมลาสที่มีราคาสูง

๑๑ ก.ย. ๒๐๐๙ ๑๒:๔๕

กรุงเทพฯ-11 ก.ย.-Triple J Communication เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2552 นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนำคณะสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตเอทานอล ณ โรงงานราชบุรีเอทานอล จังหวัดราชบุรี โดยโรงงานดังกล่าวสามารถผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาล น้ำอ้อย หรือมันสำปะหลัง (มันเส้น) ได้

ภาพข่าว: โรงงานผลิตเอทานอลแห่งแรกของพัฒน์กล

๑๑ ธ.ค. ๒๐๐๘ ๑๒:๓๓

กรุงเทพฯ-11 ธ.ค.-มาสเตอร์ มายด์ คอมมิวนิเคชั่นส์ บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน) สร้างโรงงานผลิตเอทานอลแห่งแรก (โรงงานราชบุรีเอทานอล) โดยใช้กากน้ำตาลและมันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบ และเริ่มทดลองการผลิตได้แล้วในเบื้องต้น มีกำลังการผลิตรวม 150,000 ลิตรต่อวัน ซึ่งได้ผ่านการทดสอบการผลิต