ข่าวประชาสัมพันธ์รางวัลลูกโลกสีเขียว | newswit

จุดพลังเปลี่ยนโลก ร่วมยินดีกับผู้ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว
จุดพลังเปลี่ยนโลก ร่วมยินดีกับผู้ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว
ครั้งที่ 21 – ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กล่าวว่า กว่าสองทศวรรษที่ "รางวัลลูกโลกสีเขียว" ได้ทำหน้าที่ในการค้นหา ยกย่อง 21 Jul
สถาบันลูกโลกสีเขียว จัดมอบรางวัลมิติใหม่
สถาบันลูกโลกสีเขียว จัดมอบรางวัลมิติใหม่
วิถี New Normal สี่ภาค ประกาศผลงานพื้นที่สีเขียว ร่วมพลิกวิกฤติสิ่งแวดล้อมโลก – วันนี้ (30 พฤศจิกายน 2564) - Nov 2021
ส่งเสริม “พลังเปลี่ยนโลก” ผ่าน
ส่งเสริม “พลังเปลี่ยนโลก” ผ่าน
“รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 19” วิถีพอเพียง แบ่งปัน ผูกพัน ดิน น้ำ ป่า – ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เป็น Jul 2019
รับสมัครผลงานเข้าประกวดรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 20 – และ ประเภทงานเขียน ความเรียงเยาวชน และสื่อมวลชน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มีนาคม พ.ศ.2562 ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและร่วมสมัครส่งผลงานได้ที่ https://www.greenglobeinstitute.com
ประกาศผล “รางวัลลูกโลกสีเขียว”
ประกาศผล “รางวัลลูกโลกสีเขียว”
ครั้งที่ 18 สร้างพลังเปลี่ยนโลก ผ่าน วิถีพอเพียง แบ่งปัน ผูกพัน ดิน น้ำ ป่า – สถาบันลูกโลกสีเขียว จึงได้จัด Oct 2018
ประกาศผลและมอบ “รางวัลลูกโลกสีเขียว”
ประกาศผลและมอบ “รางวัลลูกโลกสีเขียว”
ครั้งที่ 18 น้อมนำแนวพระราชดำริสู่การทำงานด้วย “วิถีพอเพียง แบ่งปัน ผูกพัน ดิน น้ำ ป่า” เพื่อเป็น “พลังเปลี่ยนโลก” Aug 2018
สถาบันลูกโลกสีเขียว และ ปตท. จัดงานเสวนา และ พิธีมอบ “รางวัลลูกโลกสีเขียว” –
สถาบันลูกโลกสีเขียว จัดงาน “สองทศวรรษรางวัลลูกโลกสีเขียว”
สถาบันลูกโลกสีเขียว จัดงาน “สองทศวรรษรางวัลลูกโลกสีเขียว”
พร้อมพิธีประกาศผลและมอบ “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ครั้งที่ 18 – "การประกวดฯ ครั้งที่ 18 นี้ ประกอบด้วย 7 ประเภทผลงาน Aug 2018
ขอเชิญร่วมสาน ”พลังเปลี่ยนโลก”
ขอเชิญร่วมสาน ”พลังเปลี่ยนโลก”
ในงาน “สองทศวรรษรางวัลลูกโลกสีเขียว” – Aug 2018
สถาบันลูกโลกสีเขียวขอเชิญผู้สนใจร่วมส่งผลงานเข้าสู่การพิจารณารางวัลลูกโลกสีเขียว
สถาบันลูกโลกสีเขียวขอเชิญผู้สนใจร่วมส่งผลงานเข้าสู่การพิจารณารางวัลลูกโลกสีเขียว
ครั้งที่ 19 – ปิดรับสมัครผลงานประเภทชุมชน บุคคล และกลุ่มเยาวชน ในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 Oct 2017
มอบรางวัลลูกโลกสีเขียว สืบสานพระราชปณิธาน วิถีพอเพียง แบ่งปัน ผูกพัน ดิน น้ำ ป่า – สำหรับการจัดงานในปีนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากผู้ที่ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวนับได้ว่าเป็นผู้แทนของพี่น้องไทยในการสืบสานพระราชปณิธานในปรัชญาวิถีพอเพียง การแบ่งปัน และความผูกพันของดิน น้ำ และป่า ให้ดำรงอยู่ตราบนานเท่านาน รางวัลลูกโลกสีเขียวเป็นเสมือนกำลังใจให้แก่ผู้ทำความดี ทุกผลงานล้วนมีคุณค่าเป็นแบบอย่างที่น่ายกย่อง ดังนั้น
เชิญส่งผลงานเข้าชิงรางวัลลูกโลกสีเขียวครั้งที่ 17 – นางสมหญิง มานะจิตต์ ผู้อำนวยการสถาบันลูกโลกสีเขียว เปิดเผยว่า คณะกรรมการรางวัลลูกโลกสีเขียวขอเชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานประกวด "รางวัลลูกโลกสีเขียว" ครั้งที่ 7 ในประเภท "งานเขียน" "ความเรียงเยาวชน" และ "สื่อมวลชน" โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 ตุลาคม 2558 ทั้งนี้ โครงการประกวดรางวัลลูกโลกสีเขียวจัดขึ้นเพื่อยกย่อง เชิดชู และเป็นกำลังใจแก่ บุคคล
ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
ด้วยการค้นหา แนะนำ และส่งผลการดำเนินงานเข้ารับรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 17 ประจำปี พ.ศ.2558 – Jun 2015
ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
ด้วยการค้นหา แนะนำ และส่งผลการดำเนินงานเข้ารับรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 17 ประจำปี พ.ศ.2558 – Jan 2015
53 ผลงาน “วิถีพอเพียง แบ่งปัน
53 ผลงาน “วิถีพอเพียง แบ่งปัน
ผูกพัน ดิน น้ำ ป่า” – มอบ “รางวัลลูกโลกสีเขียว” แก่ผลงานต้นแบบการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติประจำปีครั้ง Nov 2014
Gossip News: รางวัลลูกโลกสีเขียว “วิถีพอเพียง แบ่งปัน ผูกพัน ดิน น้ำ ป่า” – “การจัดการป่าชุมชนในอาเซียน” และงานเสวนา “วิถีสมดุลระหว่างการพัฒนา การผลิต และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 25-26 พฤศจิกายน ศกนี้ ณ สโมสรทหารบก ถ.วิภาวดีรังสิต โดยได้รับเกียรติจาก คุณอานันท์ ปันยารชุน ประธานคณะกรรมการสถาบันลูกโลกสีเขียว เป็นประธานในพิธีฯ งานนี้จัดโดยสถาบันลูกโลกสีเขียว ...
สถาบันลูกโลกสีเขียว มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน จัดพิธีมอบรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 16 ประจำปี 2557 – ขอเรียนเชิญ ร่วมเชิดชูและชื่นชมกับผลงานผู้ที่ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว ใน พิธีมอบรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 16 ประจำปี 2557 ในวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00-18.00 น. ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก คุณอานันท์ ปันยารชุน ประธานคณะกรรมการสถาบันลูกโลกสีเขียว และประธานคณะกรรมการตัดสิน
ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ธรรมชาติ อย่างยั่งยืน ด้วยการค้นหา แนะนำ ส่งผลงานเข้ารับ “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ครั้งที่ 15 ประจำปี 2556 – กรุงเทพฯ--22 ก.พ.--สถาบันลูกโลกสีเขียว ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ธรรมชาติ อย่างยั่งยืน ด้วยการค้นหา แนะนำ ส่งผลงานเข้ารับ “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ครั้งที่ 15 ประจำปี 2556ภายใต้หัวข้อ “วิถีพอเพียง แบ่งปัน ผูกพัน ดิน น้ำ ป่า” ปิดรับสมัครผลงาน ประเภทบุคคล ชุมชน กลุ่มเยาวชน
ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(26 พฤศจิกายน 2555) – วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 255508.45 น.                     ปตท. จัดงานเสวนา นิทรรศการ และมอบรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 14 ณ สำนักงานใหญ่ ปตท.13.30 น.                     ปตท. ร่วมกับ สอศ. จัดพิธีเปิดตัวโครงการ PTT ENGINETUNE UP 2012 ณ สถานีบริการนามัน ปตท.
ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(26 พฤศจิกายน 2555) – วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 255508.45 น.                     ปตท. จัดงานเสวนา นิทรรศการ และมอบรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 14 ณ สำนักงานใหญ่ ปตท.13.30 น.                     ปตท. ร่วมกับ สอศ. จัดพิธีเปิดตัวโครงการ PTT ENGINETUNE UP 2012 ณ สถานีบริการนามัน ปตท.
ปตท. จัดงานเสวนา นิทรรศการ และมอบรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 14 – กรุงเทพฯ--23 พ.ย.--ปตท. ด้วย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) กำหนดจัดงานเสวนา นิทรรศการ และมอบรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน 2555 ซึ่งกำหนดพิธีเปิดในวันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2555 ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร 1 สำนักงานใหญ่ ปตท. ถนนวิภาวดีรังสิต เวลา 08.45 น. โดยมี นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานมูลนิธิพลังที่ยั่งยืน ให้เกียรติเปิดงาน กำหนดการ
ทีวีไกด์: รายการ “2012 เวลาเพื่อโลก” ตอน “ปฐมบทรางวัลลูกโลกสีเขียว” – กรุงเทพฯ--6 มี.ค.--ปชส. รายการ 2012 เวลาเพื่อโลก ย้อนรอยการเดินทางรางวัลแห่งเกียรติยศ คนสายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม13 ปีกับการเดินทางของรางวัลลูกโลกสีเขียว โดยสถาบันลูกโลกสีเขียว บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ต่อเนื่องจากโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ 1 ล้านไร่ตั้งแต่ปี 2542 เป็นต้นมา เพื่อยกย่อง ให้กำลังใจ
ขอเชิญส่งผลงานประกวด “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ครั้งที่ 12 ประจำปี 2553 – กรุงเทพฯ--16 ก.พ.--ปตท. นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการรางวัลลูกโลกสีเขียว ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดการประกวด “รางวัลลูกโลกสีเขียว” มาตั้งแต่ปี 2542 โดยในปี 2553 นี้ นับเป็นปีที่ 12 ที่จัดการประกวดขึ้น ภายใต้หัวข้อ “วิถีพอเพียง แบ่งปัน ผูกพัน ดิน
ภาพข่าว: 54 ผลงานเด่นรับรางวัล “ลูกโลกสีเขียว” – กรุงเทพฯ--25 พ.ย.--ปตท. นายอานันท์ ปันยารชุน ประธานคณะกรรมการตัดสินรางวัลลูกโลกสีเขียว เป็นประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 11 ประจำปี 2552 ในหัวข้อ “วิถีพอเพียง แบ่งปัน ผูกพัน ดิน น้ำ ป่า” ให้แก่ 54 ผลงานทรงคุณค่าที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมร่วมกิจกรรมและชมนิทรรศการผลงานอันทรงคุณค่าด้านสิ่งแวดล้อมจากทั่วประเทศ ณ
ประกาศ 54 ผลงานเด่นรางวัล “ลูกโลกสีเขียว” พร้อมจัดตั้งสถาบันเพื่อมุ่งสู่ทศวรรษที่ 2 – กรุงเทพฯ--24 พ.ย.--ปตท. วันนี้ (24 พฤศจิกายน 2552) ณ อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) นายอานันท์ ปันยารชุน ประธานคณะกรรมการตัดสินรางวัลลูกโลกสีเขียว เป็นประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 11 ประจำปี 2552 ในหัวข้อ “วิถีพอเพียง แบ่งปัน ผูกพัน ดิน น้ำ ป่า” ให้แก่ 54