ราฆพ ศรีศุภอรรถ ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ภาพข่าว: กระทรวงการคลังตรวจราชการ จ.สกลนคร

๑๕ เม.ย. ๒๐๑๕ ๑๗:๓๐

กรุงเทพฯ-15 เม.ย.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายราฆพ ศรีศุภอรรถ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจเยี่ยมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบาย แผนงาน/โครงการที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลัง

ภาพข่าว: กระทรวงการคลังตรวจราชการ จ.มุกดาหาร

๐๙ เม.ย. ๒๐๑๕ ๑๗:๐๙

กรุงเทพฯ-9 เม.ย.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายราฆพ ศรีศุภอรรถ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจเยี่ยมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบาย แผนงาน/โครงการที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลัง

ภาพข่าว: กระทรวงการคลังตรวจราชการใน จ.นครพนม

๐๙ เม.ย. ๒๐๑๕ ๑๗:๐๔

กรุงเทพฯ-9 เม.ย.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายราฆพ ศรีศุภอรรถ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจเยี่ยมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบาย แผนงาน/โครงการที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลัง

ภาพข่าว: ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังตรวจราชการ จ.แพร่ และ จ.อุตรดิตถ์

๐๒ มี.ค. ๒๐๑๕ ๑๔:๕๒

กรุงเทพฯ-2 มี.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายราฆพ ศรีศุภอรรถ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจติดตามผลการดำเนินงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบาย

ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังติดตามผลปฏิบัติราชการ สท.กทม.8

๑๙ ก.ย. ๒๐๑๔ ๑๒:๑๒

กรุงเทพฯ-19 ก.ย.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายราฆพ ศรีศุภอรรถ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังเป็นประธานประชุมการตรวจราชการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการของสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร8 (สท.กทม.8) เพื่อรับทราบข้อมูลผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงานโครงการที่ได้รับมอบหมายจากกรมสรรพากร

ภาพข่าว: การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ณ จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดขอนแก่น

๑๒ ก.ย. ๒๐๑๔ ๑๖:๑๒

กรุงเทพฯ-12 ก.ย.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายราฆพ ศรีศุภอรรถ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังเดินทางตรวจเยี่ยมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลังเพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายแผนงาน/โครงการที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังตลอดจนรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงา

ภาพข่าว: อธิบดีกรมศุลกากรเปิดการสัมมนา การขับเคลื่อน National Single Window รองรับ AEC

๑๒ มิ.ย. ๒๐๑๔ ๑๑:๕๕

กรุงเทพฯ-12 มิ.ย.-กรมศุลกากร นายราฆพ ศรีศุภอรรถ อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนา การขับเคลื่อน National Single Window รองรับ AEC โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า การส่งออก และโลจิสติกส์ รวมทั้งสิ้นประมาณ

กรมศุลกากรแถลงข่าวรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รวมมูลค่ากว่า 21.6 ล้านบาท

๑๐ มิ.ย. ๒๐๑๔ ๑๗:๐๓

กรุงเทพฯ-10 มิ.ย.-กรมศุลกากร นายราฆพ ศรีศุภอรรถ อธิบดีกรมศุลกากร และ H.E. Dato' Nazirah binti Hussain เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย Mr. Fauzi Khan Ismail อัครราชทูตมาเลเชีย (ฝ่ายตำรวจ) ร่วมแถลงข่าวกรมศุลกากรจับกุมสินค้าลักลอบหนีศุลกากรและหลีกเลี่ยงอากร ข้อห้ามข้อกำกัด ประเภทรถยนต์

ภาพข่าว: กรมศุลกากรแถลงข่าวจับกุมรถยนต์ ยาออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท บุหรี่ สุราต่างประเทศ

๐๖ พ.ค. ๒๐๑๔ ๑๗:๕๕

กรุงเทพฯ-6 พ.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง กรมศุลกากรแถลงข่าวจับกุมรถยนต์ ยาออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท บุหรี่ สุราต่างประเทศ ทองคำแท่ง และสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมมูลค่ากว่า 98 ล้านบาท นายราฆพ ศรีศุภอรรถ อธิบดีกรมศุลกากร พร้อมผู้บริหารกรมศุลกากร

กรมศุลกากรแถลงข่าวจับกุมรถยนต์ ยาออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท บุหรี่ สุราต่างประเทศ ทองคำแท่ง และสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมมูลค่ากว่า 98

๐๖ พ.ค. ๒๐๑๔ ๑๗:๕๑

กรุงเทพฯ-6 พ.ค.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง วันนี้ (วันอังคารที่ 6 พฤษภาคม 2557) เวลา 10.00 น. ณ บริเวณหน้าส่วนของกลาง กรมศุลกากร คลองเตย กรุงเทพฯ นายราฆพ ศรีศุภอรรถ อธิบดีกรมศุลกากร และผู้บริหารกรมศุลกากร แถลงข่าวกรมศุลกากรจับกุมสินค้าลักลอบและหลีกเลี่ยงหนีศุลกากร ประเภทรถยนต์

ภาพข่าว: อธิบดีกรมศุลกากรเปิดสัมมนาการเชื่อมโยงข้อมูลรายงานเรือเข้า และบัญชีสินค้าสำหรับเรือผ่านระบบ NSW แบบ Single

๐๕ มี.ค. ๒๐๑๔ ๐๘:๓๔

กรุงเทพฯ-5 มี.ค.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายราฆพ ศรีศุภอรรถ อธิบดีกรมศุลกากรเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลรายงานเรือเข้า และบัญชีสินค้าสำหรับเรือ (e-Manifest) ผ่านระบบ NSW แบบ Single Entryโดยมีตัวแทนจากผู้ประกอบการสายเรือ เจ้าของตู้สินค้า

ภาพข่าว: รมช.คลังร่วมการประชุมหารือถึงผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล

๐๖ ม.ค. ๒๐๑๔ ๑๓:๕๓

กรุงเทพฯ-6 ม.ค.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นางเบญจา หลุยเจริญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง ร่วมการประชุมหารือร่วมกับนายสุทธิชัย สังขมณี อธิบดีกรมสรรพากร นายสมชายพูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต และนายราฆพ ศรีศุภอรรถ

ภาพข่าว: กรมศุลกากรจับกุมหญิงชาวไทย ลักลอบนำเข้ายาไอซ์ มูลค่าประมาณ 15 ล้านบาท

๐๒ ม.ค. ๒๐๑๔ ๑๑:๔๑

กรุงเทพฯ-2 ม.ค.-กรมศุลกากร นายราฆพ ศรีศุภอรรถ อธิบดีกรมศุลกากรแถลงข่าวกรมศุลกากรจับกุมหญิงชาวไทยลักลอบนำเข้ายาเสพติดให้โทษประเภท 1เมทแอมเฟตามีน (ยาไอซ์) น้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้มประมาณ 4,240 กรัมมูลค่าประมาณ 15 ล้านบาท ณ ศูนย์บริการศุลกากร ท่าอากาศยานดอนเมืองเมื่อวันที่ 23

ภาพข่าว: อธิบดีกรมศุลกากรมอบของกลางวิทยุสื่อสารเพื่อใช้ปฏิบัติงานในกองทัพ

๑๑ พ.ย. ๒๐๑๓ ๑๔:๑๓

กรุงเทพฯ-11 พ.ย.-กรมศุลกากร นายราฆพ ศรีศุภอรรถ อธิบดีกรมศุลกากร มอบของกลางวิทยุสื่อสารยี่ห้อ ICOM รุ่น IC-V8 พร้อมแท่นชาร์ต ให้แก่กองทัพภาคที่ 1 จำนวน 174 ชุด กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จำนวน 50 ชุด และฝ่ายส่งกำลังบำรุง ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก จำนวน 50 ชุด

ภาพข่าว: อธิบดีกรมศุลกากรตรวจเยี่ยมด่านศุลกากรบึงกาฬ และด่านศุลกากรนครพนม

๐๗ พ.ย. ๒๐๑๓ ๑๑:๕๗

กรุงเทพฯ-7 พ.ย.-กรมศุลกากร นายราฆพ ศรีศุภอรรถ อธิบดีกรมศุลกากร เดินทางตรวจเยี่ยมด่านศุลกากรบึงกาฬและด่านศุลกากรนครพนม ระหว่างวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2556

ภาพข่าว: กรมศุลกากรแถลงจับกุมหญิงไทยลักลอบนำเข้าโคคาอีน มูลค่ากว่า 31 ล้านบาท

๐๑ พ.ย. ๒๐๑๓ ๑๔:๔๕

กรุงเทพฯ-1 พ.ย.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายราฆพ ศรีศุภอรรถ อธิบดีกรมศุลกากร และนางอรอนงค์ วัชรเศรษฐกุลที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากรแถลงข่าวกรมศุลกากรจับกุมหญิงไทยลักลอบนำเข้าโคคาอีนผ่านทางท่าอากาศยานดอนเมืองน้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้มประมาณ 7,865 กรัม มูลค่าประมาณ 31 ล้านบาท

ภาพข่าว: อธิบดีกรมศุลกากรจับกุมบุหรี่ สุราต่างประเทศ ยาเสพติดและสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ฯลฯ มูลค่ากว่า 65

๒๔ ต.ค. ๒๐๑๓ ๑๒:๑๐

กรุงเทพฯ-24 ต.ค.-กรมศุลกากร นายราฆพ ศรีศุภอรรถ อธิบดีกรมศุลกากร แถลงข่าวกรมศุลกากรจับกุมบุหรี่สุราต่างประเทศ ยาเสพติดและสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ฯลฯ มูลค่ากว่า65 ล้านบาท ณ กรมศุลกากร คลองเตย เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม

ภาพข่าว: การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ณ จังหวัดอ่างทอง

๐๕ ก.ย. ๒๐๑๓ ๑๕:๑๔

กรุงเทพฯ-5 ก.ย.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายราฆพ ศรีศุภอรรถ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังเดินทางไปตรวจติดตามผลการดำเนินงานและรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังในส่วนภูมิภาคในท้องที่ณ จังหวัดอ่างทอง ในวันที่ 3 กันยายน

ภาพข่าว: การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ณ จังหวัดสิงห์บุรี

๐๕ ก.ย. ๒๐๑๓ ๑๐:๓๒

กรุงเทพฯ-5 ก.ย.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายราฆพ ศรีศุภอรรถ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังเดินทางไปตรวจติดตามผลการดำเนินงานและรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังในส่วนภูมิภาคในท้องที่ณ จังหวัดสิงห์บุรี ในวันที่ 3

ภาพข่าว: การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

๓๐ ส.ค. ๒๐๑๓ ๑๕:๔๑

กรุงเทพฯ-30 ส.ค.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายราฆพ ศรีศุภอรรถ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังเดินทางไปตรวจติดตามผลการดำเนินงานและรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังในส่วนภูมิภาคในท้องที่จังหวัดชัยนาทในวันที่ 29

ภาพข่าว: การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ณ จังหวัดนครปฐม

๒๒ ส.ค. ๒๐๑๓ ๑๗:๐๘

กรุงเทพฯ-22 ส.ค.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายราฆพ ศรีศุภอรรถ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังเดินทางไปตรวจติดตามผลการดำเนินงานและรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังในส่วนภูมิภาคในท้องที่ณ จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 20

ภาพข่าว: ตรวจเยี่ยมส่วนราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ณ จังหวัดกาญจนบุรี

๒๒ ส.ค. ๒๐๑๓ ๑๖:๕๙

กรุงเทพฯ-22 ส.ค.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายราฆพ ศรีศุภอรรถ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังเดินทางตรวจเยี่ยมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลังเพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายแผนงาน/โครงการที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังตลอดจนรับฟังปัญหาอุปสรรคใ

ภาพข่าว: รับมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี

๓๐ ก.ค. ๒๐๑๓ ๑๖:๕๐

กรุงเทพฯ-30 ก.ค.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายราฆพ ศรีศุภอรรถ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังรับมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีจากนายนรวัฒน์ โชติกุลผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง และคณะข้าราชการกระทรวงการคลังเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 29

ภาพข่าว: ลงนามในสัญญาประมูลขายรถยึดกรมศุลกากร

๐๕ มิ.ย. ๒๐๑๓ ๐๘:๓๑

กรุงเทพฯ-5 มิ.ย.-สหการประมูล เมื่อเร็ว ๆ นี้บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) ได้รับความไว้วางใจจากกรมศุลกากรให้เป็นผู้ดำเนินการประมูลขายทอดตลาดรถยนต์ของกลางที่ถูกยึดจากการลักลอบนำเข้าประเทศโดยเลี่ยงการเสียภาษี โดยนายเอกพิทยา เอี่ยมคงเอก กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ที่ 4 จากซ้าย) ได้ร่วมลงนามกับนายราฆพ

กรมศุลกากรจับมือสหการประมูลขายทอดตลาดรถยึดกว่า 300 คัน เผยเป็นครั้งแรกในโลกที่เปิดประมูลขายรถหรูผ่านสมาร์ทโฟน

๐๔ มิ.ย. ๒๐๑๓ ๑๕:๒๔

กรุงเทพฯ-4 มิ.ย.-สหการประมูล กรมศุลกากรจับมือสหการประมูลร่วมขายทอดตลาดรถยนต์ของกลางประจำปีงบประมาณ 2556-2557 เริ่มประมูลครั้งแรก 17 กรกฎาคม เผยมีรถหรูเช่น แลมโบกินี่ เฟอร์รารี่ เบนท์ลีย์ ปอร์ช และยี่ห้ออื่น ๆ ขายราคาถูกกว่า 300 คันย้ำเป็นการซื้อรถยึดที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย

กรมศุลกากรแถลงจับกุมสินค้าหนีภาษี สินค้าละเมิดสิขสิทธิ์ สินค้าหลีกเลี่ยงข้อห้ามข้อกำกัด รวม มูลค่า 155ล้าน

๒๓ ม.ค. ๒๐๑๓ ๑๖:๓๗

กรุงเทพฯ-23 ม.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นางเบญจา หลุยเจริญ อธิบดีกรมศุลกากร นายราฆพ ศรีศุภอรรถรองอธิบดีด้านปราบปราม และนายไพศาล ชื่นจิตรผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและปราบปราม แถลงจับกุมสินค้าลักลอบหนีศุลกากรสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ยาเสพติดให้โทษ วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทไม้พะยูง

กรมศุลกากร แถลงข่าวจับกุมสินค้า รวมมูลค่ากว่า 50 ล้านบาท

๐๘ ต.ค. ๒๐๑๒ ๑๕:๑๙

กรุงเทพฯ-8 ต.ค.-กรมศุลกากร นางเบญจา หลุยเจริญ อธิบดีกรมศุลกากร นางอรอนงค์ วัชรเศรษฐกุล รองอธิบดีด้านปราบปราม นายราฆพ ศรีศุภอรรถ ผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและปราบปราม แถลงข่าวกรมศุลกากรจับกุมสินค้าลักลอบหนีศุลกากร ประเภทยาฉีดเสริมความงาม สินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา สินค้าหลีกเลี่ยงข้อห้ามข้อกำกัด

กรมศุลกากรจับกุมสินค้าละเมิดสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา และสินค้าที่เป็นอันตรายต่อสังคม มูลค่ากว่า 43 ล้านบาท

๑๕ พ.ค. ๒๐๐๙ ๑๗:๐๔

กรุงเทพฯ-15 พ.ค.-กรมศุลกากร วันนี้ (วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2552) เวลา 10.45 น. นายอุทิศ ธรรมวาทิน อธิบดีกรมศุลกากร นายสมชาย พูลสวัสดิ์ รองอธิบดีด้านปราบปราม และนายราฆพ ศรีศุภอรรถ ผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและปราบปราม แถลงข่าวกรมศุลกากรจับกุมสินค้าละเมิดสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา,สินค้าควบคุมตาม พ.ร.บ.

ภาพข่าว: กรมศุลกากรจับกุมสินค้าละเมิดสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา

๑๕ พ.ค. ๒๐๐๙ ๑๖:๕๘

กรุงเทพฯ-15 พ.ค.-กรมศุลกากร นายอุทิศ ธรรมวาทิน อธิบดีกรมศุลกากร และนายราฆพ ศรีศุภอรรถ ผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและปราบปราม แถลงข่าวกรมศุลกากรจับกุมสินค้าละเมิดสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา สินค้าควบคุมตาม พ.ร.บ. เครื่องสำอาง อาหาร และสุรา ไวน์ ลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักร

กรมศุลกากรจับน้ำตาลทรายลักลอบนำเข้า

๐๔ พ.ค. ๒๐๐๙ ๑๕:๑๔

กรุงเทพฯ-4 พ.ค.-กรมศุลกากร ตามนโยบายการเร่งรัดปราบปรามสินค้าลักลอบหนีศุลกากร เพื่อความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษี รวมทั้งปกป้องสังคมและสิ่งแวดล้อม นายอุทิศ ธรรมวาทิน อธิบดีกรมศุลกากร นายสมชาย พูลสวัสดิ์ รองอธิบดีด้านปราบปราม นายราฆพ ศรีศุภอรรถ ผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและปราบปราม ได้สั่งการให้นายวรวุฒิ