ข่าวประชาสัมพันธ์รัฐธรรมนูญ | newswit

พิธีเปิดกิจกรรมการเสวนาวิชาการ
พิธีเปิดกิจกรรมการเสวนาวิชาการ
งานวันฉลองรัฐธรรมนูญ ประจำปี 2566 ร่วมก้าวย่างบนเส้นทางประชาธิปไตย สู่เส้นชัยแห่งรัฐธรรมนูญ – โอกาสนี้ 13 Dec
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
ขอเชิญร่วมงาน ๑๓ ทศวรรษ แผ่นดินพระปกเกล้า พระผู้พระราชทานรัฐธรรมนูญแก่ปวงชนชาวไทย – 27 Nov
ป.ป.ช. เปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ป.ป.ช. เปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็น
(ร่าง) พ.ร.บ. ป.ป.ช. (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อพัฒนากระบวนการสอบสวนคดีร่ำรวยผิดปกติ และให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน 17 Aug
เช็คกระแสโซเชียล ก่อนโหวตนายกฯ
เช็คกระแสโซเชียล ก่อนโหวตนายกฯ
– การเมืองไทยเดินทางมาถึงจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่ง นับจากการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 14 พ.ค. ที่ผ่านมา 13 Jul
การแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ
การแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ
ครั้งที่ 5 – ณ หอประชุมสิริรำไพพรรณ คณะนิติศาสตร์ จัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 08 Jun
Global Times: พรรคคอมมิวนิสต์จีนมั่นใจ สร้างปาฏิหารย์ที่ยิ่งใหญ่ขึ้นได้ในการก้าวสู่อนาคตใหม่หลังการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งประวัติศาสตร์ – ที่ประชุมฯ เปิดเผยว่า การแต่งตั้งสหายสี จิ้นผิง ให้เป็นแกนหลักของพรรคและคณะกรรมการกลางพรรค และการใช้แนวคิดของสี จิ้นผิง เกี่ยวกับสังคมนิยมลักษณะเฉพาะของจีนชี้นำยุคสมัยใหม่ แสดงถึงความสำเร็จทางการเมืองที่สำคัญของพรรคในยุคใหม่
รองปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ บรรยายพิเศษ
รองปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ บรรยายพิเศษ
เรื่อง PDPA และ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ – มีเนื้อหา ประกอบด้วย หลักการของ พ.ร.บ.ข้อมูลส่วนบุคคลฯ ขอบเขตการบังคับใช้ Jul 2022
ศร. เปิดโครงการพัฒนาวิชาการด้านคดี
ศร. เปิดโครงการพัฒนาวิชาการด้านคดี
เสริมความรู้แก่บุคลากร ศร. – กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย 1) การบรรยาย อาทิ เรื่อง May 2022
แอตลาส รีนิวเอเบิล เอเนอร์จี ได้รับเงินทุนจากธนาคารนอร์ธอีสเทิร์น แบงก์ แห่งบราซิล เพื่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ – แอตลาส รีนิวเอเบิล เอเนอร์จี (Atlas Renewable Energy) ผู้ผลิตพลังงานหมุนเวียนระดับโลก ได้รับสินเชื่อจากกองทุนการเงินตามรัฐธรรมนูญของธนาคารนอร์ธอีสเทิร์น แบงก์ แห่งบราซิล (BNB) ในวงเงิน 407 ล้านเรอัล (ประมาณ 76 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพื่อใช้ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ลาร์ ดู โซล - คาซาบลังกา ทู (Lar do Sol - Casablanca II)
ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการแก้ไข พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ เพื่อปรับปรุงมาตรการลงโทษให้สอดคล้องกับมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญฯ – ก.ล.ต. เตรียมเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ) โดยปรับปรุงมาตรการลงโทษให้สอดคล้องกับมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 256 ที่วางหลักให้รัฐพึงกำหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดร้ายแรง และสอดคล้องกับร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. ….
ม.มหิดล คว้าทุน The British Academy
ม.มหิดล คว้าทุน The British Academy
ประเทศสหราชอาณาจักรศึกษาวิจัยสร้างพลเมืองเพื่อประชาธิปไตยที่เบ่งบาน – อาจารย์ ดร.วัชรฤทัย บุญธินันท์ Nov 2020
ก.ล.ต. เผยความคืบหน้าโครงการ Regulatory Guillotine ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ และลดภาระของประชาชน – นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า "ตามที่ ก.ล.ต. ได้เปิดตัวโครงการนำร่องภายใต้โครงการ Regulatory Guillotine จำนวน 21 โครงการย่อย โดยมีเป้าหมายเพื่อลดขั้นตอน กระบวนการและเอกสารที่ต้องยื่นต่อ ก.ล.ต.
เรื่องเล่าจากประชาชนกับศาลรัฐธรรมนูญ
เรื่องเล่าจากประชาชนกับศาลรัฐธรรมนูญ
– แก้กฎหมายทำแท้ง! เคสน่าสนใจมาก ประชาชนร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญว่ากฎหมายทำแท้งมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ Oct 2020
จัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอย - กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการค้าในที่สาธารณะ – ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของความคืบหน้าการจัดหาพื้นที่ทำการค้ารองรับผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบจากการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย ได้สำรวจสถานที่ รวมถึงทางเท้าที่มีความเหมาะสมในพื้นที่เขตต่าง ๆ เพื่อกำหนดเป็นพื้นที่ทำการค้าหาบเร่-แผงลอย โดยสอบถามความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย พบว่ามีบริเวณที่เหมาะสมเป็นพื้นที่รองรับผู้ค้า ได้แก่
ทีโอที ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
ทีโอที ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
ด้วยคุณธรรมและโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล – บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) May 2020
ม.มหิดล รุกปกป้องสิทธิผู้ด้อยโอกาสทางสังคม พร้อมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ ในช่วงวิกฤต COVID-19 – จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในปัจจุบันมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ จนทำให้เกิดความคาดหวังที่กลายเป็นการคุกคาม จนทำให้บุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งต้องปฏิบัติงานภายใต้ความกดดัน และความเสี่ยงจากการติดเชื้อในการที่ต้องตรวจคัดกรอง ดูแลรักษาผู้ป่วย เสียขวัญ และกำลังใจในการปฏิบัติงานดร.เอกพันธุ์ ปิณฑวณิช
เสนอแนวทางแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
เสนอแนวทางแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
2560 ในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมถึงสัตว์ – ดร.สาธิต ปรัชญาอริยะกุล กล่าวว่า Mar 2020
ภาพข่าว: คณะนิติศาสตร์ ม.ศรีปทุม
ภาพข่าว: คณะนิติศาสตร์ ม.ศรีปทุม
อวยพรและสวัสดีปีใหม่ 2563 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ – Jan 2020
ผู้บริหาร MQDC เน้นย้ำถึงโอกาสและความก้าวหน้าของนวัตกรรมไทย
ผู้บริหาร MQDC เน้นย้ำถึงโอกาสและความก้าวหน้าของนวัตกรรมไทย
ในประเทศอินเดีย – จุฬามาศได้สร้างความสำเร็จด้วยการเปิดตัว "วิสซ์ดอม คลับ บาย เอ็มคิวดีซี อินเดีย" Dec 2019
ผู้บริหาร MQDC เน้นย้ำถึงโอกาสและความก้าวหน้าของนวัตกรรมไทย
ผู้บริหาร MQDC เน้นย้ำถึงโอกาสและความก้าวหน้าของนวัตกรรมไทย
ในประเทศอินเดีย – จุฬามาศได้สร้างความสำเร็จด้วยการเปิดตัว "วิสซ์ดอม คลับ บาย เอ็มคิวดีซี อินเดีย" Dec 2019
ใช้ชีวิตอย่างไร ให้โบกมือบ๊ายบาย
ใช้ชีวิตอย่างไร ให้โบกมือบ๊ายบาย
6 มะเร็งสุดฮิต – แต่รู้หรือไม่ว่า ? โรคมะเร็งที่เกิดจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรมนั้น Dec 2019
ไปรษณีย์ไทย เอาใจลูกค้า เปิดให้บริการวันหยุด
ไปรษณีย์ไทย เอาใจลูกค้า เปิดให้บริการวันหยุด
5 ธันวาคม และ 10 ธันวาคม นี้ – ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบรายชื่อที่ทำการไปรษณีย์ในช่วงวันหยุดดังกล่าว Dec 2019
Super Poll ม.144 แห่งรัฐธรรมนูญของคนไทย
Super Poll ม.144 แห่งรัฐธรรมนูญของคนไทย
– ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 88.2 ไม่เคยอ่าน มาตรา 144 แห่งรัฐธรรมนูญปี 60 ในขณะที่เพียงร้อยละ 11.8 เคยอ่าน เป็นเรื่อง Sep 2019
NIDA Poll “แก้รัฐธรรมนูญแล้วเศรษฐกิจจะดีขึ้น?”
NIDA Poll “แก้รัฐธรรมนูญแล้วเศรษฐกิจจะดีขึ้น?”
– จากการสำรวจเมื่อถามประชาชนถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจในปัจจุบัน พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 46.67 ระบุว่า Sep 2019
Super Poll แก้รัฐธรรมนูญ หรือ
Super Poll แก้รัฐธรรมนูญ หรือ
แก้ปากท้อง ก่อน – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) Jul 2019