รัชนีพร พุคยาภรณ์ ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

SPU รวมใจ! ร่วมทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2022

๒๗ ธ.ค. ๒๐๒๑ ๑๑:๒๕

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และพนักงาน เข้าร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย อาทิ สักการะพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย สักการะพระวิษณุกรรม สักการะพระภูมิเจ้าที่ และต่อด้วย การร่วมทำบุญถวายสังฆทาน

ดร.มาลีนี พุคยาภรณ์ ฉลองวันเกิดครบรอบ 89 ปี บริจาคเงินสนับสนุน รพ.ตำรวจ

๒๗ ธ.ค. ๒๐๒๑ ๐๙:๕๒

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดงานวันคล้ายวันเกิด ครบรอบ 89 ปี ดร.มาลินี พุคยาภรณ์ ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้ง มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยมีบุคคลในครอบครัวพุคยาภรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิด

อธิการบดีและที่ปรึกษาอธิการบดี ม.ศรีปทุม ร่วมบริจาคทุนภัตตาหารพระนิสิต มจร. (ครั้งที่ 4)

๐๑ ธ.ค. ๒๐๒๑ ๐๙:๓๖

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ พลเอก เสรี พุกกะมาน ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ร่วมทำบุญภายใต้การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ประสานงานโดย พระเมธีธรรมาจารย์,

๐๓ ต.ค. ๒๕๖๕ ๑๕:๑๖

ตอกย้ำ! ผู้นำด้านคุณภาพการศึกษา SPU จัดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2564

๐๙ พ.ย. ๒๐๒๑ ๑๔:๓๖

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานคณะกรรมการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

SPU ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2564

๐๒ พ.ย. ๒๐๒๑ ๑๓:๑๕

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประกาศผลรางวัลบุคลากรดีเด่นในด้านต่างๆ ประจำปี 2564 รวม 12 รางวัล จากการพิจารณาผลงานบุคลากรทั้ง 3 วิทยาเขต (วิทยาเขตบางเขน,ชลบุรี,ขอนแก่น)ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดเผยว่า ในแต่ละปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ม.ศรีปทุม ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน สู้ภัยโควิด-19

๒๕ ต.ค. ๒๐๒๑ ๑๐:๐๕

มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รอบที่ 3 (ถวายทุกวันศุกร์)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรม SPU ATK เพื่อนักศึกษา

๑๔ ต.ค. ๒๐๒๑ ๑๓:๑๘

SPU CARE เพราะเราห่วงใย มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรม SPU ATK เพื่อนักศึกษา ด้วยการตรวจแอนติเจนเทสต์ (ATK) เพื่อคัดกรองการติดเชื้อ COVID-19 ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ทุกคน

วิศวกรรมระบบราง ม.ศรีปทุม 1ใน72 หน่วยงาน 7 ภาคีเครือข่าย ร่วมลงนาม ผลิตและพัฒนาบุคลากร รองรับอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศไทย โดยการนำทัพของ

๒๓ ก.ย. ๒๐๒๑ ๑๖:๐๐

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 ณ ห้องบอร์ดรูม ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าร่วมพิธีและร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางว

ม.ศรีปทุม รับรางวัลสุดยอดต้นแบบอุดมศึกษา'64 ควอท.-สป.อว.

๒๓ ก.ย. ๒๐๒๑ ๐๘:๓๖

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณ สถาบันที่ส่งเสริมอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน ประจำปี 2564 ในบทบาทเป็นสถาบันที่ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เป็นเลิศด้านต่าง ๆ ตามมาตรฐานด้วยการพัฒนาที่เป็นระบบด้วย PSU-TPSF

ม.ศรีปทุม และเพื่อนธรรม ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน ช่วงวิกฤตโควิด-19

๐๖ ก.ย. ๒๐๒๑ ๑๐:๐๖

วันที่ 3 ก.ย.64 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีปทุมและเพื่อนธรรม โดย ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ จัดถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร (ทุกวันศุกร์เว้นศุกร์)

ทำบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนา! ม.ศรีปทุม และเพื่อนธรรม ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน

๒๗ ส.ค. ๒๐๒๑ ๑๔:๑๕

วันที่ 27 ส.ค.64 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีปทุมและเพื่อนธรรม โดย ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร จำพรรษา วัดพระศรีมหาธาตุ เขตบางเขน

ม.ศรีปทุม ส่งมอบน้ำดื่ม SPU กองอำนวยการศูนย์ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เขตบางเขน ส่งพลังสู่ประชาชนสู้ภัยโควิด-19

๒๖ ส.ค. ๒๐๒๑ ๑๔:๐๘

เมื่อ (26 ส.ค.63) ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม มอบทีมงาน SPU Care ดำเนินการส่งมอบน้ำดื่ม SPU จำนวน 100 โหล ให้กับกองอำนวยการศูนย์ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร