ระพิพิษณ์ พรหมนารท ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม NEDA Talk in Uni ครั้งที่ 1 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยนายระพิพิษณ์ พรหมนารท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน ได้บรรยายเชิงวิชาการหัวข้อ ความร่วมมือเพื่อ

NEDA Talk in Uni

๐๗ เม.ย. ๒๕๖๔ ๑๕:๑๒