ข่าวประชาสัมพันธ์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี | newswit

สิทธิเด็ก กับการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน
สิทธิเด็ก กับการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน
ร่วมยุติความรุนแรงต่อเด็ก – Join Zoom Meetinghttps://us02web.zoom.us/j/85915877545...Meeting ID: 859 1587 16 Nov
คริสปี้ ครีม จับมือ คลอเส็ท ร่วมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี
คริสปี้ ครีม จับมือ คลอเส็ท ร่วมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี
ผ่านกระเป๋าคอลเล็กชันพิเศษ END THE VIOLENCE – มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ฯ ด้วยกระเป๋าผ้าสุดชิค ใช้งานง่าย Feb 2023
ม.มหิดล วิจัยสู้เพื่อยุติความรุนแรงทางเพศต่อสตรี
ม.มหิดล วิจัยสู้เพื่อยุติความรุนแรงทางเพศต่อสตรี
– ศาสตราจารย์ ดร.สุภา เพ่งพิศ อดีตผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล Nov 2021
ปลุกกระแส SpeakUp SpeakOut เขยิบเสียงให้มันดังขึ้น
ปลุกกระแส SpeakUp SpeakOut เขยิบเสียงให้มันดังขึ้น
หยุด...การกระทำรุนแรงต่อผู้หญิงทุกรูปแบบ – ทั้งนี้ จากสถิติในประเทศไทยล่าสุดเมื่อปี 2558 พบว่า Dec 2017
กระทรวงพม. และศูนย์พึ่งได้ รพ.ตำรวจ
กระทรวงพม. และศูนย์พึ่งได้ รพ.ตำรวจ
แต่งตั้งศิลปินแกรมมี่ เป็นพรีเซ็นเตอร์ ร่วมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในสังคมไทย – พลตำรวจเอก อดุลย์ Sep 2017
สถาบันสุขภาพเด็กฯ ร่วมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก
สถาบันสุขภาพเด็กฯ ร่วมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก
สร้างความแข็งแกร่งของสถาบันครอบครัวเพื่ออนาคตเด็กไทย เนื่องใน “วันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ๒๕ พฤศจิกายน” Nov 2016
กรมสุขภาพจิต แนะ ออกจากความรุนแรง มองมุมกลับ ปรับความคิด – อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวต่อว่า สถานการณ์ความรุนแรงต่อเด็กและสตรีมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างน่าเป็นห่วง องค์การสหประชาชาติ ระบุว่า ในชั่วชีวิตหนึ่งของผู้หญิงทั่วโลก มากกว่า 70% มีประสบการณ์ถูกกระทำความรุนแรง ขณะที่ รายงานของยูนิเซฟ (UNICEF) เรื่อง Hidden in Plain Sight ที่อ้างอิงข้อมูลจาก 190 ประเทศเกี่ยวกับความรุนแรงต่อเด็ก ระบุว่า เหยื่อฆาตกรรม 1 ใน 5
รมว.พม. เป็นประธานเปิด “กิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี” – พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาสังคม สร้างความเป็นธรรมและความเสมอภาคในสังคม ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและความมั่นคงในชีวิตรวมทั้งสถาบันครอบครัวและชุมชน ทั้งนี้ การรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงต่อเด็ก และสตรี เป็นกิจกรรมที่สนับสนุนนโยบายหลักของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ
กรุงเทพมหานคร รวมพลคนเมือง – นางผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า “ปัจจุบันปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและสังคมนับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นและถือเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ดังนั้น ทุกฝ่ายจึงต้องมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมกันป้องกัน แก้ไขปัญหา ตลอดจนร่วมกันประชาสัมพันธ์ เชิงรุกให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว โดยกรุงเทพมหานครได้กำหนดนโยบายที่จะเสริมสร้างให้ชุมชนเข้มแข็งปลอดภัย
พม. จัดงานแถลงข่าวการจัดงาน “รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี” – นางปวีณา หงสกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า ความรุนแรงต่อเด็กและสตรี เป็นปัญหาสำคัญของสังคมที่ต้องเร่งดำเนินการ ทั้งด้านการป้องกัน แก้ไข และช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานราชการและองค์กรเอกชน รวมทั้งต้องอาศัยความเข้าใจและร่วมมือของคนในสังคม เนื่องจากเป็นปัญหาที่มีความละเอียดอ่อน ในระดับสากล ปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรี
ภาพข่าว: “รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ประจำปี 2553” – กรุงเทพฯ--7 ธ.ค.--โรงแรมเรดิสัน เพียงใจ วิศรุตรัตน รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรม “รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ประจำปี 2553” พร้อมทั้งร่วมปาฐกถาพิเศษเรื่อง “กองทุนป้องกันและแก้ไขการใช้ความรุนแรงในครอบครัว” โดยมี ทิชา ณ นคร ผอ.ศูนย์ฝึกและอบรมเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก สุเพ็ญศรี พึ่งโคกสูง หัวหน้าศูนย์พิทักษ์สิทธิสตรี มูลนิธิเพื่อนหญิง และ สุจิตต์ ไตรพิทักษ์
ภาพข่าว: กทม.จับมือภาครัฐและเอกชน รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี – กรุงเทพฯ--30 พ.ย.--กองประชาสัมพันธ์ กทม. นางเพียงใจ วิศรุตรัตน รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงาน รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ประจำปี 2553 พร้อมประชาสัมพันธ์โครงการกองทุนป้องกันและแก้ไขการใช้ความรุนแรงในครอบครัว โดยมีนางอารุณี รัศมิทัต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม กทม. และตัวแทนจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
พม. ผนึกพลังสังคม ร่วมจัดกิจกรรมวันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ๕๓ – กรุงเทพฯ--22 พ.ย.--พม. ระดมจัดกิจกรรมต่อเนื่อง หนุนปีแห่งการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว- กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เดินหน้ารณรงค์ “รวมพลังภาครัฐและเอกชน” ต่อต้านความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว เนื่องในวันรณรงค์ยุติ ความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ประจำปี ๒๕๕๓ ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ศกนี้ เพื่อลดสถิติความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครจัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี – กรุงเทพฯ--18 พ.ย.--มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร นายแพทย์ชัยวัน เจริญโชคทวี คณบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ด้วยวันที่ ๒๕ พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี และใช้ริบบิ้นสีขาว (White Ribbon) เป็นสัญลักษณ์ เพื่อแสดงถึงการร่วมกันต่อต้านการใช้ความรุนแรงต่อเด็กและสตรี โดยจะไม่ทำร้าย หรือนิ่งเฉยต่อการใช้ความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในทุกรูปแบบ
สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จัดงานแถลงข่าวการจัดกิจกรรมรณรงค์ ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว – กรุงเทพฯ--17 พ.ย.--พม. สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะผู้รับผิดชอบในการจัดกิจกรรม “เดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี” โดยมี ‘ริบบิ้นสีขาว’ เป็นสัญลักษณ์ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๒
ภาพข่าว: ร่วมใจยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี – กรุงเทพฯ--3 ธ.ค.--สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ จัดโครงการ “เดินรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี” ในเดือนแห่งการยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และครอบครัว เพื่อต้องการให้สังคมได้ตระหนักถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อเด็กและสตรี ซึ่งเป็นปัญหาสังคมที่ยากจะแก้ไขปัญหาหนึ่ง เนื่องจากหลายๆ คนคิดว่าเรื่องความรุนแรงนั้นเป็นเรื่องส่วนบุคคลหรือเป็นเรื่องในครอบครัวเท่านั้น
ร่วมใจยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี – กรุงเทพฯ--2 ธ.ค.--สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ จัดโครงการ “เดินรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี” ในเดือนแห่งการยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และครอบครัว เพื่อต้องการให้สังคมได้ตระหนักถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อเด็กและสตรี ซึ่งเป็นปัญหาสังคมที่ยากจะแก้ไขปัญหาหนึ่ง เนื่องจากหลายๆ คนคิดว่าเรื่องความรุนแรงนั้นเป็นเรื่องส่วนบุคคลหรือเป็นเรื่องในครอบครัวเท่านั้น
กทม. รณรงค์ยุติการใช้ความรุนแรงในเด็กและสตรี – กรุงเทพฯ--27 พ.ย.--กองประชาสัมพันธ์ กทม. กทม. จัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ดึงทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมแก้ปัญหาความรุนแรงอย่างยั่งยืน พร้อมส่งเสริมความเข้มแข็งในครอบครัว เพื่อสร้างสรรค์กรุงเทพฯ เป็นเมืองน่าอยู่ ชุมชนเป็นสุข นางเพียงใจ วิศรุตรัตน รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรม “รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ประจำปี 2552” ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค
ภาพข่าว: ร่วมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี – กรุงเทพฯ--20 พ.ย.--กานต์ชนกคลินิก แพทย์หญิงกานต์ชนก พานิช กรรมการผู้จัดการกานต์ชนกคลินิก นำทีมพนักงาน ร่วมกันเขียนไปรษณียบัตร เพื่อรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ในโครงการ “หยุด” เพื่อสานต่อโครงการ “หยุดความรุนแรงต่อผู้หญิงด้วยพลังเด็กและเยาวชน” โดยมี อรรถกานท์ พิมพ์วงศ์ โปรดิวเซอร์ รายการผู้หญิงถึงผู้หญิง รับมอบ ณ ไทยทีวีสีช่อง 3 อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ เมื่อเช้าวานนี้
โรงพยาบาลตากสินจัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี – กรุงเทพฯ--17 พ.ย.--กองประชาสัมพันธ์ กทม. พญ.กิตติยา ศรีเลิศฟ้า ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์ กทม. แจ้งว่า โรงพยาบาลตากสินร่วมกับศูนย์พิทักษ์เด็กและสตรี โรงพยาบาลตากสิน กำหนดจัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ระหว่างวันที่ 23–27 พ.ย. 52 โดย พญ.มาลินี สุขเวชชวรกิจ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานในวันที่ 23 พ.ย. 52 ณ
สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จัดงานแถลงข่าวการจัดงานรณรงค์ยุติความรุนแรง ต่อเด็ก สตรีและความรุนแรงในครอบครัว พร้อมเปิดตัวพรีเซ็นเตอร์ ประจำปี 2552 – กรุงเทพฯ--16 พ.ย.--สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เนื่องด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เห็นชอบกำหนดให้เดือนพฤศจิกายน ของทุกปี เป็น “เดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี” เพื่อกระตุ้นให้สังคมตระหนักถึงปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรี
รมว.พม. นำคณะผู้บริหาร และศิลปินดารา รณรงค์ติดริบบิ้นสีขาวแก่นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี เนื่องในโอกาส เดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี – กรุงเทพฯ--11 พ.ย.--พม. เมื่อวานนี้ (10 พ.ย.2552) ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอิสสระ สมชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นำคณะผู้บริหารกระทรวง ตัวแทนศิลปินดารา ประกอบด้วย โดนัส มนัสนันท์ โอ๋ เพชรดา หลุยส์ สก็อต เปปเปอร์ รัฐศาสตร์ จอห์น วิญญู
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็น สตรี และครอบครัว ประจำปี 2552 – กรุงเทพฯ--10 พ.ย.--พม. สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายในการกิจกรรมยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2542 ที่กำหนดให้เดือนพฤศจิกายนของทุกปี เป็น “เดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี”
มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์สจับมือนักร้องดัง รณรงค์ยุติความรุนแรงในครอบครัว – กรุงเทพฯ--16 พ.ย.-- เดือนพฤศจิกายนของทุกปี จะเป็น“เดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี” เพื่อกระตุ้นให้สังคมตระหนักถึงปัญหา และร่วมมือกันขจัดปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งกำลังเป็นใหญ่ของสังคมในขณะนี้ สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้เลือก "กวาง" ฟ้ารุ่ง ยุติธรรม
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับ โอสถสภา ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าวเปิด โครงการกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี – กรุงเทพฯ--6 ม.ค.--ทราฟฟิกคอร์นเนอร์ โฮลดิ้งส์ ตามที่รัฐบาลได้กำหนดนโยบายเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง ด้านครอบครัว เด็ก เยาวชน สตรี และผู้สูงอายุ โดยให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันปราบปรามและลงโทษอย่างจริงจังต่อผู้กระทำผิดที่ละเมิดสิทธิเด็ก และกระทำทารุณกรรมต่อเด็ก และการค้ามนุษย์ในทุกด้าน
พม.จัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ประจำปี 2546 มุ่ง “สู่สังคมที่ปราศจากความรุนแรง” – กรุงเทพฯ--2 ธ.ค.--กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ประจำปี 2546 “มุ่งสู่สังคมที่ปราศจากความรุนแรง” เพื่อให้องค์กรต่างๆ เกิดความตระหนักในการป้องกันและแก้ไขความรุนแรงต่อเด็กและสตรี เนื่องในวันขจัดความรุนแรงต่อสตรีสากล เมื่อเร็วๆนี้ ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2
หลายหน่วยงานร่วมจัดกิจกรรมยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี – กรุงเทพฯ--27 พ.ย.--กทม. ที่ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง เมื่อวันที่ 25 พ.ย.46 เวลา 09.30 น.ที่ผ่านมา นายสรอรรถ กลิ่นประทุม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนา “สู่สังคมที่ปราศจากความรุนแรง” เนื่องในวันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ประจำปี 2546 โดยมี คณะผู้บริหารกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายสมัคร สุนทรเวช
พม.จัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ประจำปี 2546 มุ่ง “สู่สังคมที่ปราศจากความรุนแรง” – กรุงเทพฯ--27 พ.ย.--กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ประจำปี 2546 “มุ่งสู่สังคมที่ปราศจากความรุนแรง” เพื่อให้องค์กรต่างๆ เกิดความตระหนักในการป้องกันและแก้ไขความรุนแรงต่อเด็กและสตรี เนื่องในวันขจัดความรุนแรงต่อสตรีสากล เมื่อเร็วๆนี้ ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2
การอบรมการส่งเสริมการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็กปฐมวัยจากการใช้ความรุนแรง – กรุงเทพฯ--24 พ.ย.--กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ สืบเนื่องจาก มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2542 ที่กำหนดให้ เดือนพฤศจิกายนของ ทุกปี เป็น “เดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี" และสถานการณ์ปัญหาทางสังคม ในปัจจุบันพบว่า เด็กปฐมวัย ซึ่งหมายถึงเด็กวัยแรกเกิดถึง 6 ปี เป็นวัยที่สำคัญของชีวิตมนุษย์ ผลจากการอบรมเลี้ยงดู