ข่าวประชาสัมพันธ์มูลนิธิแก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ | newswit

ดิอาจิโอ มปอ. ผนึกกำลังตำรวจนครบาลและพันธมิตร
ดิอาจิโอ มปอ. ผนึกกำลังตำรวจนครบาลและพันธมิตร
เปิดตัวโครงการ DRINKiQ ดื่มไม่ขับ กลับ LINE MAN RIDE – บริษัท ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) หรือ DMHT 05 Apr
มูลนิธิแก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์
มูลนิธิแก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์
และพันธมิตร ขานรับร่างกฎกระทรวงหลักเกณฑ์ใหม่ตรวจแอลกอฮอล์ในผู้ขับขี่ – มูลนิธิแก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ (มปอ.) 07 Feb
ภาพข่าว: มูลนิธิแก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์
ภาพข่าว: มูลนิธิแก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์
(มปอ.) ลงพื้นที่ จ.เชียงราย จัดเวิร์คชอป ลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ ในโครงการ 'กลับบ้านปลอดภัย คนไทยเมาไม่ขับ’ – Apr 2019
มูลนิธิแก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์
มูลนิธิแก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์
(มปอ.) ลงพื้นที่ จ.เชียงราย ผนึกพลังภาครัฐและชุมชนจัดเวิร์คชอปลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ ในโครงการ 'กลับบ้านปลอดภัย Apr 2019
โครงการ “SMASHED วัยใสไกลแอลกอฮอล์”
โครงการ “SMASHED วัยใสไกลแอลกอฮอล์”
สานต่อเจตนารมณ์ รณรงค์ยับยั้งนักดื่มเยาวชนไทยก่อนวัย ผ่านกิจกรรมละครการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ – โครงการ 'SMASHED Apr 2019
ภาพข่าว: มปอ. ร่วมกับ กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่
ภาพข่าว: มปอ. ร่วมกับ กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่
1 จัดอบรมโครงการ 'พัฒนาผู้นำเสริมสร้างความปลอดภัยด้วยวินัยการดื่มอย่างรับผิดชอบ’ ขึ้นครั้งแรก Jun 2017
มปอ. เดินหน้าสร้างความตระหนักรู้เรื่องการดื่ม
มปอ. เดินหน้าสร้างความตระหนักรู้เรื่องการดื่ม
ภายใต้โครงการ 'พัฒนาผู้นำเสริมสร้างความปลอดภัยด้วยวินัยการดื่มอย่างรับผิดชอบ’ ครั้งแรก ณ Jun 2017
ภาพข่าว: มปอ. ร่วมกับ กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่
ภาพข่าว: มปอ. ร่วมกับ กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่
1 จัดอบรมโครงการ 'พัฒนาผู้นำเสริมสร้างความปลอดภัยด้วยวินัยการดื่มอย่างรับผิดชอบ’ ขึ้นครั้งแรก Jun 2017
13 มิ.ย.นี้ มปอ. เดินหน้าสร้างสรรค์โครงการ ' พัฒนาผู้นำเสริมสร้างความปลอดภัยด้วยวินัยการดื่มอย่างรับผิดชอบ ’ ครั้งแรกจากความร่วมมือของกองทัพบกโดยกรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 –
มูลนิธิแก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ตอกย้ำการลดปัญหาที่เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์อย่างเป็นอันตราย
มูลนิธิแก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ตอกย้ำการลดปัญหาที่เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์อย่างเป็นอันตราย
ต้องมุ่งสร้างจิตสำนึกของการดื่มอย่างรับผิดชอบแก่ผู้ซื้อและผู้ขาย – คุณชัชฎา จันทรางศุ ผู้จัดการ Feb 2016
กรมสรรพสามิตและมูลนิธิแก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ (มปอ.) เดินหน้าขยายโครงการ “ยับยั้งนักดื่มก่อนวัย ทำได้...แค่ไม่ขาย” รณรงค์แก้ไขปัญหานักดื่มวัยโจ๋ ที่ต้นเหตุ มุ่งสร้างวัฒนธรรมตรวจบัตรก่อนจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และดื่มอย่างรับผิดชอบ – กรมสรรพสามิต จับมือมูลนิธิแก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ (มปอ.) เดินหน้าแก้ไขปัญหาการเพิ่มขึ้นของนักดื่มหน้าใหม่ที่อายุต่ำกว่าเกณฑ์ ขยายโครงการ “ยับยั้งนักดื่มก่อนวัย ทำได้...แค่ไม่ขาย”
มูลนิธิแก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ (มปอ.) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนชุมชนในเชียงใหม่ เชียงราย และพะเยา – นางสาววลี เกียรติพงษ์พันธ์ ผู้จัดการโครงการ มูลนิธิแก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ (มปอ.) เปิดเผยว่า ในปีนี้ มปอ. ยังคงเดินหน้าจัดโครงการ “จ้วยกั๋นหมู่เฮา เมาบ่ขับ” ขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 เพื่อปลูกจิตสำนึกในการดื่มอย่างรับผิดชอบ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ตลอดจนชุมชนในจังหวัดพื้นที่เป้าหมายเพื่อรณรงค์
ปัญหานักดื่มก่อนวัย แก้ได้ด้วยจิตสำนึกผู้ซื้อและผู้ขาย – เมื่อเร็ว ๆ นี้ กรมสรรพสามิตร่วมกับมูลนิธิแก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ หรือ มปอ. เปิดตัวโครงการ “ยับยั้งนักดื่มก่อนวัย ทำได้...แค่ไม่ขาย” รณรงค์ให้ร้านค้าและสถานบันเทิงรอบสถานศึกษาไม่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่ผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปี เพื่อแก้ไขปัญหาการเพิ่มขึ้นของนักดื่มหน้าใหม่ที่อายุต่ำกว่าเกณฑ์
กรมสรรพสามิต เดินหน้าโครงการ “ยับยั้งนักดื่มก่อนวัย
กรมสรรพสามิต เดินหน้าโครงการ “ยับยั้งนักดื่มก่อนวัย
ทำได้...แค่ไม่ขาย” ดึงมูลนิธิแก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ (TFRD) Feb 2015
ภาพข่าว: กรมสรรพสามิต เดินหน้าโครงการ
ภาพข่าว: กรมสรรพสามิต เดินหน้าโครงการ
“ยับยั้งนักดื่มก่อนวัย ทำได้...แค่ไม่ขาย” ดึงมูลนิธิแก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ (TFRD) Feb 2015
มูลนิธิแก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ จับมือสมาคมผู้ค้าปลีกไทย และสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนฯ ประกาศเดินหน้าโครงการ “Are You 20?” – กรุงเทพฯ--8 ก.พ.--มิกซ์แอนด์แมทซ์คอมมิวนิเคชั่นส์ ร่วมรณรงค์ไม่ซื้อขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับบุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปี เพื่อร่วมแก้ปัญหาการเพิ่มขึ้นของนักดื่มหน้าใหม่จากการเข้าถึงจุดจำหน่ายของเยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี เดินหน้ารณรงค์อย่างเป็นรูปธรรม ณ จุดค้าปลีกทั่วประเทศ พร้อมนำร่อง เทสโก้โลตัส บิ๊กซี
ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันนี้(8 กุมภาพันธ์ 2555) – วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 255510.00 น.                     มูลนิธิแก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ ร่วมกับ สมาคมผู้ค้าปลีกไทย จัดงานแถลงข่าว ความร่วมมือและการรณรงค์ในการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับผู้มีอายุ 20ปี ภายใต้โครงการ “Are You 20?” ณ โรงแรมคอนราด10.30 น.                  
ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันพรุ่งนี้(8 กุมภาพันธ์ 2555) – วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 255510.00 น.                     มูลนิธิแก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ ร่วมกับ สมาคมผู้ค้าปลีกไทย จัดงานแถลงข่าว ความร่วมมือและการรณรงค์ในการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับผู้มีอายุ 20ปี ภายใต้โครงการ “Are You 20?” ณ โรงแรมคอนราด10.30 น.                  
มูลนิธิแก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ ร่วมกับ สมาคมผู้ค้าปลีกไทย จัดงานแถลงข่าว ความร่วมมือและการรณรงค์ในการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับผู้มีอายุ 20 ปี ภายใต้โครงการ “Are You 20?” – กรุงเทพฯ--7 ก.พ.--มูลนิธิแก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ ในนามของมูลนิธิแก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ (Thai Foundation for Responsible Drinking: TFRD) ร่วมกับ สมาคมผู้ค้าปลีกไทย (Thailand Retailers Association: TRA) ขอเรียนเชิญท่านหรือตัวแทน