มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม มอบเงินบริจาคกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

๒๙ ก.ย. ๒๐๒๐ ๑๔:๑๙

!- wp:paragraph -pมูลนิธิเมืองไทยยิ้มโดย พล.ต.อ.พรศักดิ์ ดุรงควิบูลย์ ประธานมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม พร้อมนางพิตราภรณ์ บุณยรัตพันธุ์ รองประธานกรรมการ มอบเงินบริจาคแก่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อสนับสนุน 2 โครงการคือ ทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 30 ทุน

ภาพข่าว: มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม รับรางวัล องค์กรที่มีผลการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ

๒๗ เม.ย. ๒๐๑๘ ๑๒:๐๐

กรุงเทพฯ-27 เม.ย.-เมืองไทยประกันชีวิต นางพิตราภรณ์ บุณยรัตพันธุ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม ขึ้นรับรางวัล องค์กรที่มีผลการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ ในงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี 2561 โดยมีนางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นผู้มอบ รางวัลดังกล่าวมูลนิธิฯ ได้รับจากการจัดทำโครงการ

ภาพข่าว: มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม มอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษา ร.ร.ตำรวจตระเวนชายแดน

๒๖ ธ.ค. ๒๐๑๗ ๑๕:๑๕

กรุงเทพฯ-26 ธ.ค.-เมืองไทยประกันชีวิต พล.ต.อ. พรศักดิ์ ดุรงควิบูลย์ ประธานมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม (ที่ 3 จากซ้าย) พร้อมด้วยนางปุณฑริกา ใบเงิน กรรมการมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม (ที่ 2 จากซ้าย) มอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 60 ทุน จำนวนเงิน 2,052,000 บาท โดยมี พล.ต.ต.วันชาติ

ภาพข่าว: มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ใน โครงการแสงแก้ว

๒๘ ก.ย. ๒๐๑๗ ๑๖:๔๐

กรุงเทพฯ-28 ก.ย.-เมืองไทยประกันชีวิต พล.ต.อ.พรศักดิ์ ดุรงควิบูลย์ ประธานมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม (ที่ 3 จากซ้าย) มอบเงินสนับสนุน จำนวน4,000,000 บาท แก่มูลนิธิโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ใน โครงการแสงแก้ว เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการผ่าตัดต้อกระจกให้ผู้สูงวัยที่ขาดแคลน โดยมีนายแพทย์พรเทพ พงศ์ทวิกร

ภาพข่าว: มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม มอบเงินบริจาคแก่มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ

๐๑ ส.ค. ๒๐๑๗ ๑๔:๐๘

กรุงเทพฯ-1 ส.ค.-เมืองไทยประกันชีวิต พล.ต.อ. พรศักดิ์ ดุรงควิบูลย์ ประธานมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม (ที่ 4 จากซ้าย) มอบเงินบริจาค จำนวนรวม 1,505,000 บาท ให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อจัดซื้อเครื่องวินิจฉัยการได้ยินทางคลินิกและจัดซื้อเครื่องจี้ไฟฟ้าสำหรับผ่าตัดต่อมลูกหมาก โดยมี

ภาพข่าว: มูลนิธิเมืองไทยยิ้มร่วมอนุเคราะห์คนพิการ

๑๓ ส.ค. ๒๐๑๕ ๑๘:๑๕

กรุงเทพฯ-13 ส.ค.-เมืองไทยประกันชีวิต มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม นำโดย พล.ต.อ.พรศักดิ์ ดุรงควิบูลย์ ประธานมูลนิธิฯ และ นางพิตราภรณ์ บุณยรัตพันธ์ เหรัญญิก ร่วมมอบเงินสนับสนุนจำนวน 500,000 บาท พร้อมจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน แก่มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมี