ข่าวประชาสัมพันธ์มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย | newswit

ETDA เฟ้นหาแนวคิดสุดเจ๋ง! จัด
ETDA เฟ้นหาแนวคิดสุดเจ๋ง! จัด
EDC Pitching Digital in Hand จุดแคมเปญ เค้นไอเดีย ศิลปะป้องกันตัวจากภัยออนไลน์ เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ – นายชัยชนะ 16 May
เชิญร่วมงาน “เวทีเสวนาสาธารณะ
เชิญร่วมงาน “เวทีเสวนาสาธารณะ
ความรุนแรง และการพนัน ในเกมออนไลน์” – มสช.เชิญร่วมงาน "เวทีเสวนาสาธารณะ ความรุนแรง และการพนัน ในเกมออนไลน์" Feb 2020
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
ร่วมกับเครือข่ายภาคี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการต้นกล้า Blogger – การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการต้นกล้า Blogger Sep 2018
เยาวชนคนเก่งคว้าถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เยาวชนคนเก่งคว้าถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการ “ประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์” ประเภท หนังสั้น ปี พ.ศ. 2559 – ดร.ทัศนัย วงศ์พิเศษกุล Sep 2016
เยาวชนคนเก่งคว้าถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เยาวชนคนเก่งคว้าถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการ “ประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์” ประเภท หนังสั้น ปี พ.ศ. 2559 – ดร.ทัศนัย วงศ์พิเศษกุล Aug 2016
งานประกาศผล มอบรางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภท e-Learning ปี พ.ศ. 2556 – กรุงเทพฯ--11 ก.ย.--19 มีเดีย สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK park) ร่วมกับ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ได้จัดงานประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภท e-Learning ปี พ.ศ. 2555 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันอังคารที่ 10 กันยายน 2555
สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ ประกาศผล และมอบรางวัลถ้วยพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภท E-Learning ปี 2556 – กรุงเทพฯ--9 ก.ย.--19 มีเดีย สำนักงานอุทยานการเรียนรู้(สอร.) ร่วมกับ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย จัดฝึกอบรมการสร้างสื่อดิจิทัล ให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษาทั่วประเทศ
สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ จัดงานประกาศผล มอบรางวัลถ้วยพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภท e-Learning ปี 2555 – กรุงเทพฯ--13 ก.ย.--TK park สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK park) และมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย จัดงานประกาศผล มอบรางวัลถ้วยพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใน “การประกวดสื่อดิจิตอลสร้างสรรค์ ประเภท e-Learning ปี 2555” ระดับประถมศึกษา
เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อดิจิทัลด้วยโปรแกรม Adobe Captivate 5.5 – กรุงเทพฯ--11 มิ.ย.--TK park สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ หรือ TK park ร่วมกับ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อดิจิทัล ด้วยโปรแกรม Adobe Captivate 5.5 (E - learning) แก่กลุ่มนิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ทั่วทั้ง 4 ภูมิภาค เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้การทำสื่อการสอนที่เป็นบทเรียนดิจิทัลมากขึ้น
ภาพข่าว: ผลการประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ประเภท e-learning ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2554 – กรุงเทพฯ--20 ม.ค.--TK park เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2555 ที่ผ่านมา ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ประธานมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย และที่ปรึกษาอาวุโสสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นประธานในงานประกาศผลมอบรางวัล การประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภท e-learning ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2554 ผ่านโครงการ E-book 4 ภูมิภาค
ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันนี้(18 กรกฎาคม 2553) – วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 255309.30 น.                     Blue Coat ร่วมกับ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยขอเชิญร่วมงานสัมมนา “เรียนรู้และป้องกันภัยบน CyberSpace” ณ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย (รถไฟฟ้าสถานีสะพานตากสิน)13.00 น.                     อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง
ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันพรุ่งนี้(18 กรกฎาคม 2553) – วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 255309.30 น.                     Blue Coat ร่วมกับ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยขอเชิญร่วมงานสัมมนา “เรียนรู้และป้องกันภัยบน CyberSpace” ณ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย (รถไฟฟ้าสถานีสะพานตากสิน)13.00 น.                     อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง
Blue Coat ร่วมกับ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ขอเชิญร่วมงานสัมมนา “เรียนรู้และป้องกันภัยบน Cyber Space” – กรุงเทพฯ--14 ก.ค.--พีซี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ “ภัยแฝงออนไลน์ ... เราจะป้องกันให้เด็กพ้นภัยได้อย่างไร” สืบเนื่องจากความนิยมของสังคมออนไลน์ในปัจจุบัน ซึ่งมีกิจกรรมหลากหลาย ทั้งการได้พบปะเพื่อนฝูง เล่นเกมส์หรือแลกเปลี่ยนรูปภาพหรือประสบการณ์ต่างๆ นานา ทำให้ผู้คนยิ่งนิยมเข้าไปใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งรวมไปถึงเยาวชนด้วย
อุทยานการเรียนรู้ TK park จัดอบรม E-BOOK สำหรับครูทั่วประเทศ – กรุงเทพฯ--15 มิ.ย.--คบคิด พัฒนาศักยภาพการถ่ายทอดความรู้ด้วยโปรแกรม Desktop Author อุทยานการเรียนรู้ TK park ร่วมมือกับมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยเปิดอบรมe-book 4 ภาคสำหรับครูทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโดยใช้โปรแกรม Desktop Author ที่เข้าใจง่ายและประยุกต์ใช้ในการถ่ายทอดความรู้เป็น e-book ได้ไม่ยาก
เนคเทค จัดสัมมนาเรื่อง การปกป้องเด็กบนโลกออนไลน์ – กรุงเทพฯ--30 มี.ค.--เนคเทค เนื่องด้วยมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไทย และสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม จะจัดให้มีงานแถลงข่าวเปิดตัวไทยฮอตไลน์ สายด่วนแจ้งเหตุเว็บไซต์ไม่เหมาะสม (www.thaihotline.org)
มหกรรมอินเทอร์เน็ตปลอดภัยและสร้างสรรค์ปีที่ 3 – กรุงเทพฯ--28 ม.ค.--คบคิด เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้อินเตอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย อุทยานการเรียนรู้ TK park จึงร่วมมือกับมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) จัด
มหกรรมอินเทอร์เน็ตปลอดภัยและสร้างสรรค์ปีที่ 3 – กรุงเทพฯ--12 ม.ค.--คบคิด เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้อินเตอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย อุทยานการเรียนรู้ TK park จึงร่วมมือกับมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) จัด
มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย จัดงานเสวนาฟรี หัวข้อ ครอบครัวเรียนรู้เรื่องเกม – กรุงเทพฯ--7 ส.ค.--มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยจัดเสวนา “ครอบครัวเรียนรู้เรื่องเกม” มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ขอเชิญชวนพ่อแม่และลูกยุคดิจิตอลเข้าร่วมงานเสวนาฟรี หัวข้อ "ครอบครัวเรียนรู้เรื่องเกม" วันเสาร์ 11 สิงหาคม 2550 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องมินิเธียเตอร์ 2 อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8
มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยและไอเน็ตขอฝากประชาสัมพันธ์ข่าวการเปิดตัวเว็บไซต์www.thaigivivg.org – กรุงเทพฯ--21 มิ.ย.--มูลนิธิอินเทอร์เน็ตฯ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยเปิดตัว www.thaigivivg.org แหล่งรวมมูลนิธิทั่วไทย พร้อมแล้วสำหรับการรับบริจาคออนไลน์เพื่อมูลนิธิทั่วไทยกว่า 100 แห่งที่ www.thaigiving.org มั่นใจสะดวก ปลอดภัย ถูกใจทั้งผู้บริจาคและผู้รับบริจาค ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล รองประธานกรรมการมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย เปิดเผยว่า "มูลนิธิ
มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าวแถลงข่าวการเปิดตัว เว็บไซต์ศูนย์กลางรับบริจาคออนไลน์ แหล่งรวมมูลนิธิทั่วไทย – กรุงเทพฯ--17 มิ.ย.--มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย องค์กรไม่แสวงผลกำไร ดำเนินภารกิจในการส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ และอินเทอร์เน็ตมาใช้เป็นสื่อกลาง ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะในชนบท ชุมชน และผู้ด้อยโอกาส ให้สามารถเรียนรู้ คุ้นเคย
ปฏิทินธุรกิจประจำวันที่ (6 กันยายน 2547) – กรุงเทพฯ--6 ก.ย.--อินโฟเควสท์ วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2547 08.30 น. มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย จัดประชุมเชิงปฏิบัติ การ โครงการ "บูรณาการ ภูมิปัญญาไทยและเทคโนโล ยีเพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้า อยู่หัว ในวโรกาสครบรอบ 200 ปี วันคล้ายวันพระราช สมภพ" (The MONGKUT Project) ณ หอสมุดกองทัพ บกอากาศ ถ.พหลโยธิน (เยื้องกับโรงพยาบาลภูมิพล) เขตดอนเมือง กทม. 08.30 น.
มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมประชุมในโครงการ The MONGKUT Project – กรุงเทพฯ--3 ก.ย.--มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ ภูมิปัญญาไทยและเทคโนโลยีเพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสครบรอบ 200 ปีวันคล้ายวันพระราชสมภพ” (The MONGKUT Project) ในวันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2547 เวลา 8.30 – 12.30 น. ณ
สกว. ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ The MONGKUT Project: การบูรณาการภูมิปัญญาไทยและเทคโนโลยีเพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว – กรุงเทพฯ--2 ก.ย.--สกว. เนื่องด้วย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับหอดูดาวเกิดแก้ว มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย และสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมน์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา จัดทำโครงการบูรณาการภูมิปัญญาไทยและเทคโนโลยี
มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย จัดสัมมนาประสบการณ์ผู้บริหารไอที – กรุงเทพฯ--20 ส.ค.--มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย จัดสัมมนาประสบการณ์ผู้บริหารไอที เปิดรับสมัครนิสิตนักศึกษาหรือท่านที่สนใจมาฟังประสบการณ์ส่วนตัวของ คุณปรเมศวร์ มินสิริ ผู้สร้างเว็บไซต์สนุกดอทคอม และ เป็นกรรมการผู้จัดการ บ.บัณฑิต เซ็นเตอร์ จำกัด และ คุณมนู อรดีดลเชษฐ์ ผอ.สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (ซิป้า) ณ