ข่าวประชาสัมพันธ์มูลนิธิหัวใจอาสา | newswit

ศูนย์คุณธรรม ร่วม มูลนิธิหัวใจอาสา
ศูนย์คุณธรรม ร่วม มูลนิธิหัวใจอาสา
สสส. แถลงความสำเร็จโครงการ ส่งเสริมองค์กรสุขภาวะภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม – Dec 2020
กลุ่มเหล็กสหวิริยาร่วมศูนย์คุณธรรม
กลุ่มเหล็กสหวิริยาร่วมศูนย์คุณธรรม
เปิด ตลาดนัดความสุขชุมชน – Nov 2020
โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา มาริส
โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา มาริส
รีสอร์ท จอมเทียน ต้อนรับคณะทำงาน จากสสส., ศูนย์คุณธรรม(องค์กรมหาชน) และมูลนิธิหัวใจอาสา – Oct 2019
บางสะพานสัมพันธ์ เครือสหวิริยา
บางสะพานสัมพันธ์ เครือสหวิริยา
รับรางวัลดีเด่น องค์กรแห่งการให้ – สำหรับรางวัลดีเด่น องค์กรแห่งการให้ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนในงาน "Giving Oct 2016
ปฎิทินข่าว เครือสหวิริยา –
ปฎิทินข่าว เครือสหวิริยา –
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) วันที่ : 3 คุลาคม 2559 สถานที่ : ห้องชฎาแกรนด์ 1 โรงแรมบางกอกชฎา Sep 2016
เครือสหวิริยา ร่วมแบ่งปันข้อมูลพัฒนาชุมชน
เครือสหวิริยา ร่วมแบ่งปันข้อมูลพัฒนาชุมชน
ในงาน ชาวราชทรัพย์ สามัคคี ร่วมใจแบ่งปันความสุข – Dec 2015
ภาพข่าว: การให้ในองค์กร : จากน้ำท่วมถึงปัจจุบัน – กรุงเทพฯ--30 ก.ย.--โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม ประธานมูลนิธิหัวใจอาสา เป็นประธานเปิดการประชุมเวทีสรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Happy Heart to Happy Society เรื่อง “การให้ในองค์กร : จากน้ำท่วมถึงปัจจุบัน” โดยมี ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฎ กรรมการบริหารแผนคณะ 4 สสส. และ น.พ. ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สสส. พรณรงค์ ว่องสุนทร
สสส. จัดร่วมงานเสวนาในหัวข้อ “สานเสวนานักธุรกิจ ขอคนไทย ให้ รักกัน” – กรุงเทพฯ--28 พ.ย.--สสส. ด้วยมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เครือข่ายการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร มูลนิธิหัวใจอาสา โครงการ “รวมพลังสามัคคี ทำดีเพื่อพ่อ” ซึ่งได้ร่วมจัดทำโครงการ “ทำดีเพื่อพ่อ ขอคนไทย ให้ รักกัน” จะจัดงาน ”สานเสวนานักธุรกิจ ขอคนไทย ให้ รักกัน”
สสส. แถลงข่าวเปิดตัว โครงการ “ทำดีเพื่อพ่อ ขอคนไทย ให้ รักกัน” – กรุงเทพฯ--22 ก.ย.--ดีซี คอนซัลแทนส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง คอมมูนิเคชั่นส์ ด้วยมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มูลนิธิหัวใจอาสา เครือข่ายการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ โครงการ “รวมพลังสามัคคี ทำดีเพื่อพ่อ” ศูนย์คุณธรรมฯ และองค์กรภาคีทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ร่วมกันสานต่อโครงการ “ทำดีเพื่อพ่อ” ในปี 2551 ที่ผ่านมา ซึ่งในปีนี้ เน้นสาระหลักคือ