มูลนิธิหมอชาวบ้าน ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

อบรมสุขภาพ เสาร์ที่ 14/7/61 การบริหารสมองเป็น 2 เท่า ในทุกวัยอายุ

๐๙ ก.ค. ๒๐๑๘ ๑๑:๑๘

กรุงเทพฯ-9 ก.ค.-มูลนิธิหมอชาวบ้าน ขอเชิญเข้าร่วมอบรม ในหัวข้อเรื่อง การบริหารสมองเป็น 2 เท่า ในทุกวัยอายุ โดย ดร. สุขพัชรา ซิ้มเจริญ ผู้เชี่ยวชาญการบริหารสมอง วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 16.30 น. ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ชั้น 2 ห้อง 201 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันนี้(7 กรกฎาคม 2561)

๐๗ ก.ค. ๒๐๑๘ ๐๘:๐๐

กรุงเทพฯ-7 ก.ค.-อินโฟเควสท์ วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561 13.30 น. มูลนิธิหมอชาวบ้าน เชิญชวนอบรมหัวข้อ ฟรี เคล็ดไม่ (ลับ) สู่สูงวัย แข็งแรง กับหมอชาวบ้าน ณ สำนักงาน กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 14.30 น. ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จัดงานเปิดตัวโฆษณา ผลิตภัณฑ์ ใหม่ ประกันสุขภาพ THAIVIVAT

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันพรุ่งนี้(7 กรกฎาคม 2561)

๐๖ ก.ค. ๒๐๑๘ ๑๖:๐๐

กรุงเทพฯ-6 ก.ค.-อินโฟเควสท์ วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561 13.30 น. มูลนิธิหมอชาวบ้าน เชิญชวนอบรมหัวข้อ ฟรี เคล็ดไม่ (ลับ) สู่สูงวัย แข็งแรง กับหมอชาวบ้าน ณ สำนักงาน กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 14.30 น. ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จัดงานเปิดตัวโฆษณา ผลิตภัณฑ์ ใหม่ ประกันสุขภาพ THAIVIVAT

มูลนิธิหมอชาวบ้าน เชิญชวนอบรมหัวข้อ ฟรี เคล็ดไม่ (ลับ) สู่สูงวัย แข็งแรง กับหมอชาวบ้าน

๐๒ ก.ค. ๒๐๑๘ ๑๑:๕๘

กรุงเทพฯ-2 ก.ค.-มูลนิธิหมอชาวบ้าน ขอเชิญเข้าร่วมอบรม ในหัวข้อเรื่อง เคล็ดไม่ (ลับ) สู่สูงวัย แข็งแรง วิทยากร คุณนิรุตติ์ ศิริจรรยา ดาราและนักแสดง ผู้รับบท ออกญาโหราธิบดี ใน บุพเพสันนิวาส คุณดุษฎี พนมยงค์ บุญทัศนกุล ศิลปินแห่งชาติ พญ. อรพิชญา ไกรฤทธิ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

อบรม ฟรี อันตราย ไขมันทรานส์ และน้ำดื่ม จะรู้ได้อย่างไร

๒๘ พ.ค. ๒๐๑๘ ๑๐:๕๕

กรุงเทพฯ-28 พ.ค.-มูลนิธิหมอชาวบ้าน ขอเชิญเข้าร่วมอบรม ในหัวข้อเรื่อง อันตราย ไขมันทรานส์ และน้ำดื่ม จะรู้ได้อย่างไร โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิสิฐ จะวะสิต ผู้เชี่ยวชาญด้านไขมันและเครื่องดื่ม สถาบันโภชนาการ ม. มหิดล วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 16.30 น. ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ชั้น 2 ห้อง 201

ปฏิทินข่าวท่องเที่ยวประจำวันพรุ่งนี้(12 พฤษภาคม 2561)

๑๑ พ.ค. ๒๐๑๘ ๑๖:๐๐

กรุงเทพฯ-11 พ.ค.-อินโฟเควสท์ วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2561 13.30 น. มูลนิธิหมอชาวบ้าน จัดสัมมนา ท่องเที่ยวอย่างไร ให้ เกิดสุขภาวะ ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ

มูลนิธิหมอชาวบ้าน จัดสัมมนา ท่องเที่ยวอย่างไร ให้เกิดสุขภาวะ

๐๒ พ.ค. ๒๐๑๘ ๑๐:๓๖

กรุงเทพฯ-2 พ.ค.-มูลนิธิหมอชาวบ้าน ขอเชิญเข้าร่วมอบรม ในหัวข้อเรื่อง ท่องเที่ยวอย่างไร ให้เกิดสุขภาวะ โดย คุณเจษฎาภรณ์ ผลดี ผู้ดำเนินรายการ Navigator วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 16.30 น. ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ชั้น 2 ห้อง 201 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม ในหัวข้อเรื่อง กินตามกระแส แย่หรือดี

๒๖ ก.พ. ๒๐๑๘ ๑๑:๐๑

กรุงเทพฯ-26 ก.พ.-มูลนิธิหมอชาวบ้าน ขอเชิญเข้าร่วมอบรม ในหัวข้อเรื่อง กินตามกระแส แย่หรือดี โดยวิทยากร อาจารย์สง่า ดามาพงษ์ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ อาหารและโภชนาการ วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 16.30 น. ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ชั้น 2 ห้อง 201 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

พลังลมปราณเพื่อสุขภาพและบำบัดโรค

๑๒ ม.ค. ๒๐๑๘ ๑๐:๑๗

กรุงเทพฯ-12 ม.ค.-มูลนิธิหมอชาวบ้าน ขอเชิญเข้าร่วมอบรม ในหัวข้อเรื่อง พลังลมปราณเพื่อสุขภาพและบำบัดโรค โดย วิทยากร ดร.สมชาย ชุณหรัศมิ์ ผู้เชี่ยวชาญฝึกพลังลมปราณเพื่อสุขภาพ วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 เวลา 13.30 16.30 น. ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ชั้น 2 ห้อง 201

โยคะหัวเราะ ความสุขที่หาได้ง่ายๆ

๐๖ ธ.ค. ๒๐๑๗ ๐๙:๒๓

กรุงเทพฯ-6 ธ.ค.-มูลนิธิหมอชาวบ้าน โยคะหัวเราะ ความสุขที่หาได้ง่ายๆ โดย วิทยากร อาจารย์วินเนอร์ อรุต ธนาสุวรรณดิถี ผู้เชี่ยวชาญโยคะหัวเราะจากอินเดีย วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 16.30 น. ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ชั้น 2 ห้อง 201 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซอยงามดูพลี

พิษภัยในอาหาร ทุกวันนี้.เรารู้อะไรบ้าง

๐๓ พ.ย. ๒๐๑๗ ๑๐:๓๑

กรุงเทพฯ-3 พ.ย.-มูลนิธิหมอชาวบ้าน ขอเชิญเข้าร่วมอบรม ในหัวข้อเรื่องพิษภัยในอาหาร ทุกวันนี้เรารู้อะไรบ้างโดย รศ.ดร.ทรงศักดิ์ ศรีอนุชาตผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยในอาหารและโภชนาการที่ปรึกษาสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดลวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 16.30 น.ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ชั้น

สร้างเสริมสุขภาพและลดภาวะโรค NCDs ด้วยสมาธิบำบัด แบบ SKT

๐๙ ต.ค. ๒๐๑๗ ๑๑:๓๔

กรุงเทพฯ-9 ต.ค.-มูลนิธิหมอชาวบ้าน ขอเชิญเข้าร่วมอบรม ในหัวข้อเรื่องสร้างเสริมสุขภาพและลดภาวะโรค NCDs ด้วยสมาธิบำบัด แบบ SKTโดย รศ. ดร. สมพร กันทรดุษฎี-เตรียมชัยศรีโดยผู้เชียวชาญบำบัด และฟื้นฟูร่างกายวันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 16.30 น.ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ชั้น 2 ห้อง

เชิญชวนอบรมสุขภาพ สร้างเสริมสุขภาพและลดภาวะโรค NCDs ด้วยสมาธิบำบัด แบบ SKT

๐๙ ส.ค. ๒๐๑๗ ๑๓:๒๗

กรุงเทพฯ-9 ส.ค.-มูลนิธิหมอชาวบ้าน ขอเชิญเข้าร่วมอบรม ในหัวข้อเรื่องสร้างเสริมสุขภาพและลดภาวะโรค NCDs ด้วยสมาธิบำบัด แบบ SKTโดย รศ. ดร. สมพร กันทรดุษฎี-เตรียมชัยศรี โดยผู้เชียวชาญบำบัด และฟื้นฟูร่างกาย วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 16.30 น. ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ชั้น 2 ห้อง 201

เทคนิคทรงพลังพิชิตอารมณ์เครียดและออฟฟิศซินโดรม

๐๑ มิ.ย. ๒๐๑๗ ๑๗:๕๗

กรุงเทพฯ-1 มิ.ย.-มูลนิธิหมอชาวบ้าน ขอเชิญเข้าร่วมอบรม ในหัวข้อเรื่องเทคนิคทรงพลังพิชิตอารมณ์เครียดและออฟฟิศซินโดรมโดย อาจารย์อรพินท์ ธีระตระกูลชัย (โค้ชซันนี่)ผู้เชี่ยวชาญทักษะชีวิตวันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 16.30 น.ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ชั้น 2 ห้อง 201

ข้าวกล่องอารมณ์ดี ทุกเพศทุกวัย มีสุขทั้งครอบครัว

๒๙ มี.ค. ๒๐๑๗ ๑๕:๐๘

กรุงเทพฯ-29 มี.ค.-มูลนิธิหมอชาวบ้าน มูลนิธิหมอชาวบ้าน ขอเชิญเข้าร่วมอบรมข้าวกล่องอารมณ์ดี ทุกเพศทุกวัย มีสุขทั้งครอบครัวโดย อาจารย์วิชมน สินธวถาวรผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะและการสื่อสารภาษาอังกฤษในเด็กเล็ก วันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2560 เวลา 13.30 16.30 น. ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ชั้น 2 ห้อง 201

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(11 มีนาคม 2560)

๑๑ มี.ค. ๒๐๑๗ ๐๘:๐๐

กรุงเทพฯ-11 มี.ค.-อินโฟเควสท์ วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560 13.30 น. มูลนิธิหมอชาวบ้าน จัดอบรม ไบโพลาร์ (Bipolar) โรค ของคนอารมณ์ 2 ขั้ว ณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันนี้(11 มีนาคม 2560)

๑๑ มี.ค. ๒๐๑๗ ๐๘:๐๐

กรุงเทพฯ-11 มี.ค.-อินโฟเควสท์ วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560 10.00 น. - 20.00 น. มหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 36 ณ ศูนย์การประชุมฯ สิริกิติ์ 13.30 น. มูลนิธิหมอชาวบ้าน จัดอบรม ไบโพลาร์ (Bipolar) โรค ของคนอารมณ์ 2 ขั้ว ณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(11 มีนาคม 2560)

๑๐ มี.ค. ๒๐๑๗ ๑๖:๐๐

กรุงเทพฯ-10 มี.ค.-อินโฟเควสท์ วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560 13.30 น. มูลนิธิหมอชาวบ้าน จัดอบรม ไบโพลาร์ (Bipolar) โรค ของคนอารมณ์ 2 ขั้ว ณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันพรุ่งนี้(11 มีนาคม 2560)

๑๐ มี.ค. ๒๐๑๗ ๑๖:๐๐

กรุงเทพฯ-10 มี.ค.-อินโฟเควสท์ วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560 10.00 น. - 20.00 น. มหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 36 ณ ศูนย์การประชุมฯ สิริกิติ์ 13.30 น. มูลนิธิหมอชาวบ้าน จัดอบรม ไบโพลาร์ (Bipolar) โรค ของคนอารมณ์ 2 ขั้ว ณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ

รักตัวเอง รักสุขภาพ กับการออกกำลังกายที่ถูกต้อง เมื่อไร อย่างไร ให้ถูกต้องปลอดภัย

๐๖ ก.พ. ๒๐๑๗ ๑๕:๐๐

กรุงเทพฯ-6 ก.พ.-มูลนิธิหมอชาวบ้าน มูลนิธิหมอชาวบ้าน ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเนื่องในโอกาสเดือนแห่งความรักรักตัวเอง รักสุขภาพ กับการออกกำลังกายที่ถูกต้อง เมื่อไร อย่างไร ให้ถูกต้องปลอดภัยโดย รศ.ดร.รุ่งชัย ชวนไชยะกูลผู้เชี่ยวชาญการออกกำลังกายเป็นรายโรค/รายบุคคลตามสรีระร่างกาย วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560

ต้อนรับปีใหม่ 2560 จีบ บ่อยๆ ชีวิตดีงาม ทุกเพศทุกวัยทุกอาชีพ

๐๙ ธ.ค. ๒๐๑๖ ๑๖:๒๔

กรุงเทพฯ-9 ธ.ค.-มูลนิธิหมอชาวบ้าน มูลนิธิหมอชาวบ้าน ขอเชิญเข้าร่วมอบรมต้อนรับปีใหม่ 2560จีบ บ่อยๆ ชีวิตดีงาม ทุกเพศทุกวัยทุกอาชีพ โดย อาจารย์ธนิช สุนทรธนกูลผู้เชี่ยวชาญการจีบ ที่ได้รับเชิญจากทีวี วิทยุ มหาวิทยาลัยหลายแห่ง วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 16.30 น.ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ

สุขภาพที่ดีเริ่มต้นได้ที่ตัวคุณ อบรมสุขภาพกับกับมูลนิธิหมอชาวบ้าน เคล็ดลับสมการชีวิต จิต สมอง กาย

๑๖ พ.ย. ๒๐๑๖ ๐๙:๑๗

กรุงเทพฯ-16 พ.ย.-มูลนิธิหมอชาวบ้าน ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเคล็ดลับสมการชีวิต จิต สมอง กาย โดย น.พ. วิโรจน์ ตระการวิจิตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการศาสตร์ วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30 16.30 น. ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ชั้น 2 ห้อง 201 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซอยงามดูพลี

เชิญอบรม การดูแลสุขภาพด้วยทางสายกลาง กับหมอชาวบ้าน ฟรี

๒๘ ก.ย. ๒๐๑๖ ๐๙:๑๕

กรุงเทพฯ-28 ก.ย.-มูลนิธิหมอชาวบ้าน ขอเรียนเชิญร่วมอบรม กับมูลนิธิหมอชาวบ้าน การดูแลสุขภาพด้วยทางสายกลางโดย พญ.สิรินทร ฉันศิริกาญจนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ในวันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2559 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ชั้น 2 ห้อง 201

ดนตรี มีผลต่อการพัฒนาสมองร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ได้อย่างไร?

๐๖ ก.ย. ๒๐๑๖ ๐๙:๓๖

กรุงเทพฯ-6 ก.ย.-มูลนิธิหมอชาวบ้าน ขอเรียนเชิญร่วมอบรม กับมูลนิธิหมอชาวบ้านดนตรี มีผลต่อการพัฒนาสมองร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ได้อย่างไร?โดย ดร.สุขพัชรา ซิ้มเจริญผู้เชี่ยวชาญพัฒนาสมองเป็น ๒ เท่า ในวันเสาร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ.2559 เวลา 13.30 - 16.30 น.ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ชั้น 2 ห้อง 201