มูลนิธิหนึ่งคนให้ ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ มอบทุน นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

๒๙ พ.ย. ๒๐๒๑ ๑๐:๕๔

ศาสตราจารย์ ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบเงิน จำนวน 1,000,000 บาท จากนางสาวภาสินี ปรีชาธนาพล กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ สำหรับเป็นทุนการศึกษาประจำปี 2564

ไทยประกันชีวิต ร่วมกับมูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

๑๕ ต.ค. ๒๐๒๑ ๑๖:๑๗

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และนางสาวภาสินี ปรีชาธนาพล กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ พร้อมทีมฝ่ายขายจิตอาสาในพื้นที่ มอบถุงยังชีพช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดสุโขทัย

มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ เชิญร่วมบริจาคทุนการศึกษา หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

๓๑ ส.ค. ๒๐๒๑ ๑๔:๒๐

มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ (One For Lives Foundation) ในฐานะองค์การสาธารณกุศลที่มีภารกิจในการดูแลคนในสังคม ร่วมกับเว็บไซต์ www.taejai.com องค์กรสนับสนุนการทำความดี ภายใต้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ไทยประกันชีวิต ร่วมกับ มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ บริจาคสมทบกองทุน ศิริราชรักษภิบาล (สู้ภัยโควิด)

๓๐ เม.ย. ๒๐๒๑ ๑๑:๔๘

รศ.พญ.วนัทปรียา พงษ์สามารถ ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบเงินบริจาค จำนวน 600,000 บาท จาก พญ. ภาวิฉัตต์ ประเสริฐสิทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด

มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ มอบเงินบริจาค สมทบกองทุน หนึ่งคนให้ หลายคนรับ เพื่อผู้ป่วยสูงวัย

๑๕ ม.ค. ๒๐๒๑ ๑๔:๓๒

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับมอบเงินบริจาคจำนวน 500,000 บาท จากนางสาวภาสินี ปรีชาธนาพล กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ เพื่อสมทบกองทุน หนึ่งคนให้ หลายคนรับ เพื่อผู้ป่วยสูงวัย ศิริราชมูลนิธิ

ไทยประกันชีวิต-มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ มอบเงินผ่าตัดเด็กโรคหัวใจ

๐๖ ม.ค. ๒๐๒๑ ๑๔:๐๓

นายไชย ไชยวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และรองประธานกรรมการมูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ มอบเงินบริจาคจากโครงการหนึ่งคนให้ หลายคนรับ เพื่อชีวิตใหม่หัวใจเด็ก จำนวน 1,000,000 บาท แก่พญ.สุรางคณา เตชะไพฑูรย์

ภาพข่าว: ไทยประกันชีวิตมอบเงินบริจาคมูลนิธิฯ

๑๘ ธ.ค. ๒๐๑๙ ๑๔:๓๒

กรุงเทพฯ-18 ธ.ค.-ไทยประกันชีวิต นายพิชัย ยอวิทยา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายกิจการตัวแทน บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท จากกิจกรรม ไทยประกันชีวิต Presents ONE RUN 2019 แก่นางสาวภาสินี ปรีชาธนาพล กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ

ภาพข่าว: จิตอาสาไทยประกันชีวิตส่งมอบเงินบริจาค

๑๒ ธ.ค. ๒๐๑๙ ๑๑:๓๕

กรุงเทพฯ-12 ธ.ค.-ไทยประกันชีวิต ดร.อภิรักษ์ ไทพัฒนกุล รองประธานกรรมการ มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ รับมอบเงินบริจาค จำนวน 317,432 บาท จากจิตอาสาไทยประกันชีวิตที่ร่วมออกร้านในงาน สัปดาห์มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ ครั้งที่ 9/2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์

ภาพข่าว: มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ มอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดเด็กโรคหัวใจ

๐๖ ธ.ค. ๒๐๑๙ ๑๐:๕๑

กรุงเทพฯ-6 ธ.ค.-ไทยประกันชีวิต นายไชย ไชยวรรณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และรองประธานกรรมการมูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ มอบเงินบริจาคจากโครงการหนึ่งคนให้ หลายคนรับ เพื่อชีวิตใหม่หัวใจเด็ก จำนวน 2,400,000 บาท แก่พญ.สุรางคณา เตชะไพฑูรย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเด็กสมิติเวช

ภาพข่าว: มูลนิธิหนึ่งคนให้ฯ มอบเครื่องวัดความดันสายตา

๐๔ ธ.ค. ๒๐๑๙ ๑๖:๑๗

กรุงเทพฯ-4 ธ.ค.-ไทยประกันชีวิต นางสาวภาสินี ปรีชาธนาพล กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับมอบเครื่องวัดความดันลูกตาและความหนากระจกตา แก่แพทย์หญิงโศรยา ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ สำหรับใช้ในการตรวจรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาทางด้านสายตา

ภาพข่าว: สนับสนุนปลูกถ่ายไต

๑๖ ต.ค. ๒๐๑๙ ๑๓:๒๑

กรุงเทพฯ-16 ต.ค.-ไทยประกันชีวิต พลตรีนิมิตร์ สะโมทาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และ ประธานมูลนิธิ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นผู้แทนรับมอบเงินบริจาคจำนวน 300,000 บาท จากพลเอกวินัย ภัททิยกุล รองประธานกรรมการ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด

จิตอาสาไทยประกันชีวิต จัดโครงการ Sharings Day 2019 จัดหารายได้สมทบทุนมูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม

๐๘ ต.ค. ๒๐๑๙ ๑๖:๕๔

กรุงเทพฯ-8 ต.ค.-ไทยประกันชีวิต เพื่อสร้างสังคมแห่งการให้และแบ่งปัน บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จึงได้จัดโครงการ Thai Life Sharing's Day 2019 เชิญชวนบุคลากรไทยประกันชีวิต บริษัทในกลุ่ม และพันธมิตร ร่วมเป็นจิตอาสา หรือ CSR Volunteer สร้างสรรค์กิจกรรมรูปแบบต่างๆ

ภาพข่าว: สนับสนุนมองโลกใส แม้วัยสูง ปีที่ 5 ไทยประกันชีวิต

๑๕ ส.ค. ๒๐๑๙ ๑๔:๐๗

กรุงเทพฯ-15 ส.ค.-ไทยประกันชีวิต ศ. ดร.นพ ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับมอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท จากนางศรีสุดา พูลพิพัฒนันท์ กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ เพื่อสมทบกองทุน หนึ่งคนให้ หลายคนรับ เพื่อผู้ป่วยสูงวัย นำไปผ่าตัดต้อกระจกให้แก่ผู้สูงวัย

ภาพข่าว: มอบแว่นสายตา ไทยประกันชีวิต

๒๑ มี.ค. ๒๐๑๙ ๑๖:๐๒

กรุงเทพฯ-21 มี.ค.-ไทยประกันชีวิต นางสาวภาสินี ปรีชาธนาพล กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ มอบแว่นสายตา จาก โครงการเด็กไทยสายตาดี ชีวีมีสุข ให้แก่นักเรียนโรงเรียนสามเสนนอก(ประชาราษฏร์อนุกูล) จำนวน 127 คน โดยมี นางสาวอัญพัชญ์ จิรสุริยันวัชร รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ

ภาพข่าว: เพื่อผู้ป่วยสูงวัย

๑๗ ก.ย. ๒๐๑๘ ๑๓:๑๖

กรุงเทพฯ-17 ก.ย.-ไทยประกันชีวิต ศาสตราจารย์ ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล และกรรมการศิริราชมูลนิธิ รับมอบเงินบริจาค จำนวน 900,000 บาท จากนางศรีสุดา พูลพิพัฒนันท์ กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ เพื่อสมทบกองทุน หนึ่งคนให้ หลายคนรับ เพื่อผู้ป่วยสูงวัย ปีที่ 4

ภาพข่าว: รถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่

๒๐ ก.ค. ๒๐๑๘ ๑๑:๓๗

กรุงเทพฯ-20 ก.ค.-ไทยประกันชีวิต นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย รับมอบเงินสมทบจำนวน 500,000 บาท จาก ดร.อภิรักษ์ ไทพัฒนกุล รองประธานกรรมการ มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ สนับสนุน โครงการ รถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่สภากาชาดไทย เพื่อเด็กนักเรียนในชนบท

จิตอาสาไทยประกันชีวิตและบริษัทในกลุ่ม ร่วมใจจัดโครงการ Sharing Day ระดมทุนสมทบทุนมูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ

๐๕ ก.ค. ๒๐๑๘ ๑๔:๐๕

กรุงเทพฯ-5 ก.ค.-ไทยประกันชีวิต เพื่อสร้างจิตสำนึกการเป็น ผู้ให้ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สนับสนุนให้บุคลากรภายในองค์กรและบริษัทในกลุ่ม ร่วมเป็นจิตอาสา หรือ CSR Volunteer ในโครงการ Thai Life's Sharing Day ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ผ่านการสร้างสรรค์กิจกรรมรูปแบบต่างๆ

ภาพข่าว: มอบแว่นสายตา

๐๔ ก.ค. ๒๐๑๘ ๑๒:๓๗

กรุงเทพฯ-4 ก.ค.-ไทยประกันชีวิต ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น รับมอบแว่นสายตาจาก ดร.อภิรักษ์ ไทพัฒนกุล รองประธานกรรมการ มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ ตามโครงการ เด็กไทยสายตาดี ชีวีมีสุข เพื่อนำไปมอบให้กับเด็กนักเรียนที่มีปัญหาสายตาผิดปกติ ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

ภาพข่าว: Thai Life Sharings Day ครั้งที่ 2 ไทยประกันชีวิต

๑๔ มิ.ย. ๒๐๑๘ ๑๑:๔๐

กรุงเทพฯ-14 มิ.ย.-ไทยประกันชีวิต ส่วนกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ Thai Life Sharing's Day ครั้งที่ 2 โดยบุคลากรภายในองค์กรและบริษัทในกลุ่ม ร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมรูปแบบต่างๆ ผ่านการออกร้านจำหน่ายอาหารและขนม พร้อมการแสดงของวงดนตรี We Thailife Band วงดนตรีจิตอาสา

ช่วยผู้ป่วยต้อกระจกผ่าน พ.ร.บ.รถยนต์ ไทยใจดี

๒๕ เม.ย. ๒๐๑๘ ๑๔:๑๔

กรุงเทพฯ-25 เม.ย.-ไทยไพบูลย์ประกันภัย บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัทในกลุ่มไทยประกันชีวิต เชิญชวนทำบุญผ่านโครงการ พ.ร.บ. รถยนต์ ไทยใจดี โดยรายได้จากการซื้อพ.ร.บ. รถยนต์ทุกประเภท 1 ฉบับ ร่วมสมทบทุนให้กับมูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ โดยบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)